Drogi: 680 inwestycji w 2011 roku

2010-12-23 10:15

Szef MSWiA Jerzy Miller zatwierdził dotacje na drogi lokalne dla samorządów z całej Polski na łączną kwotę około 1 mld zł. Dofinansowanie z budżetu państwa pozwoli zmodernizować lub wybudować w 2011 roku blisko 2,1 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Można się spodziewać, że liczba inwestycji będzie wyższa dzięki oszczędnościom poprzetargowym.

W 2011 r. zostanie zrealizowanych 680 inwestycji, obejmujących blisko 2,1 tys. km dróg lokalnych (ok. 868 km gminnych i ponad 1,2 tys. km powiatowych). Wśród projektów na przyszły rok jest 217 wniosków „powodziowych”. 157 z nich dotyczy dróg gminnych, a 60 powiatowych. Samorządy będą mogły szybciej przeprowadzić prace remontowe i wybudować nowe drogi dojazdowe dla mieszkańców gmin i powiatów poszkodowanych przez żywioł. Decyzją rządu z sierpnia 2010 r. ocena wniosków z terenów dotkniętych przez powódź była prowadzona według szczególnych zasad. Takim projektom przyznawano automatycznie 10 dodatkowych punktów.

Podczas dwóch dotychczasowych edycji rządowego programu, dzięki blisko 2 mld zł dofinansowania z budżetu państwa wybudowano, wyremontowano lub przebudowano już prawie 5,7 tys. km dróg lokalnych, w tym ponad 2,4 tys. km tras gminnych i przeszło 3,2 tys. km powiatowych. To wszystko w ramach ponad 2,2 tys. inwestycji (1438 gminnych i 774 powiatowych). Z programu skorzystało do tej pory prawie 1,5 tys. jednostek samorządu terytorialnego (1116 gmin i 342 powiaty).

Ogółem w ramach całego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 może zostać zmodernizowanych lub wybudowanych około 8 tys. km dróg gminnych i powiatowych, czyli o 2 tys. km więcej niż pierwotnie zakładano. Uzyskanie takiego wyniku będzie możliwe, jeśli w przyszłym roku samorządom uda się zrealizować inwestycje drogowe na poziomie z lat 2009-2010.

Listy wniosków z poszczególnych województw zakwalifikowanych do realizacji w 2011 r. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA w zakładce Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 to inicjatywa ministra spraw wewnętrznych i administracji z października 2008 roku. Program tzw. schetynówek jest dodatkowym źródłem pieniędzy na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej. Nowe lub zmodernizowane drogi gminne i powiatowe przyczyniają się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, ale także zwiększają atrakcyjność gospodarczą regionów. Program przewiduje bowiem finansowanie połączeń sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych.
W latach 2009-2011 na realizację programu budżet państwa co roku przeznacza do 1 mld zł dotacji celowej, a jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 1 mld zł środków własnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej