Budimex i Ferrovial Agroman mają zlecenie w Poznaniu

2010-07-19 14:27

Zarząd spółki Budimex 16 lipca 2010 r. otrzymał od Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu informację o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu S.A.(lider) i Ferrovial Agroman S.A. jako najkorzystniejszej. Spółki zbudują Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (budynek B, C, D), Magazyn Gazów Technicznych i Magazyn na Odpadki. O zlecenie starała się także Skanska i konsorcjum: Mostostal Warszawa z  Acciona Infraestructuras.

Wartość kontraktu: 64 170 311,44 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: do 20 dni po podpisaniu umowy
Termin zakończenia robót: 31.12.2012 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Warunki finansowe:
Płatność: 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
Gwarancja bankowa dobrego wykonania – 5% kwoty kontraktu brutto

Kary umowne płacone przez wykonawcę:
• Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
• 10% wartości kontraktu brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający;
• Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
• 20% kwoty, którą Zamawiający będzie musiał zapłacić bezpośrednio na rzecz podwykonawcy w przypadku niezapłacenia wynagrodzenia przez generalnego wykonawcę;
• Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu S.A.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej