GDDKiA: podwykonawcy z A2 otrzymają zaległe należności

2012-03-23 13:32
Autostrada A2 - wylewanie asfaltu
Autor: GDDKiA Autostrada A2 (odcinek C)- wylewanie asfaltu

Podwykonawcy DSS budujący autostradę A2 z Łodzi do Warszawy, w najbliższym czasie otrzymają zaległe należności. GDDKiA zobligowała spółkę DSS, by do 29 marca określiła wysokość i datę spłaty należności dla 12 firm, którym zleciła roboty.

Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Lech Witecki spotkał się 22 marca z przedstawicielami spółki DSS (Dolnośląskie Surowce Skalne) oraz jej podwykonawcami, by rostrzygnąć załegłości finansowe, za wykonane roboty.

Więcej o roszczeniach podwykonawców >>

Podwykonawcy i DSS

Przypomnijmy, że spółka DSS była głównym wykonawcą budowy autostrady odcinka C autostrady A2, po czym, większość prac przejęła czeska spółka Boegl & Kryls. Podwykonawcy mają problem w wyegzekwowaniu od DSS należności za wykonaną pracę.

Stanowisko GDDKiA

GDDKiA reguluje zobowiązania finansowe wobec wykonawców sprawnie i tego samego oczekuje od nich, wobec podwykonawców. Generalna Dyrekcja uruchomiła procedurę tzw. "solidnej odpowiedzialności", w ramach której GDDKiA reguluje uzasadnione roszczenia podwykonawców, a innego rodzaju płatności pokrywa wykonawca, DSS. Jak ustalono podczas spotkania, DSS ma 7 dni (licząc od 22 marca) na przedstawienie wysokości i daty terminu spłaty należności 12 swoim podywkonawcom.

Autostrada A2. Co na budowie?

Po zmiamnie lidera konsorcjum budującego odcinek C na A2, budowa idzie pełną parą. Przypomnijmy, że od 13 marca konsorcjum kieruje czeski Boegl & Kryls, który wcześniej odpowiadał za realizację obiektów mostowych, a od stycznia również za budowę dróg dojazdowych, odwodnień i ekranów dźwiękochłonnych. Aktualnie prowadzone sa roboty przy nasypach (dojazdy do obiektów mostowych, najazdy na obiekty poprzeczne). Ponadto, prowadzona jest budowa osadników na rowach odwodnieniowych oraz prace melioracyjne i kanlizacyjne. Prowadzone są równiez prace wykończeniowe przy obiektach mostowych.

Autostrada A2 nadzorowana przez GDDKiA

Autostrada A2, podobnie jak inne drogi i autostrady w budowie jest nadzorowana przez Generalną Dyrekcję. Kontrola ma na celu wyłapanie ewentualnych nieprawidłowości, związanych z wykonywaniem robót jak i stosowanych materiałów. Wszystkie wykryte podczas budowy usterki, wykonawca naprawia na bieżąco na swój koszt. Gwarantem dbałości o środki publiczne są też wydłużone przez GDDKiA gwarancje na wykonane roboty, w ramach których to wykonawca, a nie Skarb Państwa jest obciążany kosztami ewentualnych poprawek.

Od początku realizacji kontraktu na tym odcinku C autostrady A2, przeprowadzono aż 5155 kontroli. Nadzór przeprowadził wykonawca oraz laboratoria GDDKiA, które odpowiadają za monitoring jakości robót. Badania obejmowały przede wszystkim jakości kruszywa, betonu (m.in. wytrzymałości, mrozoodporności), zagęszczenia gruntu. Przeprowadzone analizy wykazały m.in. 130 wyników niespełniających wymogów, w związku z czym wykonawca został zobowiązany do doprowadzenia prac do zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi. Wszystkie usterki zostaną usunięte w ramach realizowanego kontraktu, czyli na koszt wykonawcy, tak, jak np. spękania, których usuwanie na odcinku C zakończyło się już w poniedziałek 19 marca. Na koszt wykonawcy będą usuwane także wszelkie nieprawidłowości, które zostaną ujawnione w czasie trwania gwarancji, czyli w ciągu 5 lat od momentu oddania autostrady do użytkowania.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej