Ustawa deweloperska ochroni pieniądze nabywcy lokalu

2011-10-17 14:19
Kołobrzeg inwestycja deweloperska
Autor: Eurodom Nieruchomości

Tzw. ustawa deweloperska wejdzie w życie za pół roku. Będzie ona regulować relacje pomiędzy nabywcami mieszkań i deweloperami. Będzie miała także wpływ na banki, które pod sankcją odpowiedzialności karnej będą musiały czuwać nad prawidłowością dokonywanych wypłat za poszczególne etapy realizowanej inwestycji deweloperskiej. 

Umowa w formie aktu notarialnego

Nowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (nazywana ustawą deweloperską) wprowadza zapis, że każda umowa deweloperska, aby być ważną, musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Koszt wynagrodzenia notariusza, wypisów aktu oraz koszty sądowe obciążą po połowie nabywcę i dewelopera (dotychczas zazwyczaj koszty te ponosi kupujący). Dodatkowo roszczenia nabywców o wybudowanie domu lub wyodrębnienie lokalu i przeniesienie ich własności, są obowiązkowo ujawniane w księdze wieczystej, dzięki czemu zyskują rozszerzoną skuteczność wobec osób trzecich (np. wobec nowego dewelopera, który nabędzie inwestycję).

Przeczytaj również, jak Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Deweloperów agitowało za podpisaniem ustawy deweloperskiej 

Pełna informacja o inwestycji

Każdy klient, jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej na żądanie będzie mógł otrzymać w formie elektronicznej lub papierowej prospekt informacyjny. Musi on zawierać nie tylko dane na temat realizowanej budowy, ale również dane o sytuacji prawno-finansowej dewelopera, takie jak odpisy z KRS i ksiąg wieczystych, pozwolenia na budowę, sprawozdania finansowe, projekty architektoniczno-budowlane, a także przykłady poprzednich ukończonych inwestycji.

Indywidulany rachunek powierniczy

Ustawa zobowiązuje dewelopera do założenia dla każdego nabywcy bankowego rachunku powierniczego – otwartego lub zamkniętego. W przypadku rachunku powierniczego otwartego pieniądze będą zwalniane przez bank w miarę zakończenia poszczególnych etapów robót budowlanych, a w przypadku rachunku zamkniętego - dopiero po zakończeniu całej inwestycji. Postanowienie to ma ochronić nabywcę lokalu przed utratą pieniędzy. W razie upadłości dewelopera środki zgromadzone na rachunkach powierniczych wypłacane są najpierw klientom, a potem pozostałym wierzycieli.

Przekazanie lokalu wcześniej

Nowe przepisy likwidują niedobre praktyki niektórych deweloperów, którzy przekazywali lokale dopiero po zawarciu umowy sprzedaży. Teraz będą musieli oddawać mieszkania wcześniej i to wraz z protokołem, w którym nabywca może zgłosić wady i usterki. Wprowadzone zmiany szczególnie odczują mali deweloperzy, ponieważ oznaczają one konieczność zapewnienia finansowania inwestycji ze środków własnych lub kredytu bankowego, a także spełnienia i przestrzegania szeregu obowiązków związanych z umowami.

Ustawa deweloperska dla banków?

- Bez wątpienia ustawa deweloperska jest również korzystna dla banków. Będą one obracać pieniędzmi nabywców, którymi w przeszłości finansowali budowy deweloperzy. Otwartych zostanie tysiące rachunków powierniczych, oczywiście za odpowiednią opłatą, obciążającą deweloperów. Banki będą także zarabiać na technicznym i rachunkowym nadzorze inwestycji. Dodatkowo rachunki deweloperów zostaną poddane skrupulatnej kontroli obejmującej wydatki związane z inwestycją – przewiduje Bartosz Miszkurka z Zespołó Nieruchomości w Kancelarii Deloitte Legal.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej