Zatrudnianie cudzoziemców. Firmy budowlane zatrudnią więcej obcokrajowców?

2018-07-04 11:52
Super Biznes - Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca
Autor: Shutterstock

Zatrudnianie cudzoziemców to jedyne dzisiaj rozwiązanie by zaradzić brakom pracowników na rynku krajowym. Firmy budowlane już od dawna zgłaszają, że mają ogromne problemy z zatrudnieniem specjalistów, ale również i niewykwalifikowanej siły roboczej. Dotychczasowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców, według przedsiębiorców, nie były zachęcające dla pracowników z zagranicy. Czy sytuację w firmach budowlanych poprawią poprawki w rozporządzeniu dotyczącym zatrudniania cudzoziemców?

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców" weszło w życie 1 lipca 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1264). Nowe przepisy upraszczają procedurę wydawania zezwoleń na pracę, o ile zawody i prace zostały wymienione w tym rozporządzeniu. Wykaz obejmuje 289 zawodów (283 zawody ujęte w 32 grupach elementarnych i 6 pojedynczych zawodów).

Zatrudnianie cudzoziemców po nowemu

Nowa procedura polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji o tym starosty. W innych sytuacjach to starosta decyduje o możliwości zatrudnienia cudzoziemca, gdy stwierdza brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o własne rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub w wyniku negatywnej rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
Zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Zatrudnianie cudzoziemców w wybranych zawodach

Jak twierdzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w wykazie znalazły się zawody strategiczne z punktu widzenia całości gospodarki, w których obserwuje się poważne niedobory rąk do pracy. Z kalkulacji ministerstwa wynika, że czas pozyskania cudzoziemca do pracy w wymienionych zawodach skróci się od 14 do 21 dni przed złożeniem przez pracodawcę wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Krótszy okres czekania na rozpoczęcie pracy ma zachęcić cudzoziemców do podejmowania zatrudniania się w Polsce.

Czy to okaże się wystarczające, czas pokaże. Generalnie pracodawcy z firm budowlanych uważają, że nasze przepisy nie są przyjazne dla cudzoziemców, którzy chcą oficjalnie podjąć pracę (stąd tylu pracowników na czarno, którzy wykorzystują w tym celu np. wizy turystyczne), ale z prawem nie dyskutuje się, tylko je przestrzega.  

Zobacz też: 

• Bez rewolucji w zatrudnianiu cudzoziemców. Nowe zasady od 1 stycznia 2018 >>
• Sprawdź, ile pracownikom na budowach płacą w Danii >>
• Fachowiec pilnie poszukiwany. Gdzie płacą 100 zł/godz.?

Zatrudnianie cudzoziemców przez firmy budowlane może być łatwiejsze, o ile potrzebują pracowników w poniższych zawodach (i pokrewnych):

 • inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji (symbol cyfrowy w klasyfikacji zawodów i specjalności 2141) 
 • inżynier technologii betonów (214912)
 • inżynierowie elektrycy (2151)
 • technicy budownictwa (3112)
 • technicy elektrycy (3113)
 • murarze i pokrewni (7112)
 • betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni (7114)
 • cieśle i stolarze budowlani (7115)
 • robotnicy budowy dróg (7116)
 • dekarze (7121)
 • posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy (7122)
 • tynkarze i pokrewni (7123)
 • monterzy izolacji (7124)
 • malarze budowlani i pokrewni (7131)
 • spawacze i pokrewni (7212)
 • ślusarze i pokrewni (7222)
 • elektrycy budowlani i pokrewni (7411)
 • kierowcy samochodów ciężarowych (8332)
 • operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych (8342)
 • maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni (8343)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej