„Złota Kielnia” – 48. edycja Turnieju Budowlanego

2019-01-17 10:54
Turniej Budowlany Złota Kielnia
Autor: OSEBiKF 48. edycja Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" organizowanego od roku szkolnego 1971/1972

Zbliża się Finał Centralny 48.  edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia",  kierowanego do uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Finaliści turnieju "Złota Kielnia" mają prawo do zwolnienia z pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dlatego poziom rywalizacji jest bardzo wysoki.

Turniej Budowlany „Złota Kielnia” jest organizowany od roku szkolnego 1971/1972. Po wielu zawirowaniach jest on od 2006 roku organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej z siedzibą w Grudziądzu, które powstało specjalnie w celu kontynuacji tego przedsięwzięcia.

„Złota Kielnia" – kwalifikacje


W turnieju „Złota Kielnia" sprawdzają swoją wiedzę adepci w następujących kwalifikacjach:

  • Wykonywanie robót malarskich-tapeciarskich (B.06),
  • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.07),
  • Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (B.09),
  • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18).

Turniej Budowlany „Złota Kielnia” – etapy rywalizacji

Wszystkie etapy rywalizacji turnieju „Złota Kielnia" przeprowadzone będą według reguł obowiązujących w nowej formule egzaminów potwierdzających uprawnienia zawodowe. W poprzedniej formule absolwent zdawał jeden egzamin po zakończeniu nauki w dwu- lub trzyletnim systemie nauki. Egzamin składał się z części pisemnej – 50 pytań z wiedzy zawodowej i 20 pytań z podstaw przedsiębiorczości (egzamin trwał 120 minut) oraz części praktycznej, która polegała na wykonaniu zadania technologicznego – oceniany był przebieg kolejnych czynności, dobór materiałów, narzędzi i sprzętu oraz jakość wykonanej pracy i zgodność z treścią zadania (na to było ok. 180 minut).
Obecnie egzamin potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zdają uczniowie po realizacji podstawy programowej w danej kwalifikacji (od jednej do trzech w zawodzie).

Egzamin w każdej kwalifikacji ma część pisemną i praktyczną. Część pisemna to test z 40 pytaniami (z czterech możliwych odpowiedzi do wyboru, jedna jest prawdziwa). Test trwa 60 minut, może być przeprowadzony w formie pisemnej lub elektronicznej. Część praktyczna to wykonanie zadania technologicznego, oceniane są przede wszystkim rezultaty pracy, pośrednie i końcowe. Ta część egzaminu trwa od 180 do 240 minut. W turnieju „Złota Kielnia" stosowane są takie same zasady. Jest to warunek konieczny do uzyskania zwolnień z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. XLVIII edycja jest ostatnią, zapewniającą laureatom i finalistom zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach jednoliterowych (zgodne z PPKwZ z 2012 roku), czyli uczniom klas III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.


Finał centralny turnieju „Złota Kielnia" trwa trzy dni i podobnie jak poprzedni odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach Targów Budownictwa Budma 2019.

Więcej informacji >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej