ENERGA złożyła wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni w Ostrołęce

2010-10-01 15:31
ENERGA: elektrownia w Ostrołęce
Autor: ENERGA S.A.

Proces prywatyzacji nie obniżył tempa realizowanych przez Grupę ENERGA inwestycji. Nabiera tempa budowa elektrowni w Ostrołęce (wniosek o pozwolenie na budowę złożony), a projekt największej w Polsce elektrowni gazowej (860 MW) w Grudziądzu jest na etapie opracowywania dokumentacji i pozyskiwania zgód. Rozpoczęła się realizacja budowy nowego bloku energetycznego na biomasę w elektrociepłowni w Elblągu. Uruchomione zostały prace przy projekcie budowy drugiego stopnia na Wiśle wraz z elektrownią wodną.

- Sprzedaż przez MSP większościowego pakietu akcji naszej spółki budzi zrozumiałe zainteresowanie opinii publicznej i ekspertów. Dla nas nadrzędnym celem jest jednak realizacja zaplanowanych inwestycji, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego tej części Polski, w której działamy – mówi Mirosław Bieliński, prezes Zarządu ENERGA S.A. – Nasze dotychczasowe działania zostały dobrze ocenione przez rynek, ekspertów jak i potencjalnych inwestorów. Konsekwencja w realizacji strategii jest konieczna w celu utrzymania, a nawet podniesienia wartości firmy i jakości usług. Szczególnie, że pod wieloma względami, na przykład rozwoju inteligentnego opomiarowania, ENERGA jest w absolutnej czołówce europejskiej. Aby się w niej utrzymać, konieczne jest zachowanie dotychczasowego tempa i poziomu inwestycji.

Grupa ENERGA – zgodnie ze strategią na lata 2009-2015 – konsekwentnie realizuje kolejne etapy zaplanowanych inwestycji. Ich wartość to ponad 22 mld zł, z czego 15 mld zł pochłonie budowa źródeł wytwarzania, zarówno konwencjonalnych o niskoemisyjnych parametrach, jak i odnawialnych o łącznej mocy ok. 2200 MW. Poza tym trwa budowa i modernizacja ponad 10 tys. km sieci dystrybucyjnej.

Nowe elektrownie

Na przełomie roku ENERGA jest gotowa wejść na plac budowy elektrowni węglowej o mocy 1000 MW w Ostrołęce. Obecnie czeka na pozwolenie na budowę, które otrzyma prawdopodobnie już za miesiąc. Spółka ma już szereg innych wymaganych do uruchomienia inwestycji decyzji i umów, m.in. studium wykonalności czy umowę z PSE-Operator o przyłączeniu nowego bloku do krajowej sieci przesyłowej, na podstawie której rozpoczęte zostały już inwestycje (budowa linii Ostrołęka-Narew i Ostrołęka-Olsztyn oraz modernizacja stacji elektroenergetycznej). Trwają rozmowy z inwestorami strategicznymi oraz instytucjami finansowymi zainteresowanymi udziałem w tym przedsięwzięciu.

Projekt największej w Polsce elektrowni gazowej (860 MW) w Grudziądzu jest na etapie opracowywania dokumentacji i pozyskiwania zgód (ocena oddziaływania na środowisko wraz z decyzją środowiskową, studium wykonalności dla budowy linii energetycznej 400 kV oraz dla linii gazowej, itp.) ENERGA będzie budować tę elektrownię z irlandzką spółką ESB International.

Finalizowane są także procedury związane z powołaniem spółki celowej do budowy wraz Grupą LOTOS elektrociepłowni o mocy 250 MW zasilanej pozostałościami po przerobie ropy naftowej.

Rozpoczęła się realizacja budowy nowego bloku energetycznego na biomasę w należącej do ENERGI elektrociepłowni w Elblągu. Trwa obecnie przetarg na wykonawcę bloku, który będzie produkował w skojarzeniu „zieloną” energię elektryczną (165 tys. MWh) oraz ciepło (797 tys. GJ).

Uruchomione zostały prace przy projekcie budowy drugiego stopnia na Wiśle wraz z elektrownią wodną. Obecnie przygotowywana jest m.in. ocena oddziaływania na środowisko, konieczna do uruchomienia inwestycji. Aktualnie w Dolinie Wisły poniżej zapory wodnej we Włocławku trwa inwentaryzacja przyrodnicza, czyli spis i ocena występowania wszystkich rzadkich gatunków fauny i flory prowadzona przez czołowych polskich przyrodników. Do realizacji inwestycji szacowanej na 2,5 mld zł, poszukiwany jest partner strategiczny – trwają rozmowy z potencjalnymi współinwestorami.

Budowa inteligentnych sieci

Zaawansowane są inwestycje w dystrybucję energii, obliczane łącznie na 7 mld zł do 2015. W tym roku zrealizowane zostaną prace o wartości blisko 1 mld zł, co stanowi 30% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Do 2015 r. spółka zbuduje 10,5 tys. km nowych linii elektroenergetycznych, przyłączy do sieci 270 tysięcy nowych klientów oraz wdroży zdalny odczyt liczników u większości swoich klientów.

Uruchomienie pionierskiego projektu inteligentnego opomiarowania (AMI) stawia gdańską spółkę w europejskiej czołówce firm wdrażających tę zaawansowaną, pro-kliencką technologię. Liczniki zdalnego odczytu zamontowano już u ponad 80% z blisko 17 tys. klientów wielkiego odbioru spółki. W ramach kolejnego etapu wdrażania AMI, ponad 100 tys. kolejnych takich liczników pojawi się u klientów do września 2011. Spółka ogłosiła właśnie przetarg na dostawę oprogramowania związanego z realizacją projektu oraz przygotowuje przetargi na dostawy inteligentnych liczników i infrastruktury komunikacyjnej.

Energa wdraża także największy w Polsce i jeden z większych w Europie systemów korporacyjnego zarządzania majątkiem sieciowym. Jednym z głównych zadań jest paszportyzacja danych o majątku sieciowym w jednolitym standardzie dla całej firmy, aby podejmować szybkie i precyzyjne decyzje w zakresie zarządzania siecią elektroenergetyczną np. obsługi zgłoszeń awaryjnych i prac eksploatacyjno-inwestycyjnych. Spółka zawarła umowy na ujednolicenie systemów informatycznych. Do końca 2012 r. ulokuje w systemie GIS dane o całej swojej infrastrukturze (165 tys. km sieci wszystkich napięć, ponad 250 GPZ, blisko 60 tys. stacji Sn/nn oraz ponad milion złącz kablowych).

Zaawansowana jest przebudowa systemów do zarządzania ruchem sieci (SCADA): uruchomiona została Centralna Dyspozycja Mocy, która usprawnia zarządzanie siecią wysokich napięć, konsolidowane są służby dyspozytorskie na poziomie regionalnym, co pozwala m.in. przyspieszyć reakcję na awarie, szczególnie obejmujące duże obszary. Energa podpisała umowy na ujednolicenie oprogramowania wspierającego zarządzanie systemem SCADA.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej