Wycięcie drzewa na działce w 2023 będzie łatwiejsze? Wniosek o wycinkę drzewa złożysz online

2023-03-22 10:42
Wycięcie drzewa na działce 2023
Autor: gettyimages Wycięcie drzewa na działce na własnej działce w 2023 roku ma być łatwiejsza. Czy będzie można ściąć grubsze drzewo bez pozwolenia?

Wycięcie drzewa na własnej działce w 2023 miało być łatwiejsze. Póki co, ułatwieniem jest możliwość złożenia wniosku o wycinkę drzewa online. Kolejną zmianą w przepisach miała być ta, dotycząca podniesienia o 20 cm obwodu pnia drzewa do wycięcia bez zezwolenia. Czy będzie można wyciąć więcej drzew na własnej działce bez zezwolenia?

Spis treści

 1. Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa online
 2. Wzór wniosku na wycięcie drzewa
 3. Grubsze drzewo do wycinki bez pozwolenia?
 4. Szybsza procedura wycięcia drzewa
 5. Jakie drzewa i krzewy można wycinać bez zgłoszenia czy pozwolenia?

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa online

Od 27 stycznia 2023 wnioski o wycie drzewa gminy zobowiązane są przyjąć także online. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ujednoliceniem wniosków. Obowiązujący dla wszystkich wzór ma zostać opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.

Choć, jak dowiedziała się Gazeta Prawna, ujednolicenie nie będzie dotyczyć wniosków w formie papierowej dostępnych w gminach. Wnioski w obu formach (online i papierowe) mają funkcjonować równolegle. Może się zdarzyć zatem, że w gminie obowiązywać będą dwa różne wnioski - inny w formie papierowej, inny - wprowadzony przez Ministerstwo Klimatu w formie online. Osoba starająca się o wycinkę będzie mogła wybrać z którego wniosku skorzystać.

Nie zmienia się zasada wypełnienia wniosków o wycinkę drzew. W dalszym ciągu wnioski będą kierowane do wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy konserwatora zabytków w przypadku terenów zabytkowych. Podobnie jak do tej pory za złożenie wniosku na wycinkę drzew nie będzie pobierana opłata.

Wzór wniosku na wycięcie drzewa

Wzór wniosku na wycięcie drzewa do pobrania

Grubsze drzewo do wycinki bez pozwolenia?

Kolejną zamianą miało być zwiększenie o 20 cm obwodu pnia drzewa od którego wymagać się będzie nie pozwolenia na wycinkę, a jedynie zgłoszenia. Nowe średnice pnia drzewa miały być następujące:

 • 100 cm (wcześniej 80 cm) - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 85 cm (wcześniej 65 cm) - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 70 cm  (wcześniej 50 cm) - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Niestety, jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, wśród przyjętych przez komisję poprawek znalazła się propozycja wykreślenia zapisów, których celem miało być ułatwienie wycinki drzew na prywatnych posesjach poprzez zwiększenie limitu obwodu pnia drzewa. Ostatecznie posłowie zrezygnowali z zapisu, który miał wprowadzić zmiany w zakresie obwodu pnia i w takiej formie ustawa została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu, poinformował PAP.

Szybsza procedura wycięcia drzewa

Dyskutowane są jeszcze nowe przepisy mają skrócić terminy na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew (z 21 do 14 dni), a także na wniesienia przez urzędników ewentualnego sprzeciwu (z 14 do 7 dni). Nowelizacja ma również wprowadzić 14-dniowy termin na rozpoznanie odwołania od sprzeciwu wniesionego przez dany organ.

Jakie drzewa i krzewy można wycinać bez zgłoszenia czy pozwolenia?

Bez zgłoszenia czy pozwolenia wycinać można tylko:

 • krzewy skupisku, o powierzchni do 25 m²,
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, - 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, - 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach'
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej