Bezpłatne pojemniki na świetlówki dla wspólnot mieszkaniowych

2011-11-16 13:33
Pojemnik na zużyte świetlówki
Autor: ElektroEko SA Pojemnik wiszący na zużyte świetlówki

Dyrektywa unijna dotycząca wycofania do września 2012 roku, ze sprzedaży tradycyjnych żarówek, oznacza, że w samych lokalach administrowanych przez Państwo, zużyte świetlówki to rząd blisko 30 mln sztuk rocznie. Zgodnie z prawem, zużyte świetlówki są odpadami niebezpiecznymi i podlegają segregacji. Organizacja ElektroEko wyszła z inicjatywą zbierania zużytych świetlówek z gospodarstw domowych, oferując bezpłatne pojemniki na świetlówki ...

Zgodnie z realizowaną dyrektywą unijną, tradycyjne żarówki zostaną wycofane ze sprzedaży do września 2012 roku, i zostaną zastąpione przez świetlówki kompaktowe.
Oznacza to, że w kolejnych latach ich zużycie będzie znaczące. Szacuje się, że do zagospodarowania będzie nawet 30 mln sztuk
(3 tys. ton) zużytych świetlówek.

Przeczytaj również: LED zamiast tradycyjnej żarówki, która za rok przejdzie do historii

Żarówki i świetlówki = odpady niebezpieczne

Jak powszechnie wiadomo, segregacja odpadów jest znana i stosowana na terenie całego kraju, przez większość zarządców nieruchomości, ale czy satysfakcjonuje mieszkańców? Czy obok pojemników na szkło i makulaturę, nie powinnien znaleźć się kontener na odpady niebezpieczne, takie jak świetlówki kompaktowe?
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku, o zużytym sprzęcie elekrycznym i elektornicznym zabrania wrzucać zużyte świetlówki i żarówki do kontenera z innymi nieczystościami komunalnymi i nakłada obowiązek segregacji odpadów tak, by mogły zostać poddane odzyskowi, z uwagi na zawartość rtęci niebezpiecznej zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska naturalnego.
Z chwilą uszkodzenia rtęć w formie oparów wydostaje się z żarówki. Jeśli do pęknięcia dojdzie np. w typowym kontenerze na śmieci, rtęć może się z niego przedostać do otoczenia powodując jego skażenie.

Bezpłatne pojemniki na świetlówki tylko dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Organizacja ElektroEko (Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) zainicjowała projekt, "Masz zużytą świetlówkę? Wrzuć ją do pojemnika z tym znakiem!" (rysunek obok). Przedsięwzięcie ma na celu zbieranie zużytych świetlówek z gospodarstw domowych, poprzez zamontowanie specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemników.

Projekt obejmuje wyłącznie wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, które liczą minimum 50 lokali mieszkaniowych (podobnie jak w przypadku pojemników na baterie, makulaturę czy szkło). O bezpłatne pojemniki na świetlówki mogą starać się zarządcy wspólnot i administracje spółdzielni mieszkaniowych z terenu: Bydgoszczy, Bytomia, Gliwic, Gdyni, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Sopotu, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia oraz Zabrza.

Pojemniki na świetlówki czy zużyte żarówki można postawić na terenie zamkniętych podwórek, osiedli, bądź w zamykanych boksach śmietnikowych.

Projekt realizowany przez organizację ElektroEko jest bezpłatny i nie wiąże się z kosztami ze strony zarządców, którzy wezmą w nim udział. Organizacja będzie finansowała:

  • dostarczenie i montaż pojemników na świetlówki,
  • opracowanie oraz druk materiałów edukacyjnych na temat szkodliwości elektrośmieci,
  • odbiór zużytych świetlówek kompaktowych,
  • dostawę do zakładu przetwarzania i przetworzenie zużytych świetlówek kompaktowych.

Oferowane są dwa rodzaje pojemników na świetlówki - stojące oraz wiszące (opis pojemników na zużyte świetlówk).

Program "Masz zużytą świetlówkę? Wrzuć ją do pojemnika z tym znakiem!" realizowany jest przez ElektroEko od 2010 roku. Dotychczas w ramach projektu zamontowano ponad 1300 pojemników na świetlówki. Projekt ma charakter długofalowy i będzie rozwijany. Być może w przyszłości podobna akcja obejmie również duże instytucje i firmy.

Więcej na temat programu ElektroEko >>>

Bezpłatne pojemniki na zużyte żarówki i świetlówki
Autor: ElektroEko SA
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej