Forum Zarządców Nieruchomości 2011

2011-10-10 13:08
Osiedle mieszkaniowe Przy Pałacu, Pruszków
Autor: STRABAG Osiedle mieszkaniowe Przy Pałacu, Pruszków

Murator EXPO - od lat aktywnie współpracujący z uczestnikami polskiego rynku nieruchomości i budownictwa - po raz pierwszy organizuje Forum dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych oraz wszystkich zainteresowanych gospodarką nieruchomościami. Forum odbędzie się równolegle z zimową edycją Targów Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe MIESZKANIE, w dniach 19 i 20 listopada 2011, na warszawskim Torwarze.

Murator EXPO
Autor: brak danych

Zarządzanie niruchomością nie jest dzisiaj łatwe, wymaga bowiem szczególnej interdyscyplinarności. Forum to projekt Murator EXPO, skierowany zarówno do wspólnot mieszkaniowych, właścicieli mieszkań i zarządców nieruchomości, menedżerów zarządzających własnością komunalną, do firm deweloperskich, pracowników spółdzielni mieszkaniowych jak i władz samorządowych: gminnych i powiatowych, stowarzyszeń branżowych i szkół wyższych. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości w Nieruchomościach oraz magazynem Mieszkanie i Wspólnota, udział w Forum zapewni uczestnikom zdobycie dodatkowych godzin szkoleniowych. W ramach spotkań organizowanych dla zarządców nieruchomości planowane jest Forum Nowych Technologii, w którym ważną rolę odegrać mają produkty i usługi najnowszej generacji skierowane do jednego sektora.

Udział w szkoleniach Forum Zarządców Nieruchomości jest bezpłatny. Warunkiem udziału w szkoleniach jest imienna rejestracja. Zarządcy otrzymają zaświadczenie o zaliczeniu godzin edukacyjnych.

PROGRAM SZKOLEŃ

Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego

19 listopada 2011 roku (sobota) - cztery godziny w ramach szkolenia zawodowego
Organizator: Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązkowych kontroli, podanie ich podstawy prawej oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole. Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe kontrole, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie. Omówiona będzie książka obiektu budowlanego, która służy do dokumentowania przeprowadzonych kontroli. Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż jak prowadzić książkę obiektu budowlanego. Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.

Więcej informacji i rejestracja

Wspólnota mieszkaniowa w systemie podatkowym

19 listopada 2011 roku (sobota) - siedem godzin w ramach doskonalenia zawodowego
Organizator: magazyn Wspólnota i Mieszkanie

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. tematy: działalność statutowa i gospodarcza wspólnoty mieszkaniowej; zasady prowadzenia ewidencji księgowej we wspólnocie; sprawozdawczość finansowa i rozliczenie z właścicielami lokali; wspólnota mieszkaniowa wobec prawa podatkowego. Zarządcy nieruchomości otrzymają zaświadczenie o zaliczeniu 7 godzin edukacyjnych. Pozostali uczestnicy otrzymają świadectwa uczestnictwa.

Żeby uczestniczyć w tym szkoleniu, zgłoszenia oraz dane do zaświadczenia należy przesłać do 10 listopada 2011 r. pod adresem:
Redakcja „Mieszkanie i Wspólnota”, ul. Przy Agorze 17 lok. 10, 01-960 Warszawa
faksem: 22 896 19 72, tel.: 22 864 3478 lub emailem: redakcja@mieszkanie-i-wspolnota.pl

Najczęstsze problemy w zarządzaniu nieruchomościami

20 listopada 2011 roku (niedziela) - cztery godziny w ramach doskonalenia zawodowego
Organizator: Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach

Program szkolenia omówienie m.in. następujących zagadnień: granice nieruchomości wspólnej i lokalu samodzielnego w świetle prawa budowlanego, rozporządzenia o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, ustawy o własności lokali i orzecznictwa; status prawny balkonów i tarasów; czyje są izolacje przeciwwodne i odprowadzenie wody; kto i dlaczego ma odśnieżać dachy; roszczenia o szkody wynikające z wad i awarii w nieruchomości wspólnej lub innych przyczyn związanych z nieruchomością wspólną; obowiązek naprawiania nieruchomości przez wspólnotę i pokrywanie kosztów napraw.

Więcej informacji i rejestracja  

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej