Energooszczędny blok

2009-01-02 15:07
Energooszczędny blok
Autor: Rockwool

Prace nad wdrożeniem dyrektywy energetycznej trwają od lat. Mniejsza energochłonność budynków, powiązana nierozerwalnie z rynkiem nieruchomości, wydaje się być coraz bardziej "oswajana" przez deweloperów.

W Polsce zaczęły pojawiać się, wprawdzie nieliczne jeszcze lecz jednak - budynki pasywne. A inwestycją, do której coraz częściej przekonują się właściciele bloków mieszkalnych jest termomodernizacja przeprowadzana w oparciu o audyt energetyczny. Może ona spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na energię średnio o 33 procent. Międzynarodowa firma konsultingowa specjalizująca się w efektywności energetycznej budynków (twórca programu BuildDesk Energy Audit, który służy do wykonania audytu energetycznego zgodnie z obowiązującą ustawą termomodernizacyjną), BuildDesk Polska, przeanalizowała wpływ przeprowadzonych termomodernizacji na zmniejszenie kosztów eksploatacji bloków mieszkalnych. W prezentowanych przykładach wykorzystano audyty energetyczne wykonane dla nieruchomości wielorodzinnych w trzech miastach Polski, mających podobną kubaturę i zbliżoną liczbę kondygnacji. Ich porównanie pokazuje, że dobranie odpowiednich narzędzi termomodernizacji widocznie wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Przykład I
- zwrot inwestycji już po 7 latach -
Budynek z cegły żerańskiej, oddany do użytku w 1986 roku. Na 1754 m2, w 55 pomieszczeniach mieszka w nim 78 osób. Kubatura do ogrzewania to 4758 m3. Źródłem, zarówno centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej, jest kotłownia.
Audyt energetyczny wykazał, że termomodernizacja powinna objąć modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowej centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż wodomierzy oraz ocieplenie budynku. Po zrealizowaniu inwestycji, wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym zmniejszy się o ponad 45 proc. - z 249,0 do 135,93 kWh/(m2rok). Z kolei zapotrzebowanie na energię obniży się ok. 36 proc. Oznacza to zmniejszenie dotychczasowych wydatków związanych z jej wykorzystaniem o ponad 62 tys. złotych rocznie. Całkowity koszt inwestycji to około 445 tys. zł, jednakże dzięki wsparciu w postaci premii termomodernizacyjnej, inwestycja ta jest bardzo opłacalna - zwrot poniesionych nakładów zgodnie z audytem energetycznym ma nastąpić po 7 latach użytkowania.

Przykład II
- roczna oszczędność kosztów energii to 21,5 tys. zł -
Budynek powstał 36 lat temu, w technologii wielkiego bloku. Na powierzchni 1320,5 m2 mieszka w nim 67 osób. Kubatura budynku wynosi 4845 m3. Ogrzewanie zasilane jest z węzła cieplnego, natomiast ciepła woda użytkowa z kotłowni lokalnej.
Proponowana w audycie energetycznym modernizacja ma objąć instalację centralnego ogrzewania, ocieplenie dachu, ścian budynku i klatki schodowej oraz wymianę okien. To spowoduje, że wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym zmniejszy się o prawie 38 proc. - z 265,6 do 165,3 kWh/(m2rok)). Zapotrzebowanie na energię obniży się o ponad 28 proc., czyli dotychczasowe wydatki związane z eksploatacją budynku będą niższe o ponad 21,5 tys. zł rocznie. Audyt energetyczny pokazał, że całkowity koszt inwestycji termomodernizacyjnej to około 266 tys. zł. Natomiast zwrot poniesionych nakładów ma nastąpić po 12 latach użytkowania.

Przykład III
- spadek zapotrzebowania na ciepło o 50 procent -
W 24-letnim bloku mieszka 105 osób. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1584 m2, a kubatura do ogrzewania to 4413,75 m3. Tu centralne ogrzewanie zasilane jest z węzła ciepłego, a ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w kotłowni.
Audyt energetyczny wykazał, że termomodernizacja powinna objąć inwestycję w instalację centralnego ogrzewania, ocieplenie dachu, ścian budynku i klatki schodowej oraz wymianę i wentylację drzwi. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym zmniejszy się dzięki temu o ponad połowę - z 145,6 do 72,7 kWh/(m2rok). Z kolei zapotrzebowanie na energię obniży o ponad 36 proc., co oznacza zmniejszenie dotychczasowych wydatków związanych z eksploatacją budynku o prawie 22 tys. zł rocznie. Całkowity koszt inwestycji to około 233 tysięcy złotych. Wzrost poniesionych nakładów ma nastąpić po blisko 11 latach użytkowania.

Przykłady pokazują, że wybór optymalnego dla każdego budynku wariantu termomodernizacji generuje największe oszczędności przy możliwie najniższych kosztach. Warto zauważyć również, że wysokość osiągniętych oszczędności nie jest wprost proporcjonalna do poniesionych nakładów inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że na odpowiedni dobór usprawnień składa się pogłębiona analiza wielu czynników. Są to między innymi materiały, z których budynek jest wykonany, stan instalacji c.o. i c.w.o, rok oddania do użytku oraz wielkość budynku i stan wentylacji. Dlatego właśnie szczegółowy audyt energetyczny powinien poprzedzać każdą termomodernizację tak, aby realizowana modernizacja była rozwiązaniem optymalnym dla danego budynku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej