Nowe przepisy budowlane - jak mierzyć odległość budynku od granicy

2024-05-21 12:39
Ściany domu i odległość od granicy działki
Autor: Szymon Starnawski Ściana i granica działki w nowym rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii zmieniło zapisy Rozdziału I. Usytuowanie budynku, dzięki czemu doprecyzowane zostały pojęcia usytuowania i odległości ścian budynku od granicy działki. Pozwala na jednoznaczną interpretację minimalnej odległości w przypadku nieregularnych kształtów domu, granicy lub usytuowania budynku na działce.

Spis treści

  1. Ściana budynku – jak należy ją rozumieć?
  2. Ściana skośna, nierównoległa do granicy – jakie odległości?
  3. Jak mierzyć odległości między ścianą a granicą działki?
  4. Kiedy rozporządzenie wchodzi w życie?
JAK NIE REMONTOWAĆ MIESZKAŃ | Pawelec Robi Robotę

Odległości ścian budynku od granic działki to jeden z najczęstszych problemów interpretacyjnych występujących w trakcie procesu projektowania i zatwierdzania planów budowy w urzędach. Zmiany rozwiewają wszelkie wątpliwości.

Ściana budynku – jak należy ją rozumieć?

Jednym z najważniejszych porządkujących zapisów nowego rozporządzenia jest dodanie frazy w paragrafie 12 ust. 1 pkt 4 „przy czym każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę”. To sformułowanie pozwala traktować odrębnie dwa fragmenty ściany, z których w jednym będzie okno lub drzwi, w drugim ich nie będzie. Załamanie lub uskok pozwoli zachować odległość od granicy działki nie mniejszą niż 3 m dla części ściany bez stolarki i nie mniejszą niż 4 m dla części z oknem lub drzwiami.

Ściana skośna, nierównoległa do granicy – jakie odległości?

W tym wypadku rozporządzenie dodaje do paragrafu ust. 1a. W przypadku skośnej nierównoległej do granicy działki ściany możliwe jest usytuowanie domu w taki sposób, że część ściany bez okien i drzwi może zostać zbliżona do granicy na odległość nie mniejszą niż 3 m, ale dla części z zamontowaną stolarką, odległość od zewnętrznych płaszczyzn okien i drzwi nie może być mniejsza niż 4 m; oczywiście ten zapis odnosi się również do ściany nierównoległej do granicy bez okien i drzwi, dla której także dystans od granicy wynosi minimum 3 m.

Jak mierzyć odległości między ścianą a granicą działki?

W załączniku do rozporządzenie są rysunki, które rozwiewają wątpliwości co do sposobu pomiaru odległości ścian od granicy. Zaprezentowano na nich wszystkie możliwe warianty ścian z oknami i bez i sposób w jaki należy wykonywać pomiar:

  • budynek ze ścianą usytuowaną w inny niż równoległy sposób, np. ze ścianą łukową lub skośną,
  • budynek ze ścianą z załamaniami lub uskokami w stronę granicy działki,
  • budynek zwrócony ścianą z oknami lub drzwiami z uskokiem i ścianą bez nich w stronę granicy,
  • budynek zwrócony ścianą z oknami lub drzwiami do granicy działki,
  • budynek zwrócony ścianą bez okien lub drzwiami do granicy działki.

Kiedy rozporządzenie wchodzi w życie?

Nowe rozporządzenie MRiT zmienia zapisy dotyczące odległości budynków od granic, ale rozszerza także możliwości zastosowania drewna w budynkach. Czeka na podpis ministra i wejdzie w życie trzy miesiące później.

Przepisy nowego rozporządzenia maja szansę wejść w życie w tym samym czasie co inne przepisy ustalające m.in. odległości w budownictwie wielolokalowym, których założeniem było przeciwdziałanie patodeweloperce; zaczną obowiązywać 1 sierpnia 2024 r. Rozpoczęcie obowiązywania obu rozporządzeń w podobnym czasie może wywołać chaos administracyjny, pomimo że są one niezależne od siebie, a ich zapisy nie stoją ze sobą w sprzeczności, ale uzupełniają się.

Zobacz też: Metamorfoza domu kostki w Bydgoszczy, czyli Hanna, która się uparła

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej