Zasiłek okresowy 2024 - ile wynosi zasiłek okresowy? Gdzie złożyć wniosek o zasiłek okresowy? Na ile jest przyznawany?

2024-03-05 13:11
Zasiłek okresowy 2024
Autor: getty images Zasiłek okresowy 2024 - ile wynosi? Gdzie złożyć wniosek?

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego. To oznacza, że zasoby finansowe osób uprawnionych nie osiągają progu, który pozwala na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Ile wynosi zasiłek okresowy i na jak długo jest przyznawany?

Spis treści

  1. Komu przysługuje zasiłek okresowy?
  2. Jaka jest kwota zasiłku okresowego?
  3. Na ile jest przyznawany zasiłek okresowy?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Kwota kryterium dochodowego podlega weryfikacji co 3 lata. Ostatnia zmiana uwzględniająca wyniki badań progu interwencji socjalnej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych nastąpiła w 2021 r. Ustalona kwota kryterium obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. W tym roku nastąpi kolejna weryfikacja i nowa kwota kryterium minimalnego kryterium dochodowego będzie obowiązywała w 2025, 2026 i 2027 r.

Komu przysługuje zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej z dochodem nie przekraczającym 776 zł lub rodzinie z dochodem do 600 zł na osobę w rodzinie. Jest przyznawany ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W szczególnych wypadkach przyznaje się go w sytuacji przekroczenia limitu dochodowego osoby lub rodziny, ale pod warunkiem zwrotu części zasiłku lub całości jego kwoty.

Jaka jest kwota zasiłku okresowego?

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny i nie może być w kwocie mniejszej niż 20 zł. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej minimalna gwarantowana wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby/rodziny.

Na ile jest przyznawany zasiłek okresowy?

Okres na jaki przyznaje się zasiłek zależy od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę, której został przyznany ą zasiłek okresowy, będzie on wypłacany niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od dnia, w którym osoba została zatrudniona.

Zobacz najbrudniejsze warszawskie budynki - zdjęcia. Wypiękniałyby, gdyby je umyć

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej