BUDMA 2013 - Konferencja dotycząca Rozporządzenia Parlamentu i Rady EU w sprawie zmian w przepisach o wyrobach budowlanych

2013-02-01 18:07
BUDMA 2013 - Konferencja dotycząca Rozporządzenia Parlamentu i Rady EU w sprawie zmian w przepisach o wyrobach budowlanych
Autor: Barbara Kawecka-Zygadło Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2013

Podczas targów BUDMA 2013, 29 stycznia 2013 r. odbyła się konferencja dotycząca Rozporządzenia Parlamentu i Rady EU Nr 305/2011 i zmian w przepisach o wyrobach budowlanych. Zorganizowały ją MTBiGM i GUNB przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Celem konferencji, zorganizowanej na BUDMIE 2013 przez MTBiGM i GUNB, było przedstawienie rozwiązań systemowych i wyjaśnienie niejednoznacznych zapisów związanych ze stosowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu i Rady EU Nr 305/2011 i zmian w przepisach o wyrobach budowlanych. Na pytania uczestników konferencji odpowiadali przedstawiciele MTBiGM: Podsekretarz Stanu w MTBiGM - Janusz Żbik i Krzysztof Antczak oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - Robert Dziwiński i Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa - Ryszard Kowalski.

Wprowadzeniem do dyskusji były dwa materiały: Najważniejsze zmiany w CPR - Rozporządzenie Nr 305/2011 oraz Projekt założeń do zmian polskich przepisów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych.

Najważniejsze zmiany wynikające z Rozporządzenia Parlamentu i Rady EU Nr 305/2011 dotyczące wyrobów budowlanych

Rozporządzenie nr 305/2011

 • Uchyla Dyrektywę 89/106/EWG (o wyrobach budowlanych).
 • Ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Najważniejsze zmiany to:

 • Obowiązek deklaracji właściwości użytkowych (a nie deklaracji zgodności);
 • Zmiany w systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych;
 • Nałożenie obowiązków na importerów i dystrybutorów;
 • Określenie dodatkowego (nr 7) wymagania podstawowego dotyczącego zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;
 • Zmiany w treści wymagań podstawowych nr 3, 4 i 6;
 • Wprowadzenie procedur uproszczonych;
 • Utworzenie punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych.

Wnioski z Rozporządzenia i obowiązki dla przedsiębiorców

 • Deklaracja właściwości użytkowych nie jest deklaracją zgodności (ze specyfikacją techniczną). Jest informacją o właściwościach użytkowych wyrobu, za którą producent ponosi odpowiedzialność.
 • Odpowiedzialność odnosi się tylko do wskazanych przez producenta (wybranych ze specyfikacji)  właściwości. Dla pozostałych producent wykorzystuje opcję NPD.
 • Wystawienie deklaracji właściwości użytkowych jest obligatoryjne, jeśli dla wyrobu istnieje norma zharmonizowana, lub producent dla swego wyrobu uzyskał Europejską Ocenę Techniczną (EOT), wydaną w zgodzie z EDO.
 • Istnienie EDO (dla danego wyrobu) nie oznacza, że każdy producent tego wyrobu musi uzyskiwać EOT, ale wtedy nie może go znakować CE.
 • Kopia deklaracji właściwości jest dołączana do każdego wyrobu udostępnianego na rynku, ale do partii wyrobu dostarczanej do jednego użytkownika wystarcza jedna kopia.
 • Kopie deklaracji właściwości dostarcza się w formie papierowej albo drogą elektroniczną.
 • Komisja Europejska otrzymała prawo (akt delegowany) do określenia warunków na jakich deklaracja będzie mogła być udostępniana na stronie internetowej, Importerzy zapewniają, aby wyrobowi oznakowanemu CE towarzyszyła dokumentacja, która uprawnia do znakowania CE. Ponadto umieszczają swoje dane (nazwa i adres) na wyrobie lub (gdy to niemożliwe) na opakowaniu.
 • Dystrybutorzy zapewniają, aby wyrobowi oznakowanemu CE towarzyszyła dokumentacja, która uprawnia do znakowania CE. Ponadto ponoszą odpowiedzialność za właściwe (nie wpływające niekorzystnie na właściwości użytkowe) przechowywanie i transportowanie wyrobu.
 • Wszystkie podmioty gospodarcze (producent, importer, dystrybutor) muszą na żądanie organu nadzoru rynku umożliwić zidentyfikowanie podmiotów (tylko gospodarczych), które dostarczyły i którym dostarczono wyrób.

Warto pytać, warto wiedzieć

Na konferencji nie pozostawiono bez odpowiedzi pytań dotyczących omawianego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europy. Sporo kwestii dotyczących CPR nadal budzi jednak wątpliwości. Chcąc wyjaśnić wszystkie zagadnienia Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa uruchomił specjalną skrzynkę „Warto pytać, warto wiedzieć”, gdzie publikuje komentarze i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Na stronie Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa  znajdują się także materiały wprowadzające do dyskusji: Najważniejsze zmiany w CPR - Rozporządzenie Nr 305/2011 oraz Projekt założeń do zmian polskich przepisów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych.
Znależć tam można również bieżące projekty aktów prawnych oraz opinie Związku dotyczące aktualnie konsultowanych projektów legislacyjnych dotyczących branży budowlanej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej