Ustawa o wyrobach budowlanych

2004-05-28 15:26
materiały budowlane
Autor: thinkstockphotos.com Deklaracja właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych

W dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. Ustawa określa warunki, które muszą być spełnione, aby wyrób mógł być dopuszczony do stosowania na rynku krajowym i unijnym.

Zgodnie z ustawą wyrób budowlany nadaje się do stosowania, jeśli jest:

  • oflagowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej ew. Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z podstawowymi wymaganiami,
  • umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności (patrz: deklaracja właściwości użytkowych)z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
  • oznakowany znakiem budowlanym B (jego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy).

Ustawa o wyrobach budowlanych

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej