Fuzja w Grupie Kapitałowej Polcolorit

2008-08-08 13:47

W ostatnim dniu lipca br., Polcolorit SA wyemitował trzy komunikaty giełdowe, informujące o znaczących zmianach w spółce. Modyfikacje w składzie rady nadzorczej (powołanie do niej Piotra Soczyńskiego oraz oddelegowanie Barbary Urbaniak-Marconi do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu) będą pomocne przy przeprowadzeniu połączenia Polcoloritu z jego spółką zależną - Ceramiką Marconi.

Celowe zmiany w składzie zarządu i rady nadzorczej mają pomóc przy przeprowadzeniu połączenia Polcoloritu z jego spółką zależną - Ceramiką Marconi. Decyzja o fuzji, podjęta 30 lipca 2008 roku, została uzasadniona przesłankami ekonomicznymi. Przeprowadzenie konsolidacji spółek działających w ramach Grupy Polcolorit pozwoli zwiększyć rentowność, obniży koszty ogólne zarządu, a co za tym idzie - poprawi konkurencyjność. W perspektywie, efektem połączenia będzie zwiększenie efektywności zarządzania w związku z uproszczeniem istniejących struktur, co przyczyni się do umocnienia pozycji nowego podmiotu na rynku. Przewiduje się też, że połączenie przyniesie wiele korzyści, takich jak m.in. redukcja kosztów funkcjonowania połączonych firm wynikająca z połączenia zasobów i ich efektywniejszego wykorzystania oraz oszczędności związanych z redukcją pokrywających się kosztów występujących w oddzielnie działających podmiotach. Inną przewidywaną korzyścią będzie ujednolicenie gospodarki surowcami i zapasami, wynikające w szczególności z połączenia sprawozdawczości spółek, co poprawi jakość zarządzania. W wyniku fuzji, polepszy się także przepływ informacji.

Barbara Urbaniak-Marconi, dotychczasowy członek rady nadzorczej, oddelegowana do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu, przez trzy miesiące - tj. do 30 października br., będzie odpowiedzialna za restrukturyzację spółki.
Piotra Soczyńskiego powołano do rady nadzorczej Polcoloritu w drodze kooptacji na ostatnim posiedzeniu spółki - 30 lipca br. Soczyński jest zwizany z firmą od 14 lat. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił szereg różnych funkcji - od brygadzisty młynowni, przez kierownika wydziału, aż do kierownika produkcji. Uczestniczył także przy wprowadzaniu zintegrowanego systemu zarządzania w Polcolorit SA, jako audytor.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej