TOP 15 największych spółek budowlanych w Polsce. Najnowszy ranking

2019-10-09 17:33 CzeM
MIESZKANIE PLUS. Ułatwienia dla przedsiębiorców budowlanych
Autor: Shutterstock

Przychody 15 największych spółek budowlanych w Polsce osiągnęły w 2018 roku poziom ponad 33,2 mld zł, czyli o 11,3% więcej niż rok wcześniej. Rekordowe wyniki nie przekładają się jednak na dobre wyniki finansowe. Szczególnie największe firmy budowlane, zaangażowane w budowę dróg i linii kolejowych, wciąż są pod dużą presją kosztową, spowodowaną wzrostem cen materiałów budowlanych i robocizny. Jak w ciągu ostatniego roku zmienił się układ w rankingu TOP 15 największych spółek budowlanych?

Budownictwo i największe firmy budowlane w liczbach

Produkcja budowlano-montażowa mierzona w cenach stałych wzrosła w 2018 roku o 13,3% (w 2017 roku był to wzrost na poziomie 6,2%). Przedsiębiorstwa budowlane osiągnęły rekordową wartość produkcji budowlano-montażowej na rekordowym poziomie 206 mld zł.
– W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z istotnym zwiększeniem liczby realizowanych projektów infrastrukturalnych, głównie z zakresu budownictwa drogowego i kolejowego oraz z bardzo dobrą koniunkturą na rynku projektów komercyjnych, w tym na rynku inwestycji mieszkaniowych – komentuje ten wynik Maciej Krasoń, partner, lider Sektora Nieruchomości i Budownictwa Deloitte w Polsce i Europie Środkowej. Od stycznia do sierpnia 2019 zanotowano dalszy wzrost produkcji budowlano-montażowej o 6,2% mierzonej w cenach stałych, jednak eksperci Deloitte zwracają uwagę na spadek dynamiki wzrostów. Jeszcze przez jakiś czas budownictwo będzie zaliczało wzrosty produkcji budowlano-montażowej ze względu na wysoki poziom, jaki został osiągnięty w roku poprzednim, a także na obecnie mniejszą podaż projektów publicznych. Wiele firm budowlanych dysponuje bogatym portfelem zamówień z perspektywą przychodów przez 2-3 lata. Jednak z  drugiej strony mamy do czynienia ze wzrostem kosztów robocizny i cen materiałów budowlanych, co obniża rentowność firm. W  największych spółkach budowlanych średnia marża operacyjna spadła z poziomu 7,2% w roku 2017 do poziomu 3,7% w 2018.

Trzeba tu jeszcze wspomnieć o zatrudnieniu w budownictwie, które z poziomu 389 tys. w 2017 roku wzrosło do 410 tys. w 2018, a w pierwszym półroczu 2019 przeciętne zatrudnienie wyniosło 423 tys. barierą w działalności nadal jest deficyt osób z odpowiednimi kompetencjami.
– Po przemyśle, budownictwo jest drugą branżą, w której zatrudnia się najwięcej cudzoziemców. Do konkurowania o ukraińskich pracowników w ostatnim czasie włączyli się Czesi i Słowacy, a z początkiem 2020 roku planowane jest szersze otwarcie niemieckiego rynku pracy dla fachowców spoza Unii, co może postawić polskie firmy budowlane w trudnej sytuacji i zmusić je do znacznego podniesienia wynagrodzeń, a także szukania nowych kierunków rekrutacji swoich kadr – dodaje Maciej Krasoń. W 2017 roku średnia płaca brutto wynosiła 4535 zł, w 2018 wzrosła do 4902 zł. Mediana miesięcznych zarobków w budownictwie jest niewiele niższa od średniej i wynosi 4684 zł (4500 zł w 2017).

Według ekspertów Deloitte lepiej sobie radzą firmy, które realizują krótkoterminowe zadania (czyli podwykonawcy). Natomiast generalni wykonawcy, zwłaszcza ci, którzy podpisywali umowy w latach 2016-2017, są mniej elastyczni i nie podlegają waloryzacji kontraktów na roboty budowlane.

Sprawdźmy, jak wobec przedstawionych wyżej faktów, radzą sobie największe spółki budowlane działające w Polsce.   

TOP 15 największych spółek budowlanych w Polsce

Ranking za rok 2018 (w nawiasie miejsce w roku 2017)

przychody 2017
(w tys. zł)
przychody 2018
(w tys. zł)
zmiana %
2017 do 2018
1. Grupa BUDIMEX                           (1) 6 369 309 7 387 137     16,0%
2. Grupa STRABAG                           (3)
3 635 775 4 097 061     12,7%
3. SKANSKA                                      (2) 3 879 746 3 007 458    -22,5%
4. Grupa PORR                                  (7) 1 684 690 2 735 372     62,4%
5. Grupa ERBUD                                (6)
1 805 459 2 331 896
    29,2%
6. Grupa UNIBEP                              (8) 1 629 285  1 658 622
      1,8%
7. Grupa POLIMEX-MOSTOSTAL     (4)
2 421 078 1 636 869
   -32,4%
8. WARBUD                                      (11)   1 028 076 1 565 275
    52,3%
9. Grupa TRAKCJA PRKiI                  (9)
1 374 291 1 560 648
    13,6%
10. Grupa Torpol                               (–)
   718 887 1 525 657
  112,2%
11. Grupa PBG                                   (5)  1 869 093  1 318 157
   -29,5%
12. PUT Intercor                                (–)
   755 113  1 290 368
    70,9%
13. Grupa MIRBUD                             (13)
   859 856  1 143 128
    32,9%
14. Grupa MOSTOSTAL Warszawa   (10)
1 099 630  1 013 332
     -7,8%
15. Eurovia Polska                             (–)
   751 966     981 976
    30,6%
                                             suma   29 882 254 33 252 956
    11,3%
Źródło: Deloitte Polska, na podstawie sprawozdan finansowych spółek.

Dziewięć z 15. spółek uwzględnionych w rankingu Deloitte jest notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z rankingu wypadły firmy Elektrobudowa (była na 12), Hochtief Polska (13) i Mota Engil - Central Europe (15). Nowi gracze to firmy Grupa Torpol, PUT Interior i Eurovia Polska.

Budowa autostrady A4 na Podkarpaciu
Autor: Marek Wielgo Taki jest skutek, gdy wykonawca schodzi z budowy z powodu niewypłacalności

Przed firmami budowlanymi, szczególnie tymi zaangażowanymi w budowę infrastruktury, wyzwania będą jeszcze większe. Inwestycje są bowiem realizowane w reżimie prawnym, a w szczytowe fazy wchodzą właśnie kontrakty wygrane w latach 2015-2017, przy innych założeniach kosztów realizacji.

Ranking największych spółek budowlanych
w Polsce w roku 2016

przychody w tys. zł w roku 2016

1. Grupa Budimex                             5 572 290 
2. Skanska SA                                    3 793 600  
3. Grupa Strabag                               3 423 635 
4. Grupa Polimex-Mostostal             2 668 221 
5. Grupa PBG                                     1 987 014 
6. Grupa Erbud                                  1 789 776  
7. Grupa Mostostal Warszawa          1 403 102 
8. Grupa Trakcja                                1 381 173  
9. Grupa Unibep                                1 249 239  
10. Grupa PORR                                1 109 738 
11. Grupa Elektrobudowa                    971 480 
12. Warbud SA                                        930 435  
13. Grupa Mostostal Zabrze                792 312 
14. Mota-Engil Central Europe            786 886 
15. Grupa Mirbud                                  773 993  

Źródło: Deloitte, na podstawie sprawozdań finansowych spółek za 2016
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej