Forum Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych

2006-09-28 14:14

25 września 2006 roku w Katowicach w Silesia City Center odbyło się II Śląskie Forum Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych. Organizatorami spotkania był Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Polski Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Katowice oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Celem konferencji było przybliżenie działań prawnych i techniczno-organizacyjnych, które powinny być podjęte przez samorządy terytorialne województwa śląskiego na etapie organizacji programów rewitalziacji, z uwzględnieniem możliwości dofinansowania zadań. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych jest szansą nie tylko na przywrócenie do życia wielu dzielnic przemysłowych Górnego Śląska, ale także na ożywienie gospodarcze i zmniejszenie bezrobocia. Może także być nadzieją na przywrócenie dawnej świetności regionu. Rewitalizacją objęte są zarówno poprzemysłowe części miasta jak i całe dzielnice mieszkaniowe. Miejsce, w którym odbyła się konferencja nie było przypadkowe. Organizatorzy celowo wybrali obiekt, który jest doskonałym przykładem rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Budownictwa, Marszałka Województwa Śląskiego, Posłów i Senatorów RP oraz Prezydentów i Burmistrzów z Miast województwa Śląskiego.

Podczas konferencji wygłoszono kilka referatów dotyczących:

  • Uwarunkowań prawnych budownictwa na terenach poprzemysłowych w świetle ustawy prawo budowlane
  • Rewitalizacji jako element rozwoju gospodarczego i społecznego na przykładzie Gminy Zabrze
  • Rewitalizacji terenów poprzemysłowych na przykładzie Silesia City Center
  • Rewitalizacji terenów poprzemysłowych w aspekcie planowani przestrzennego
  • Uwag do procedury przygotowania programów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w gminach
  • Rewitalizacji miast - ujęcie ekonomiczne
  • Rewitalizacji zabudowy i terenów poprzemysłowych na Górnym Śląsku
  • Aktywności inwestycyjna na obszarach poprzemysłowych a rozwój lokalnego rynku nieruchomościRewitalizacji zabytków przemysłowych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej