Hydrobudowa Polska i Hydrobudowa 9 połączą się

2011-10-28 17:23
Przetargi budowlane: jest zlecenie, jest dobrze
Autor: www.sxc.hu

Hydrobudowa Polska i Hydrobudowa 9 połączą się. Niespełna roku po podjęciu decyzji o połączeniu spółek, zarządy obu podmiotów przedstawiły plan ich połączenia. Hydrobudowa Polska jako, że jest właścicielem 100 proc. akcji Hydrobudowy 9, przejęcie odbędzie się bez podwyższenia kapitału spółki przejmującej.

Zarządy spółek Hydrobudowa Polska i Hydrobudowa 9, przedstawiły 28 października plan połączenia spółek. Hydrobudowa Polska i Hydrobudowa 9, świadczą kompleksowe usługi w sektorze budowlano-inżynieryjnym, specjalizując się w realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska, hydrotechniki, a także budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego.
Ze względu na pokrywający się zakres działalności obu podmiotów, połączenie spółek jest naturalnym krokiem porządkującym strukturę grupy kapitałowej Hydrobudowy Polska.

Przeczytaj również: Lotnisko Modlin: na terminalu zawisła wiecha

Połączenie spółek - cel

Efektem połączenia będzie, m.in.: obniżenie kosztów działalności grupy przy jednoczesnym wzroście jej efektywności, dzięki skupieniu potencjału dwóch spółek w jednym podmiocie oraz usprawnieniu zarządzania dostępnymi zasobami. Uproszczenie struktury grupy zwiększy dodatkowo jej przejrzystość i ułatwi inwestorom ocenę wyników finansowych.
Spółka przejmująca (Hydrobudowa Polska) wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (Hydrobudowa 9).
Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
Na podstawie art. 493 §1 k.s.h. spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej