BHP na budowie: nowa norma EN 131 na drabiny

2017-08-09 12:31
Praca na drabinie
Autor: M. Bykowski

Praca na wysokości zaczyna się wtedy, gdy znajdujemy się co najmniej 1 m nad poziomem terenu lub poziomem podłogi. Na budowie nie brakuje zajęć wykonywanych na drabinach, dlatego tym bardziej należy pamiętać, że 1 stycznia 2018 wchodzą w życie zmiany dotyczące wszystkich drabin, które mogą być wykorzystywane jako przystawne, a których długość przekracza 3 metry.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowie to powinność każdego pracodawcy, tak jak obowiązkiem pracownika jest, dla własnego dobra, przestrzeganie zasad BHP na budowie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wprowadza się coraz to nowe rozwiązania, którym towarzyszą normy dla używanego sprzętu oraz wszelakich urządzeń i zabezpieczeń. Dotyczy to również tak prostej, wydawałoby się, konstrukcji jaką są drabiny.

Nowe regulacje normy EN 131-1 dotyczą obowiązku wyposażenia tych urządzeń w stabilizator, który zwiększa powierzchnię podparcia drabiny, a tym samym bezpieczeństwo użytkowników. W zmienionej normie pojawiło się również szereg wytycznych dotyczących wytrzymałości drabin oraz nowy podział drabin ze względu na grupy użytkowników.

– Pierwsza grupa to profesjonaliści, którzy korzystają z drabin w ramach wykonywanego zawodu, drugą zaś są tzw. użytkownicy prywatni w gospodarstwach domowych. Producenci drabin zaś będą zobligowani do wprowadzenia ostrzejszych wymagań dla badań wytrzymałościowych prowadzonych na produktach –  wyjaśnia Marek Banach, ekspert firmy Krause.

Upadek z wysokości to przyczyna największej liczby wypadków na budowach >>

Drabina wg nowej normy EN 131

Norma wprowadza zmiany dla wszystkich typów drabin, które mogą być używane w charakterze drabiny przystawnej (niezależnie czy będzie ona przeznaczona dla profesjonalistów czy do użytku domowego). Mogą to więc być drabiny przystawne, rozsuwane, rozstawno-przystawne, a także wewnętrzne części drabin wielofunkcyjnych. Każda z nich, o ile jest przewidziana do użytkowania w wersji przystawnej, po przekroczeniu długości 3 metrów, musi być wyposażona w zamocowany na stałe stabilizator. Jego szerokość ma być obliczana według poniższego wzoru:

b1 + 0,1 x l1 + 2 x t

gdzie:
b1 – długość prześwitu między profilami drabiny
 l1 – długość drabiny w pozycji przystawnej
  t  – szerokość profilu drabiny

Nowe wymogi normy EN 131 są już znane od kilku miesięcy i obecnie do 31 grudnia 2017 przewidziany jest dla niej tzw. okres przejściowy. Producenci dostali czas na dostosowanie produkcji do nowych wymagań. Poza obowiązkiem wyposażania drabin przystawnych na stałe w stabilizatory, producenci zostali zobowiązani by już na etapie projektowania wykonywali bardziej wymagające badania wytrzymałości drabin, zarówno pod kątem obciążeń jak i intensywności użytkowania. Natomiast pracodawcy (ewentualnie reprezentowani przez specjalistów od BHP na budowie) powinni przeprowadzić kontrolę drabin wykorzystywanych np. na placach budów pod kątem oceny ich bezpieczeństwa. Ci przedsiębiorcy, którzy dopiero teraz wyposażają swoje firmy w sprzęt i urządzenia powinny już szukać takich, które są zgodne z nową normą.
– Na rynku pojawiają się już produkty spełniające wymogi nowej normy EN 131-1 i są one znakowane odpowiednimi naklejkami – zapewnia przedstawiciel firmy Krause i dodaje, że jego firma od 1 grudnia będzie oferować wyłącznie drabiny wykonane według nowej normy.

Norma EN 131 dla drabin
Autor: Krause Nowa norma EN 131 dla drabin
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej