111 mln dla Sądeckich Wodociągów

2010-01-28 15:22

Nowosądecka spółka podpisała z oddziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w Tarnowie umowę kredytu na kwotę 111 mln zł. Pozwoli on na sfinansowanie rozbudowy i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej Nowego Sącza i przyległych mu gmin. 

Udzielony przez BGK kredyt inwestycyjny na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich" objęty jest dopłatami do oprocentowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla przedsiębiorców na realizację inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wodociągi skorzystały też z dotacji rozwojowej z Funduszu Spójności na kwotę ponad 171,33 mln (Działanie 1.1. „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013). Całkowity koszt inwestycji wynosi 275,424 mln zł. Udział środków BGK w finansowaniu projektu obejmuje kwotę 111 mln zł.

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. chcą, by dzięki nowej inwestycji wzrosła liczba użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W czterech gminach wybudowanych zostanie około 70 km sieci wodociągowych oraz 174 km kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowane zostaną także istniejące sieci i infrastruktura.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej