15 mln zł dla praskiego muzeum

2009-10-22 16:42
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski (21 października 2009, Warszawa)
Autor: UM Warszawa Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski (21 października 2009, Warszawa)

"To już druga inwestycja wsparta przez fundusze europejskie dzięki staraniom ministerstwa kultury. Takie miejsca jak nowa siedziba Sinfonii Varsovii czy Muzeum Warszawskiej Pragi spowodują, że warszawiacy będą tu przyjeżdżać" – powiedziała po podpisaniu umowy Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

- Jeszcze w tym miesiącu będzie podpisana umowa na budowę drugiej linii metra. Licząc wszystkie inwestycje na jednego mieszkańca to na lewobrzeżną cześć stolicy przypada ponad 6 tys. zł., a prawobrzeżną ponad 8 tys. zł - wyliczała prezydent Warszawy w tymczasowym biurze Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Ząbkowskiej, gdzie razem z Bogdanem Zdrojewskim, ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podpisała umowę o dofinansowanie z Unii Europejskiej na renowację zespołu zabytkowych kamienic praskich przy ul. Targowej 50/5 (wraz z otoczeniem) oraz ich adaptację na cele Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Łączna wartość projektu wynosi 46 986 411 zł.

- Muzeum Pragi jest jednym z nielicznych projektów, gdzie wkład miasta jest tak wysoki – podkreślił podczas konferencji Bogdan Zdrojewski, minister kultury. - W Warszawie dzieją się ważne i kluczowe rzeczy dla kultury. To mnie cieszy. Nie ulega wątpliwości, że teraz jest dobry czas na realizację kompletnej oferty w obszarze kultury. Składają się na nie m.in. takie inwestycje jak Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Warszawskiej Pragi, nowa inwestycja Akademii Sztuk Pięknych. To projekty przygotowywane także w związku z Rokiem Chopinowskim. A jeżeli chodzi o obchody Warszawa jest absolutnym liderem. To jest bardzo istotne, gdyż w obszarze kultury pojawia się więcej środków.

Muzeum Warszawskiej Pragi będzie miało siedzibę przy ul. Targowej 50/52, w najstarszej części dzielnicy Praga Północ i jednocześnie w jednym z najstarszych zachowanych zespołów obiektów mieszkalnych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, tj. w kamienicach z 1819 r., 1829+30 r., oraz z poł. XIX w. W głębi posesji znajduje się dziedziniec oraz jednopiętrowa oficyna, dawniej służca jako żydowski dom modlitwy, z zachowanymi polichromiami przedstawiającymi Żydów modlących się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie i Grób Racheli w Betlejem. Muzeum będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego, najstarszego działającego targowiska Warszawy. Zakończenie prac jest przewidziane na przełom roku 2011 i 2012.

Uwaga, przetarg!

Na chwilę obecną obecną uzyskane zostały warunki techniczne od dostawców wszystkich niezbędnych mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczne). Wykonano też projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy i dokumentację przetargową, na podstawie której Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 21 października 2009 r. ogłosił przetarg publiczny ograniczony na wykonawstwo. Otwarcie ofert I etapu planowane jest na 15 grudnia 2009 r. II etap potrwa również ok. 40 dni do chwili złożenia ofert. Możliwe jest podpisanie umowy z wykonawcą na przełomie I i II kwartału 2010. Prace mają się zakończyć według umowy po ok. 20 miesiącach od dnia jej podpisania.

Lokalizacja Muzeum w zabytkowych kamienicach powoduje ograniczenia związane z zaleceniami i wytycznymi konserwatora zabytków
Autor: UM Warszawa Lokalizacja Muzeum w zabytkowych kamienicach powoduje ograniczenia związane z zaleceniami i wytycznymi konserwatora zabytków. Z czego wynika konieczność przywrócenia elewacjom zabytkowym cech budowli XIX-wiecznych oraz zachowanie oryginalnych elementów we wnętrzach.

Planowana koncepcja adaptacji obiektów na potrzeby Muzeum

W budynkach przeznaczonych na Muzeum Warszawskiej Pragi zachowane są oryginalne klatki schodowe, drewniane podłogi i w znacznym stopniu powojenna stolarka. Adaptacja budynków na placówkę muzealną wymaga jednocześnie uwzględnienia zasad bezpieczeństwa i funkcjonalności. Pociągnie to za sobą przebudowę wnętrz i podziałów przestrzeni na poszczególnych kondygnacjach oraz konieczność połączenia kondygnacji kamienic na sąsiadujących poziomach.
Wszystkie te prace pozwolą na stworzenie sal ekspozycji stałych i czasowych, galerii, pracowni naukowych, pracowni działu edukacji oraz pracowni do prowadzenia warsztatów i lekcji muzealnych. Ponadto, projekt przewiduje utworzenie sali edukacji interaktywnej dla dzieci i młodzieży, sali historii mówionej, biblioteki i skomputeryzowanej czytelni, archiwum, pomieszczenia do pokazów związanych z ginącymi zawodami oraz sali konferencyjno-projekcyjnej. Na potrzeby Muzeum wybudowane zostaną także magazyny zbiorów (dostosowane do przechowywania zbiorów archiwalnych, fotograficznych, obiektów sztuki, mało i wielkogabarytowych obiektów historycznych, itp.) oraz magazyny podręczne, techniczne, gospodarcze, pakownie, pracownia plastyczna służąca m.in. do przygotowywania ekspozycji, pracownia techniczno-rzemieślnicza oraz kawiarenka wraz z punktem gastronomicznym.

Aktualnie Muzeum funkcjonuje w tymczasowej siedzibie przy ul. Ząbkowskiej 23/25. Prowadzi stałą akcję zbierania pamiątek, gromadzi wspomnienia i relacje mieszkańców, pracuje nad tworzeniem przyszłych ekspozycji. Współdziała z lokalnymi stowarzyszeniami, towarzystwami, środowiskami twórczymi i instytucjami samorządowymi.

Utworzenie Muzeum Warszawskiej Pragi jest kolejnym krokiem procesu rewitalizacji tego rejonu, realizowanym przy wsparciu funduszy unijnych. Inne projekty praskie, na które Miasto otrzymało dofinansowanie to:
• "Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne" (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) - wartość dofinansowania ponad 800 tys. zł,
• "Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007+2013) – wartość dof. 5 mln zł.
Ponadto, na decyzję o dofinansowaniu ze strony Marszałka Województwa oczekuje ogólnomiejski projekt rewitalizacyjny, w ramach którego planowana jest przebudowa ul. Białostockiej - wartość dofinansowania blisko 20 mln zł. Łącznie od 2008 r. na projekty z obszaru kultury m.st. Warszawa pozyskało ok. 260 mln zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej