Gazoport Świnoujście: UOKiK zgłosił projekt do Komisji Europejskiej

2011-08-09 15:48
Makieta terminalu LNG w Świnoujściu
Autor: Polskie LNG SA Gazoport w Świnoujściu. Makieta terminalu LNG

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgłosił projekt budowy gazoportu w Świnoujściu do Komisji Europejskiej. Projekt przewiduje wsparcie finansowe w wysokości ponad 920 mln złotych.

Gazoport Świnoujście

Projekt polega na budowie gazoportu w Świnoujściu. Gazoport to instalacja, która posłuży do odbioru  i zamiany gazu w postaci skroplonej (LNG) na gazową. Terminal LNG ma zostać  uruchomiony w 2014 roku.
Dzięki inwestycji możliwe będzie dostarczanie do Polski skroplonego gazu ziemnego z praktycznie każdego miejsca na świecie w ilości pozwalającej na zaspokojenie ok. 36% rocznego zapotrzebowania kraju.
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie w Polsce. W czerwcu 2009 r. weszła w życie specjalna ustawa rządowa, dzięki której zostały uproszczone i skrócone procedury związane z przygotowaniem budowy.

Stanowisko UOKiK

4 sierpnia 2011 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)  do Komisji Europejskiej (KE) projekt pomocy publicznej dla realizacji gazorportu w Świnoujściu. Przedsięwzięcie zakłada wsparcie w wysokości 925 mln złotych na budowę gazoportu (terminal LNG). Wsparcie finansowe ma zostać udzielone spółce Polskie LNG ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przed Instytut Nafty i Gazu.
Wsparcie finansowe określone przez UOKiK zostanie ocenione przez Komisję Europejską pod kątem spełniania przesłanek zgodności z rynkiem wewnętrznym. Komisja Europejska (KE) ma dwa miesiące na wydanie decyzji.

UOKiK przypomina

  • udzielenie wsparcia przedsiębiorcy ze środków publicznych możliwe jest dopiero po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską – wyjątek stanowi pomoc de minimis oraz pomoc udzielana w ramach wyłączeń grupowych,
  •  przed dokonaniem notyfikacji planowana pomoc jest opiniowana przez Prezesa UOKiK – opinia nie ma jednak charakteru wiążącego, a jedynie doradczy – ma uświadamiać organom, które planują udzielić wsparcia, czy stanowi ono pomoc publiczną, czy podlega notyfikacji oraz czy jest szansa na wyrażenie przez Komisję Europejską zgody na udzielenie takiej pomocy. Sama opinia nie jest przekazywana KE, gdyż jest sporządzana wyłącznie na potrzeby polskich organów udzielających pomocy,
  •  za zgłoszenie (notyfikację) projektu programu pomocowego lub projektu pomocy indywidualnej Komisji Europejskiej, a następnie uczestniczenie w postępowaniu przed Komisją, odpowiedzialny jest Prezes UOKiK,
  • Komisja Europejska ma dwa miesiące na wydanie decyzji stwierdzającej zgodność planowanego wsparcia z przepisami wspólnotowymi. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli w trakcie postępowania KE poprosi o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Kolejny dwumiesięczny termin liczy się od momentu otrzymania przez nią odpowiedzi,
  •  od decyzji można odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej