Dachy i fasady. Projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy - relacja z konferencji

2017-03-01 13:00
Konferencja Stowarzyszenia DAFA
Autor: Stowarzyszenie DAFA Konferencja Stowarzyszenia DAFA

Stowarzyszenie DAFA zorganizowało 7. już edecję konferencji naukowo-technicznej  "DAchy i FAsady – Projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy". Konferencja odbyła się 8 lutego 2017 w Poznaniu.

Zaproponowany przez DAFA program cieszył się dużym zainteresowaniem branży budowlanej i przełożył się na 150 -osobową frekwencję uczestników, reprezentujących największe biura projektowe, architektów, wykonawców budowlanych, producentów oraz grupę deweloperów i inwestorów z całej Polski. Nie zabrakło również reprezentantów instytucji oraz mediów branżowych.

Na konferencji miała miejsce premiera najnowszej publikacji Stowarzyszenia: „Wytycznych projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.”, którą zaprezentował Konsultant Techniczny Stowarzyszenia – Michał Wilk.
Autor prezentacji zaznaczył, że na rynku polskim nie było dotychczas opracowania, które stanowiłoby tak cenną syntezę praktyki i podstaw projektowych w obrębie ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych. Publikacja porządkuje i systematyzuje nazewnictwo, zawiera poprawne rozwiązania techniczne dla najczęściej występujących przypadków, które powinny gwarantować długotrwałe użytkowanie ścian i dachów lekkiej obudowy.
W podsumowaniu wystąpienia dodał, że Wytyczne są elementarzem, z którym powinni pracować wszyscy uczestnicy procesu budowlanego: projektanci, konstruktorzy, wykonawcy robót montażowych oraz specjaliści prowadzący i kontrolujący budowy itd.

Dr inż. Ralf Podleschny, reprezentujący Międzynarodowe Zrzeszenie Lekkiego Budownictwa Metalowego IFBS w referacie pt. „Warunki techniczne dla lekkich obudów z metalu” omówil europejskie normy dla lekkich profili metalowych, tolerancje oraz zasady projektowania i wytyczne montażowe.
Prelegent przedstawił IFBS jako organizację współpracującą przy tworzeniu norm europejskich oraz określającą wytyczne dla lekkich obudów metalowych.
Podkreślił znaczenie owocnej współpracy ze Stowarzyszeniem DAFA, dzięki której możliwy jest transfer wiedzy i wytycznych na rynek polski.

Z referatem wystąpił także Grzegorz Rodak, który podjął temat „Metodyki oceny okładzin ściennych na bazie Wytycznych DAFA”. Prelegent omówił cechy elewacji wykonanych z metalowych elementów cienkościennych. Pokazał na przykładach różnice w ich wyglądzie, zależne od uwarunkowań zewnętrznych: oświetlenia, pory dnia i roku, temperatury czy miejsca obserwacji.

O problemach projektowania warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej mówił Michał Wilk. Zauważył on, że w rozwiązaniach dachów podstawowym materiałem konstrukcyjnym stała się blacha trapezowa, której stawia się coraz trudniejsze zadania.  Prelegent postawił tezę, że pomimo przejęcia przez blachę trapezową funkcji konstrukcji, poświęca się jej mało uwagi w projekcie budowlanym. Również tablice nośności stały się dziś narzędziem marketingowym i nie są już wsparciem dla projektanta konstrukcji, który pozostaje bez odpowiedzi na szereg istotnych pytań.

Z dużym zainteresowaniem słuchacze przyjęli ostatni wykład poświęcony „Roli szczelności w budynkach innych niż mieszkalne”. Swoją obszerną wiedzą w tym zakresie podzielił się prelegent z Wielkiej Brytanii – David Tylor. Autor prezentacji wskazał na rosnące znaczenie szczelności przy projektowaniu i wznoszeniu nowoczesnych budynków w świetle przepisów UE.  Przekonywał, że w typowym budynku na ramie portalowej z przyjętymi brzegowymi wartościami U, ucieczka powietrza może być odpowiedzialna za 30% ogólnych kosztów ogrzewania. Badania pokazały, że poprawienie parametrów szczelności jest znacznie bardziej efektywnym sposobem na obniżenie rachunków za ogrzewanie niż zwiększenie grubości izolacji. W efekcie wpływa korzystnie na środowisko redukując emisję CO2, co w dzisiejszych realiach ma ogromne znaczenie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej