Droga nr 62 – pozwolenie na budowę w Wyszkowie

2010-04-06 16:48

Pozwolenie na budowę wydał Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Decyzję poprzedziła ocena oddziaływania na środowisko. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie. Pozwolenie ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzję o pozwoleniu na budowę poprzedziły konsultacje społeczne i ocena oddziaływania na środowisko. 7 stycznia 2010 r. w Wyszkowie, podczas otwartej rozprawy administracyjnej, z udziałem przedstawicieli inwestora, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i urzędu wojewódzkiego, uczestnicy zgłaszali swoje uwagi i zapytania.

Zgodnie z decyzją środowiskową RDOŚ, w inwestycji zostaną zastosowane środki ograniczające oddziaływanie nowej trasy na środowisko. Użyta zostanie tzw. cicha nawierzchnia redukująca hałas. Jednak w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości, możliwe będzie zastosowanie dodatkowych, indywidualnych zabezpieczeń akustycznych. Wycinka drzew i krzewów będzie ograniczona do niezbędnego minimum oraz przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków.

Rozbudowa drogi krajowej nr 62 w Wyszkowie do granicy krajowej "ósemki" ma na celu ułatwienie ruchu tranzytowego wokół Warszawy, zwiększenie bezpieczeństwa i płynności podróżujących pojazdów. Dla lokalnych użytkowników trasy, realizacja inwestycji oznaczać będzie skrócenie czasu podróży oraz poprawę komfortu jazdy na terenie miasta.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej