Budowa dróg już bez paraliżu?

2008-11-27 14:17

O 195 dni krócej będzie trwało przygotowanie inwestycji - to zapewniają nowe przepisy środowiskowe, które weszły w życie 15 listopada 2008 roku. Chodzi o czas wydawania ocen oddziaływania na środowisko. Tym samym polskie prawo jest już zgodne z unijnym.

Ulżyć powinno przede wszystkim inwestorom, którzy starają się o dofinansowanie dużych inwestycji liniowych takich jak budowa dróg ekspresowych czy tras szybkiej kolei. Taka była intencja ustawy o udostępnianiu informacji środowiskowej i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawodawca zapewnia, że nowe prawo wyeliminuje dodatkowe i niepotrzebne procedury administracyjne. W lepszej organizacji pracy pomocna ma być świeżo powołana Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Do tej pory, by wybudować drogę szybkiego ruchu, wojewoda musiał zgłosić m.in. decyzję lokalizacyjną, decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę, niezbędne były też uzgodnienia z ministrem środowiska i sanepidem. - Duże, infrastrukturalne przedsięwzięcia były zablokowane, bo urzędnicy bali się podejmować decyzje, ponadto nie było jednomyślności na szczeblu centralnym. Teraz już bez przeszkód będziemy mogli wykorzystać 68 mld euro z programu "Infrastruktura i Środowisko". Na takie przepisy czekaliśmy cztery lata, sprawa otarła się nawet o Trybunał Sprawiedliwości - mówił na konferencji 17 listopada 2008 roku Maciej Nowicki, minister środowiska.

Jak poinformował, Komisja Europejska na najbliższym posiedzeniu, poświęconym naruszeniom prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie, ma zamknąć sprawy 2008/2029, czyli tzw. naruszenie dyrektywy ocen oddziaływania na środowisko oraz 2008/2236, dotyczącą niezgodności polskiego prawa z dyrektywą o ocenach strategicznych.

Rok pracy w resorcie Maciej Nowicki uważa za sukces również ze względu na uchwalenie pięciu innych, nowych ustaw, bliskie finiszu rozmowy o sprzedaży nadwyżek praw do emisji dwutlenku węgla, czyli AAU (przysługują Polsce w ramach protokołu z Kioto - przyp. red.) oraz organizację i przygotowanie merytoryczne konferencji klimatycznej, która odbędzie się w grudniu w Poznaniu.

Nowa ustawa reguluje wiele dotychczasowych przepisów, w tym ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska z 20 lipca 1991 roku, Prawo geologiczne i górnicze z 4 lutego 1994 roku, Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku, Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 rok, ustawę o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji z 22 grudnia 2004 roku i ustawę o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 13 kwietnia 2007 roku. 

obwodnica Grojca
Autor: Łukasz Jóźwiak/ GDDKiA Obwodnica Grójca to kolejny odcinek drogi ekspresowej S7 - została oddana do użytku 19 września 2008 roku
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej