Ważne zmiany w prawie budowlanym! Skończą z betonozą i patodeweloperką

2023-09-24 7:53

Koniec kawalerek o powierzchni dziewięciu metrów kwadratowych i placów zabaw składających się z piaskownicy i jednej huśtawki. Jeszcze we wrześniu ukaże się rozporządzenie, które wyeliminuje z projektów deweloperskich takie rozwiązania.

Spis treści

  1. Większe odległości między blokami i balkonami
  2. Lokalu użytkowego nie da się sprzedać jako mieszkania
  3. Większe nasłonecznienie i lepsze warunki do zabawy dla dzieci
  4. Zmiana prawa budowlanego: będzie mniej betonozy?

Minister Rozwoju i Nowych Technologii Waldemar Buda poinformował, że uzyskał już zgodę Komisji Euroipejskiej na projektowane od dawna zmiany w prawie budowlanym, których celem jest wyeliminowanie z praktyki zjawisk określanych mianem patodeweloperki, w związku z czym niezwłocznie podpisze stosowne rozporządzenie.

Minister, nowelizując przepisy prawa budowlanego, w tym w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w wersji obowiązującej od czerwca 2022 r. chce zlikwidować najczęściej występujące w praktyce przejawy deweloperki.

Jakie to będą zmiany? Minister Waldemar Buda zapowiadał je już wcześniej i konsultował z przedstawicielami deweloperów – oto więc najważniejsze nowe rozwiązania, których należy spodziewać się w zapowiadanym rozporządzeniu.

Większe odległości między blokami i balkonami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynek na działce należy sytuować, uwzględniając łącznie wymagania w zakresie: minimalnej odległości budynku od granicy działki, przesłaniania i nasłonecznienia oraz przepisów przeciwpożarowych.

Przy skorzystaniu z wyjątków przewidzianych w przepisach lub zastosowaniu odpowiednich rozwiązań zamiennych, można ją zmniejszyć. Co w przypadku niezabudowanej działki sąsiedniej może w przyszłości powodować ograniczenia w zabudowie i konieczność zachowania większych odległości od granicy działki.

Znowelizowane przepisy mają na celu zwiększenie minimalnej odległości budynków mieszkalnych wielorodzinnych od granicy działki do 5 metrów.

Pojawia się ponadto coraz więcej budynków z dużą liczbą balkonów, które umieszczone są na jednej płycie balkonowej, a oddzielone są np. ażurowymi niskimi ściankami, oraz takich, które są bardzo blisko siebie. Podobnie jest z loggiami.

Po zmianach między balkonami na odrębnej płycie balkonowej będzie musiało być minimum 4 metry, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie, konieczne będzie stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości.

Lokalu użytkowego nie da się sprzedać jako mieszkania

Zdarzają się przypadki, w których lokale użytkowe są sprzedawane jako np. lokale inwestycyjne i wykorzystywane jak mieszkania.

Według nowych przepisów minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowym budynku będzie musiała wynosić 25 m2 (tyle ile minimalna powierzchnia mieszkania). Mniejsze lokale użytkowe będą mogły być lokalizowane na poziomie parteru budynku, z bezpośrednim dostępem do nich z ulicy. W przypadku potrzeby wydzielenia lokali o mniejszej powierzchni np. na innych kondygnacjach, będzie można skorzystać z odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Większe nasłonecznienie i lepsze warunki do zabawy dla dzieci

Teraz minimalny czas nasłonecznienia dla pokoi wynosi 3 godziny w tzw. dniach równonocy w godzinach 7-17. Nowelizacja ma wprowadzić zwiększenie nasłonecznienia dla pokoi mieszkalnych do 3,5 godziny – wyjątkiem mają być jedynie pokoje zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej.

W nowych inwestycjach teraz coraz częściej pojawiają się place zabaw, które składają się np. tylko z piaskownicy albo jednej huśtawki. Często znajdują się też w nieatrakcyjnej części osiedla.

Przepisy mają wprowadzić bardzo precyzyjne przepisy nakazujące budowę komfortowo wyposażonych placów zabaw nawet dla inwestycji deweloperskich składających się z jednego-dwóch budynków.

Zmiana prawa budowlanego: będzie mniej betonozy?

Nieustannie powstaje coraz więcej miejsc – publicznych placów czy skwerów, które są otoczone chodnikami, betonowymi doniczkami, w których sadzone są krzewy, drzewa.

Po nowelizacji deweloperzy będą musieli zapewnić na placach i skwerach publicznych co najmniej 20% terenu biologicznie czynnego.

Mają być ponadto wyeliminowane przypadki grodzenia budynków znajdujących się obok siebie, co znacznie wydłuża drogę osobom w nich zamieszkujących. Stanie się to możliwe dzięki wprowadzeniu norm ustalających przerwy pomiędzy terenami, które umożliwiają obejście osiedla w racjonalnym czasie.

Dodatkowo ministerstwo rozwoju chce wprowadzenia bardziej rygorystycznych norm akustycznych w mieszkaniach i zastosowania zasady niewliczania balkonów, loggi i tarasów do powierzchni zabudowę. Te rozwiązania jednak wymagają wcześniejszych zmian w ustawie – Prawo budowlane.

W ocenie Ministerstwa Rozwoju i Nowych Technologii,  budownictwo prowadzone z myślą wyłącznie o zysku to nie tylko gorsza jakość życia. Polski Instytut Ekonomiczny w swoim raporcie „Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego” wyliczył, że całkowite roczne koszty chaosu przestrzennego w Polsce to 84,3 mld zł. Roczny koszt chaosu przestrzennego w przeliczeniu na każdego mieszkańca Polski to aż 2,2 tys. zł.

Zobacz, jak buduje się w Warszawie. Niestety

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej