Dla wszystkich 7% - Polska jest prekursorem takiego rozwiązania

2008-01-11 17:33
Dla wszystkich 7% - Polska jest prekursorem takiego rozwiązania
Autor: Xella Polska Sp. z o.o Dla wszystkich 7% - Polska jest prekursorem takiego rozwiązania

Utrzymanie stawki VAT na niezmienionym poziomie 7% umożliwiło wydanie przez ministra finansów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT z  24 grudnia 2007 r., którego przepisy weszły w życie 1 stycznia 2008 r. Podkreślić należy fakt, że Polska jest prekursorem takiego rozwiązania, ponieważ rozporządzenie to, po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez ministrów finansów UE, weszło w życie jeszcze przed nowelizacją unijnej dyrektywy o VAT.

Wynegocjowana w traktacie akcesyjnym preferencyjna stawka VAT na roboty budowlano-montażowe, remonty i obiekty mieszkaniowe obowiązuje w niezmienionej wysokości 7% dłużej niż przewidywały to pierwotne ustalenia, tj. również po 31 grudnia 2007 r. Termin jej obowiązywania wydłużono do 1 stycznia 2011 r. Preferencyjna stawka VAT dotyczy usług budowlanych świadczonych przy budowie i/lub remoncie obiektów budownictwa mieszkaniowego (z wyłączeniem lokali użytkowych), lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych oraz budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także obiektów budownictwa mieszkaniowego, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych.

Wejście w życie rozporządzenia w praktyce oznacza zrównanie praw wszystkich nabywców domów i mieszkań. Możliwość korzystania z niższej stawki VAT będą miały zarówno osoby planujące budowę domu czy zakup mieszkania objętego definicją budownictwa społecznego, jak i osoby, które planują budowę domu lub zakup mieszkania o powierzchni przekraczającej limity ustalone w tej definicji, tj. 300 m2 dla domów jednorodzinnych i 150 m2 w przypadku mieszkań. Skorzystają na tym inwestorzy realizujący projekty o większych powierzchniach niż przewiduje to definicja budownictwa. Oczywiście nie zmienia to faktu, że inwestorzy, którzy będą realizowali projekty zgodne z definicją budownictwa społecznego, również po tym okresie przejściowym, tj. po 1 stycznia 2011 r., zachowają możliwość korzystania z preferencyjnej stawki VAT. Pozostali zapłacą wyższą stawkę VAT za każdy dodatkowy metr powyżej określonych limitów. Gdyby doszło do podwyżki stawki VAT, ceny mieszkań i domów mogłyby wzrosnąć o kilkanaście procent.

Niestety ciągle brak jest zdecydowanych działań ze strony rządu, mających na celu długofalowe wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku oddano do użytku 115,5 tysiąca mieszkań. Wprawdzie liczba ta była o 16,3% wyższa w porównaniu z rokiem 2006, jednak wskaźnik liczby mieszkań oddawanych do użytku na tysiąc mieszkańców w Polsce (3,03) jest jednym z najniższych w Europie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej