BGK rozpoczął realizację rządowej pomocy dla bezrobotnych spłacających kredyty

2009-08-19 17:55

Pierwsze pieniądze na spłatę kredytów hipotecznych trafiły do województw lubuskiego i lubelskiego. Realizacja całego procesu trwała zaledwie 8 dni roboczych od momentu wystąpienia o zaświadczenie od instytucji kredytującej.

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki na spłatę kredytów na mocy podpisanej 5 sierpnia 2009 r. umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze na pokrycie zobowiązań osób bezrobotnych wobec instytucji finansowych pochodzą z Funduszu Pracy.

Zasady funkcjonowania programu reguluje ustawa o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych dla osób bezrobotnych. Pomoc w spłacie kredytów hipotecznych udzielana jest osobom, które utraciły pracę po 1 lipca 2008 r. i zarejestrowały się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. W celu skorzystania z rządowej pomocy muszą one uzyskać w swoim banku kredytującym zaświadczenie o wysokości kredytu i harmonogramie spłat. Następnie wraz z dokumentem z banku składają wniosek o udzielenie pomocy w regionalnym Urzędzie Pracy. Po podjęciu pozytywnej decyzji na temat przyznania pomocy osobie bezrobotnej, starosta przekazuje informację do realizacji Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Bank w terminach określonych w decyzji starosty dokonuje wypłat rat pomocy na rachunek wskazany przez instytucję kredytującą informując jednocześnie osobę, która korzysta z pomocy o zrealizowanej płatności. Zwrot pomocy następuje po dwuletnim okresie karencji i będzie się odbywał w formie nieoprocentowanych rat spłacanych w ciągu kolejnych ośmiu lat na rachunek Urzędu Pracy, bez udziału BGK.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej