Ważne zmiany w przepisach budowlanych od września 2023. Budowy przyspieszą!

2023-09-25 6:50
Decyzje środowiskowe - budowa garaży i miejsc postojowych nowe inwestycje deweloperskie likwidacja barier w budownictwie
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Obowiązujące do 13 września przepisy inwestycyjne dotyczące budowy garaży czy parkingów o niewielkiej powierzchni były bardziej rygorystyczne niż dla zabudowy magazynowej czy zakładu przemysłowego

Teraz nowe inwestycje mieszkaniowe wszystkich deweloperów skrócą się średnio od sześciu miesięcy do roku. Umożliwia to zmiana przepisów, które już weszły w życie, a które dotyczą obowiązku uzyskiwania decyzji środowiskowej w związku z budowie garaży i miejsc postojowych w ramach takiego przedsięwzięcia.

Spis treści

  1. Teraz mniej decyzji środowiskowych na nowe inwestycje
  2. Budowy przyspieszą?
  3. Ważna zmiana prawa: przepisy dotyczące garaży już obowiązują
  4. Ułatwienia w budowie: kto i jak skorzysta na zmianie przepisów środowiskowych?

Patrząc wstecz, konieczność uzyskania takiej decyzji dotyczyła dziewięciu z dziesięciu projektów dotyczących budowy domów i osiedli mieszkaniowych. Wystarczyło bowiem, aby na terenach objętych ochroną przyrody garaże i miejsca postojowe zajmowały powierzchnię 2 tys. metrów kwadratowych (0,2 ha), a na pozostałych – 5 tys. mkw. (0,5 ha), a wystąpienie o decyzję środowiskową stawało się konieczne. Jej wydanie trwało zazwyczaj od sześciu miesięcy do roku.

Teraz mniej decyzji środowiskowych na nowe inwestycje

Jak się okazuje, obowiązujące do tej pory przepisy inwestycyjne dotyczące budowy garaży czy parkingów o niewielkiej powierzchni są bardziej rygorystyczne niż dla zabudowy magazynowej czy zakładu przemysłowego. Nowe rozwiązanie przewiduje zrównanie tej sytuacji i podwyższenie progów, tj. wartości powierzchni użytkowej dla inwestycji związanych z budową garaży czy parkingów do poziomu, który jest przewidziany dla zabudowy magazynowej lub przemysłowej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska z Inspiracji Ministerstwa Rozwoju i Nowych Technologii jeszcze na początku roku zapowiadało zmianę tych surowych rygorów – w ramach zakrojonej na szeroką skalę akcji usuwania barier hamujących rozwój budownictwa mieszkaniowego, indywidualnego i w wykonaniu deweloperów.

Efektem tego jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które weszło w życie 13 września br.

Budowy przyspieszą?

Jak wskazali autorzy zmiany przepisów, podstawową przyczyną wprowadzenia rozwiązań w tym rozporządzeniu jest redukcja obciążeń i usprawnienie procesu inwestycyjnego. Obowiązujące wcześniej przepisy § 3 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 oraz z 2022 r. poz. 1071) w odniesieniu do garaży i parkingów samochodowych wymagały wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również dla przedsięwzięć, które ze względu na ich skalę i cechy nie powodują znaczącego wpływu na środowisko.

Tego typu inwestycje często wymagane są do uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej, która zazwyczaj nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Te wymagania zresztą są coraz bardziej surowsze – łącznie z koniecznością budowy nawet 1,5 miejsca postojowego na jedno mieszkanie, co i tak znacząco ogranicza powierzchnię zabudowy ściśle mieszkaniowej, a więc redukuje ilość możliwych do wybudowania na danej działce mieszkań, w konsekwencji zaś również podwyższa pośrednio ich cenę.

Co więcej, w wielu sytuacjach realizacja różnego rodzaju zabudów, w tym np. osiedli mieszkaniowych, jest objęta obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyłącznie z uwagi na spełnienie progów kwalifikacyjnych określonych dla garaży i parkingów, a nie progów dedykowanych danemu rodzajowi zabudowy. Ponadto, wcześniej obowiązujące progi dla garaży i parkingów zostały określone na bardzo niskim poziomie, przez co odstają znacząco od progów określonych dla pozostałych rodzajów zabudowy; były bardziej rygorystyczne niż np. progi przypisane zabudowie przemysłowej.

Ważna zmiana prawa: przepisy dotyczące garaży już obowiązują

Od 13 września, mocą przywołanego rozporządzenia zwiększane zostały progi dla inwestycji polegających na budowie garaży lub parkingów zarówno na obszarach cennych przyrodniczo, jak i na pozostałych terenach:

  • z 0,2 ha powierzchni użytkowej garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, do 0,5 ha:
  • z 0,5 ha powierzchni użytkowej garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów na obszarach innych niż szczególnie chronione, do 1 ha.

Ułatwienia w budowie: kto i jak skorzysta na zmianie przepisów środowiskowych?

Oczekiwanym efektem wprowadzonych w prawie budowlanym zmian jest zliberalizowanie przepisów, polegające na zniesieniu wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji prowadzonych na małą skalę i pozostających bez wpływu na środowisko. Taki efekt powinno przynieść wykluczenie ich z grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawartej w zmienianym rozporządzeniu.

Rząd, wydając to rozporządzenie liczy, że ograniczenie barier prawno-administracyjnych przyczyni się do ułatwienia realizacji inwestycji mieszkaniowych, na czym skorzystają zarówno deweloperzy, jak i ich klienci kupujący nowe mieszkania.

Warto też zauważyć, że wprowadzone od 13 września nowe progi mają wartość porównywalną do wartości ustanowionej w rozporządzeniu dla zabudowy przemysłowej i magazynowej oraz obowiązujących w prawodawstwie takich państw jak Niemcy, Włochy, Czechy czy Słowacja.

Dla porządku dodajmy, że tym samym rozporządzeniem Rada Ministrów zliberalizowała też zasady uzyskiwania decyzji środowiskowych w przypadku zabudowy systemami fotowoltaicznymi.

Tu znajdziesz pełną treść rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej