Renta wdowia 2024 - dla kogo i od kiedy? Ile wynosi? Czy renta wdowia będzie działać wstecz?

2024-02-29 11:43
Renta wdowia 2024 - dla kogo?
Autor: Szymon Starnawski Renta wdowia 2024 - dla kogo, od kiedy?

Renta wdowia to nowe świadczenie, które ma wejść w życie jeszcze w 2024. Ostatnie posiedzenia Sejmu dostarczyło wiele informacji na temat nowej formy wsparcia dla najstarszej grupy Polaków. Dla kogo ma być renta wdowia? Ile wyniesie? Czy renta wdowia będzie działać wstecz? Takie mają być zasady renty wdowiej.

Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Spis treści

 1. Renta wdowia 2024 - aktualności
 2. Renta rodzinna po zmarłym dla współmałżonka a renta wdowia
 3. Jakie są wymogi uzyskania renty rodzinnej dla owdowiałych osób?
 4. Renta dla wdowy pracującej, dożywotnia i po ukończeniu 50 lat
 5. Renta wdowia 2024 - zmiany. Ile wyniesie?
 6. Kiedy wejdzie w życie renta wdowia?
 7. Czy renta wdowia będzie działać wstecz?
 8. Jak długo przysługuje renta wdowia?

Renta wdowia 2024 - aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada techniczną i finansową możliwość wdrożenia renty wdowiej po ok. 6 miesiącach od ewentualnego przyjęcia projektu przez Sejm - poinformowała szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.  

7 lutego 2024 posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej, który był wypracowany wspólnie przez organizacje związkowe OPZZ i Lewicę.

- Ministerstwo ten projekt popiera, zgodnie zresztą z umową koalicyjną. Są w budżecie zarezerwowane środki na to, żeby jeszcze w 2024 roku renta mogła zacząć obowiązywać - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Wcześniej szefowa MRiPS poinformowała też, że po ewentualnym podjęciu przez parlament decyzji o wprowadzeniu renty wdowiej, resort skłania się aby wprowadzić ją w "modelu kroczącym", czyli "nie od razu w takim wymiarze, w jakim chcielibyśmy docelowo, ale tak, żeby z roku na rok takie świadczenie się zwiększało" - wyjaśniła szefowa MRiPS.

Wszystkie kluby parlamentarne zgodziły się, aby projekt obywatelski renty wdowiej skierować do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Renta rodzinna po zmarłym dla współmałżonka a renta wdowia

Wdowy lub wdowcy na mocy aktualnie obowiązujących przepisów mogą otrzymać świadczenie w ramach renty rodzinnej. Są jedną z kategorii uprawnionych świadczeniobiorców, a projekt obywatelski zakłada stworzenie osobnego i uregulowanego przepisami świadczenia tylko dla osób, które utraciły współmałżonka i po jego śmierci znalazły się w trudnej sytuacji finansowej lub mających pod opieką dzieci do uzyskania przez nie odpowiedniego wieku lub niepełnosprawne trwale niezdolne do podjęcia pracy.

Jakie są wymogi uzyskania renty rodzinnej dla owdowiałych osób?

Renta rodzinna dla wdowy i wdowca przysługuje jeśli zarówno osoba zmarła jak i jej współmałżonek spełniają wymogi do jej przyznania.

Osoba zmarła musiała mieć prawo do:

 • emerytury lub do jej uzyskania;
 • emerytury pomostowej;
 • zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
 • renty lub do jej uzyskania;

Wdowa lub wdowiec do uzyskania świadczenia musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • mieć skończone 50 lat albo po uzyskaniu tego wieku stać się niezdolnym do pracy w ciągu 5 lat od śmierci współmałżonka
 • wychowywać co najmniej jedno dziecko uprawnione do renty rodzinnej
 • opiekować się uprawnionym do renty rodzinnej dzieckiem niezdolnym do samodzielnej egzystencji lub pracy

Rentę rodzinną może otrzymać także były współmałżonek, jeśli spełnia, któryś z powyższych warunków i miał prawo do alimentów ze strony zmarłego. Według założeń projektu z renty wdowiej będą mogli skorzystać nie tylko ubezpieczeni w ZUS, ale również w KRUS i emeryci mundurowi.

Renta dla wdowy pracującej, dożywotnia i po ukończeniu 50 lat

Obecnie renta rodzinna dla wdowy lub wdowca dla osób po 50. roku życia lub młodszych opiekujących się dzieckiem niezdolnym do samodzielnego życia jest przyznawana dożywotnio. Rentę rodzinna wynosi 85% świadczeń osoby zmarłej, w przypadku gdy uprawniona jest jedna osoba i 90 lub 95%, kiedy osób jest dwie lub trzy i więcej. Może się jednak zdarzyć, że pracująca jeszcze osoba osiąga przychód przekraczający 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a wówczas renta zostaje pomniejszona o kwotę przewyższenia. Jeśli przychody osoby uprawnionej do renty osiągają 130% przeciętnego wynagrodzenia wtedy wypłaty renty ulegają zawieszeniu.

Renta wdowia 2024 - zmiany. Ile wyniesie?

W obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej zasady i warunki nabywania świadczenia są podobne, jak w obecnych przepisach. Nowa ustawa zmienia jednak możliwości finansowania. Wdowa lub wdowiec będzie miała wybór zachowania swoich świadczeń: emerytury, renty, pensji i dodania do nich 50% renty rodzinnej po zmarłym lub pobierania 100% renty rodzinnej po zmarłej osobie i powiększenia jej o 50% swojego świadczenia.

Takie podejście pozwala wybrać dla siebie bardziej korzystną finansowo opcję. Świadczenie byłoby na nowo przeliczoną emeryturą z dodatkiem. Renta wdowia wyliczona według nowych zasad nie może być jednak wyższa od trzykrotności przeciętnej emerytury, która obecnie według danych ZUS wynosi 2545 zł, co daje maksymalną wysokość renty wdowiej 7635 zł. Po waloryzacji w marcu 2024 r., której wskaźnik jest prognozowany na 12,3% kwota ta wzrośnie do ok. 8 500 zł.

Kiedy wejdzie w życie renta wdowia?

Nową ustawą o emeryturach i rentach zajął się już na posiedzeniu Sejm 7 lutego 2024. Po skierowaniu ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i ewentualnych poprawkach ustawa wróci na obrady Sejmu. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jest zdania, że ustawa ma szansę na wejście w życie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Czy renta wdowia będzie działać wstecz?

Po przyjęciu ustawy nowe przepisy obejmą nie tylko osoby, które zostaną wdowcami po tym terminie, ale wszystkich, którzy stracili swoich współmałżonków wcześniej. Będzie więc działać wstecz, a każdy uprawniony kto o nią wystąpi będzie miał przeliczane od nowa przysługujące mu świadczenia w ramach renty wdowiej. Według założeń wstępnych wprowadzanie zasad renty wdowiej będzie przeprowadzane etapowo. W pierwszych 6 miesiącach wdowa lub wdowiec mogliby liczyć na 15% emerytury lub renty zmarłego współmałżonka, w kolejnych 6 miesiącach - 20%, natomiast docelowe 50% byłoby wypłacane dopiero po 12 miesiącach. Na ostateczne ustalenia trzeba jednak poczekać, kiedy ustawa wróci pod obrady Sejmu po pracach w komisji sejmowej.

Jak długo przysługuje renta wdowia?

Renta wdowia jest przyznawana wdowcom i wdowom po osiągnięciu 50. roku życia na stałe. W przypadku wychowywania dzieci lub wnuków do osiągnięcia przez nie wieku 16 lat lub 18 lat jeśli pobierają naukę. Osoby opiekujące się dziećmi o orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji też mają to świadczenie przyznane dożywotnio. Jeśli wdowiec lub wdowa nie spełnia tych warunków, ale także nie ma stałego źródła utrzymania to uzyskuje prawo do renty po osobie zmarłej przez rok lub przez maksymalnie dwa lata jeśli weźmie udział w szkoleniach aktywizujących do podjęcia pracy zarobkowej.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej