Fotowoltaika - zmiany w rozliczaniu odroczone - system opustów do końca 2023 roku! Prezydent podpisał nowelizację ustawy

2022-02-23 12:33
Fotowoltaika zmiany w systemach rozliczeń
Autor: Getty Images Fotowoltaika - zmiany w systemach rozliczeń - dla niektórych system opustów do 2023 roku

Fotowoltaika to wciąż gorący temat. Zmiany w systemie rozliczeń PV są wciąż korygowane. Przypomnijmy, że 27 stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE modyfikującą przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów uczestniczących w tzw. projektach parasolowych prowadzonych przez samorządy. 23 lutego Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt nowelizacji ustawy, według którego do końca 2023 roku, niektórzy prosumenci będą mogli skorzystać z systemu opustów przez kolejne 15 lat. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić.

27 stycznia 2022 odbyło się posiedzenie Sejmu, podczas którego pod głosowanie poddane zostały regulacje modyfikujące przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów. Za nowelizacją ustawy o OZE głosowało 457 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymały się dwie osoby. Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii 28 stycznia trafił do Senatu RP. 16 lutego Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE z poprawką parasolową. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że zmiana dotyczy ok. 94 tys. prosumentów.To grono osób, które będzie mogło dokonać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach - tj. w systemie opustów, mimo, że od 1 kwietnia wchodzi nowy system rozliczania net-billing.

Spis treści

  1. Fotowoltaika - po co zmiany przepisów dotyczących rozliczeń prosumentów?
  2. Zmiany w rozliczeniach fotowoltaiki - jakie warunki trzeba spełnić?
  3. Fotowoltaika - na czym polega rozliczenie w systemie opustów
  4. Fotowoltaika - na czym polega rozliczenie w systemie net-billing

Fotowoltaika - po co zmiany przepisów dotyczących rozliczeń prosumentów?

Regulacje modyfikujące przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów zostały stworzone w wyniku uwag zgłaszanych przez samorządy, że zmiana zasad rozliczeń (ustawa z 29 października 2021) o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2021, może być niekorzystna dla osób korzystających z tzw. projektów parasolowych i grantowych. Zainteresowani mogliby rezygnować z inwestycji, nie mając możliwość zakończenia realizacji w systemie opustów. Przypomnijmy, że 1 kwietnia 2022 roku obecny system zostanie zastąpiony przez net-billing, który według ekspertów wyhamuje rozwijający się rynek OZE w Polsce.

15 lutego 2022 Senat poparł projekt nowelizacji ustawy o OZE z poprawką parasolową. Jeżeli projekt ustawy zostanie przegłosowany na posiedzeniu Senatu część osób będzie mogła dokonać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach - tj. w systemie opustów. Jakie warunki trzeba spełnić aby rozliczać się w systemie opustów po 1 kwietnia, czyli wprowadzeniu net-billingu?

Czytaj więcej:

Zmiany w rozliczeniach fotowoltaiki - jakie warunki trzeba spełnić?

Przyjęty projekt nowelizacji ustawy o OZE zakłada, że do 31 grudnia 2023 roku, niektórzy prosumenci będą mogli dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii na dotychczasowych zasadach, tj. skorzystać z systemu opustów przez kolejne 15 lat. Będą to osoby, które:

  • zawarły w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego,
  • złożyły prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023.

Nowa ustawa ma wesprzeć samorządy w realizacji prowadzonych programów. W celu ograniczenia nadmiernych procedur kontrolnych i przyspieszenia procesu, prosument będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z samorządem lub innym uprawnionym podmiotem, która realizuje projekt dofinansowany w ramach RPO. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

Fotowoltaika - na czym polega rozliczenie w systemie opustów

System opustów umożliwia rozliczenie wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii w cyklu rocznym. Właściciel mikroinstalacji może wprowadzić do sieci nadwyżkę wyprodukowanej energii, a następnie ją odebrać.

System opustów to model rozliczeń prosumentów, w którym:

  • za każdą 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,8 kWh (instalacja o mocy do 10 kW),
  • za każdą 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,7 kWh (instalacja większa niż 10 kW).

Fotowoltaika - na czym polega rozliczenie w systemie net-billing

Rozliczenia na zasadach net-billing, polegają na:

  • sprzedaży nadwyżki energii do sieci,
  • opłatach za pobraną energię jak wszyscy odbiorcy prądu.

Net-billing zakłada, że pieniądze ze sprzedaży nadwyżki energii z fotowoltaiki będą znajdować się w depozycie przez okres 12 miesięcy. Dzięki nim prosument będzie mógł płacić za zużytą energię. Środki, które pozostaną niewykorzystane, będą im wypłacane. Ograniczono jednak wysokość wypłacanej kwoty, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym przewymiarowywaniem instalacji i nadprodukcją. Nie może być ona wyższa niż 20% wartości prądu, który został wprowadzony do sieci w danym miesiącu. Wyprodukowane nadwyżki będą sprzedawane po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca, a od połowy 2024 roku - po średniej cenie godzinowej.

Czytaj więcej:

Ważne

Eksperci twierdzą, że net-billing będzie mniej korzystny dla prosumenta niż system opustów, a czas zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną wydłuży się. Czytaj więcej>>

materiały PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej