Wniosek o wycięcie drzewa 2024 - wzór. Kiedy i jak złożyć wniosek online, aby wyciąć drzewo?

2024-02-12 11:24
Wniosek o wycięcie drzewa 2024 - wzór
Autor: Getty Images Wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu 2024 - wzór wniosku do pobrania

Wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu 2024 - kiedy musisz go złożyć? Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia? Z naszego artykułu dowiesz się co należy sprawdzić, zanim podejmiesz decyzję o złożeniu wniosku o wycięcie drzewa lub krzewu. Informujemy również o tym, gdzie i jak złożyć wniosek. W artykule wzór wniosku do pobrania.

Spis treści

 1. Chcesz złożyć wniosek o wycięcie drzewa - co musisz sprawdzić?
 2. Wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu 2024 - wzór
 3. Ile zapłacisz za wycięcie drzewa lub krzewu w 2024 roku?
 4. Ile trwa rozpatrzenie wniosku o wycięcie drzewa?
 5. Jak można złożyć wniosek o  wycięcie drzewa lub krzewu?
 6. Jak złożyć wniosek online?
 7. Gdzie złożyć wniosek o wycięcie drzewa 2024?
 8. Kiedy nie trzeba składać wniosku o wycięcie drzewa lub krzewu?
 9. Kto powinien złożyć wniosek o wycięcie drzewa?
 10. Kiedy nie jest potrzebna zgoda właściciela na wycięcie drzewa?
 11. Co muszą zrobić spółdzielnie i wspólnoty przed złożeniem wniosku?
Jak wybrać właściwe rośliny do ogrodu?

Chcesz złożyć wniosek o wycięcie drzewa - co musisz sprawdzić?

Na początek musisz zmierzyć obwód drzewa lub krzewu.

Jeżeli chodzi o drzewa obwód pnia mierzymy na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie to mniej niż 50 cm to nie potrzebujesz zezwolenia – niezależnie od gatunku drzewa, który chcesz usunąć. Niektóre gatunki drzew można usunąć bez zezwolenia – nawet gdy na wysokości 5 cm od ziemi mają większy obwód pnia. Jakie zasady?

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego.
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli na podstawie powyższych pomiarów okaże się, że zezwolenia na usunięcie drzewa jest potrzebne, należy dodatkowo zmierzyć obwód jego pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej potrzebny będzie do uzupełnienia wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa.

Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

 • ma kilka pni – należy zmierzyć obwód każdego z nich,
 • nie ma pnia – należy zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Jeżeli chodzi o krzewy należy obliczyć powierzchnię, którą zajmuje krzew lub krzewy rosnące w skupisku. Jeśli będzie to mniej niż 25 m² to nie potrzebujesz zezwolenia na ich usunięcie.

Czytaj też:

Wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu 2024 - wzór

Wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu do pobrania

Ile zapłacisz za wycięcie drzewa lub krzewu w 2024 roku?

Zgłoszenie wycinki jest bezpłatne.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o wycięcie drzewa?

W ciągu 21 dni od otrzymania wniosku urząd powinien przysłać urzędnika, który sprawdzi zgłoszone drzewo. Jeśli w ciągu 6 miesięcy od wizyty urzędnika drzewo nie zostanie wycięte, wniosek o wycinkę należy złożyć jeszcze jeszcze raz.

Jak można złożyć wniosek o  wycięcie drzewa lub krzewu?

 • osobiście,
 • wysłać pocztą,
 • złożyć przez ePUAP.

Jak złożyć wniosek online?

Od 27 stycznia 2024 wnioski o wycie drzewa gminy zobowiązane są przyjąć także online. W tym przypadku potrzebny będzie profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Aby wysłać wniosek przez ePUAP trzeba:

 • Kliknąć przycisk Wyślij pismo ogólne.
 • Zalogować się na swój profil zaufany.
 • Zalogować się na swoim koncie - profilu zaufanym.
 • Wypełnić pismo zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie.
 • Następnie kliknąć Dalej, a potem Podpisz i Wyślij pismo.

Gdzie złożyć wniosek o wycięcie drzewa 2024?

Wniosek należy złożyć do odpowiedniego ze względu zamieszkania urzędu miasta lub gminy.

Jeśli  drzewa lub krzewy mają być usuwane z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków to wniosek należy złożyć do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Wyjątek stanowią drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomości będącej własnością gminy. Wówczas wniosek należy złożyć do starostwa, a gdy gminą jest miasto na prawach powiatu, wniosek składamy do urzędu marszałkowskiego.

Kiedy nie trzeba składać wniosku o wycięcie drzewa lub krzewu?

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli m.in.:

 • pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości
 • krzewy nie zajmują powierzchni 25 m²
 • chcesz wyciąć: drzewa lub krzewy owocowe, krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, drzewa złamane lub przewrócone.

Kto powinien złożyć wniosek o wycięcie drzewa?

Wszystkie powyższe zasady związane z wycinaniem drzew dotyczą: 

 • przedsiębiorców
 • spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
 • osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia.

Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu może złożyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • dzierżawca, najemca – jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości,
 • właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Kiedy nie jest potrzebna zgoda właściciela na wycięcie drzewa?

Zgoda właściciela nie jest potrzebna kiedy wniosek składa:

 • spółdzielnia mieszkaniowa,
 • wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd,
 • zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
 • użytkownik wieczysty nieruchomości,
 • posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów.

Co muszą zrobić spółdzielnie i wspólnoty przed złożeniem wniosku?

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, zanim złożą wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu, muszą wykonać dodatkowe czynności:

 • spółdzielnia musi poinformować o zamiarze złożenia wniosku członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
 • wspólnota musi poinformować członków o zamiarze złożenia wniosku i udzielić co najmniej 30 dni na zgłaszanie uwag. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może być złożony w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Źródło: gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej