Aukcja publiczna spółek z sektora robót drogowych

2010-06-11 14:23

Uwaga inwestorzy! Do nabycia akcje Przedsiębiorstwa Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o. (aukcja publiczna już 1 lipca br. o godzinie 12:00 - zgłoszenia do 28 czerwca br.) i akcje Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu (aukcja 2 lipca br. o godzinie 12:00 - zgłoszenia do 29 czerwca br.).

Aukcja publiczna przedsiębiorstw robót drogowych w Olkuszu

W ramach aukcji publicznej spółki z Olkusza Ministerstwo Skarbu Państwa planuje sprzedać jednemu nabywcy pakiet 28.900 udziałów stanowiących jednocześnie 85% kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza oferowanego pakietu wynosi 8 381 000 zł, co oznacza, że cena wywoławcza za jeden udział wynosi 290 zł.

Działalność Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Olkuszu obejmuje budowę i utrzymanie dróg, ulic, placów oraz produkcję i sprzedaż mas mineralno-asfaltowych. Przedsiębiorstwo posiada trzy wytwórnie mas bitumicznych o wydajności 50 ton/godz. oraz 30 ton/godz.
Główni odbiorcy usług spółki to Urzędy Miast, Urzędy Gmin, Powiatowe Zarządy Dróg oraz, w mniejszym stopniu, inwestorzy prywatni.
Firma jest aktywna na rynku business-to-business. Jej partnerami w ramach dostaw materiał produkcyjnych są Lotos Asfalt Gdańsk, Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o., Zakład Produkcji Kruszyw Dolomitowych „Boloil” z Bukowna, Lotos Paliwa – Gdańsk, PCC- Rail Szczakowa i Kopalnia Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach.
Cała sprzedaż prowadzona jest na rynku krajowym. Przedsiębiorstwo wdraża system kontroli produkcji (tzw. ZKP), który pozwoli mu na ugruntowanie pozycji rynkowej. Spółka uczestniczy w przetargach na roboty budowlane konkurując z innymi podmiotami wyłącznie na rynku lokalnym - maksymalnie wojewódzkim.

Zobacz koniecznie: Zasady dotyczące uczestnictwa w aukcji sprzedaży udziałów spółki

Kontakt dla inwestorów:
Centrum Relacji Inwestorskich
Aleksandra Karpowicz
tel.: (22) 695 90 01 lub 695 90 02
e-mail: inwestor@msp.gov.pl

 Aukcja publiczna Przedsiębiorstwa Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT

W ramach aukcji publicznej szczecińskiej spółki Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza sprzedać jednemu nabywcy 10.200 udziałów stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza dla oferowanego pakietu została ustalona na poziomie 3.855.600 zł, co w przeliczeniu oznacza 378 zł za jeden udział.

TRAKT prowadzi działalność w zakresie architektury, inżynierii (i związanym z nią doradztwem technicznym) oraz specjalistycznego projektowania. Spółka wykonuje badania i analizy techniczne, prowadzi działalność w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz świadczy usługi wynajmu i zarządza nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Spółka zajmuje się także nadzorem inwestorskim, wykonywaniem ekspertyz, dokonywaniem oceny stanu technicznego obiektów budowlanych oraz wynajem pomieszczeń budynku biurowego.
Odbiorcami usług świadczonych przez spółkę są inwestorzy bezpośredni, np.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, firmy, które wygrały przetargi na duże budowy komunikacyjne, dla których Spółka pracuje jako podwykonawca oraz organizacje gospodarcze i instytucje zlecające Spółce ekspertyzy i oceny stanu technicznego.
TRAKT prowadzi swoją działalność głównie na rynku regionalnym w województwie zachodniopomorskim. Celem Spółki jest prowadzenie inwestycji drogowych i mostowychw regionie na poziomie wymaganym przez krajowe i europejskie standardy realizacji robót budowlanych. W ramach rozwoju swojej działalności Spółka dąży do dywersyfikacji i uzupełnienia portfela zamówień o nadzór nad inwestycjami hydrotechnicznymi, budowlanymi i kubaturowymi.
Spółka docelowo zamierza zająć pozycję lidera w zarządzaniu i prowadzeniu dużych inwestycji na terenie regionu zachodniopomorskiego. Planuje osiągnąć ten cel przez dobór i utrzymanie wysoce specjalistycznej kadry technicznej, dokształcanie posiadanej kadry w dziedzinie technicznej i ekonomicznej.

Zobacz koniecznie: Zasady dotyczące uczestnictwa w aukcji sprzedaży udziałów spółki

Kontakt dla inwestorów:
Centrum Relacji Inwestorskich
Aleksandra Karpowicz
tel.: (22) 695 90 01 lub 695 90 02
e-mail: inwestor@msp.gov.pl

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej