Ulga podatkowa 2022 dla beneficjentów programu Czyste Powietrze. Odlicz, rozliczając PIT 2021

2022-02-15 10:23
Ulga podatkowa 2022 dla beneficjentów programu Czyste Powietrze
Autor: Getty Images Pamiętaj o odliczeniu ulgi podatkowej w 2022 roku, przysługujacej beneficjentom programu Czyste Powietrze, rozliczając PIT 2021

Ulga podatkowa 2022 dla beneficjentów programu Czyste Powietrze - nie zapomnij skorzystać z ulgi przy rozliczaniu PIT 2021. Właściciele programu Czyste Powietrze mogą uzyskać dotacje do termomodernizacji i wymiany starych źródeł ciepła, a dodatkowo z skorzystać z ulgi podatkowej w ramach rozliczenia z fiskusem. Na czym polega łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową? Sprawdź warunki skorzystania z termomodernizacyjnej ulgi podatkowej w 2022 roku!

Spis treści

 1. Ulga podatkowa 2022 dla beneficjentów programu Czyste Powietrze
 2. Dla kogo ulga termomodernizacyjna?
 3. Ulga podatkowa 2022 - dotacja i ulga niezależne od siebie
 4. Czego nie można odliczyć w programie Czyste Powietrze?
 5. Łączenie ulgi z dotacją - o czym trzeba pamiętać?
 6. Ulga podatkowa 2022 - warunki odliczania w PIT 2021

Ulga podatkowa 2022 dla beneficjentów programu Czyste Powietrze

Ulga podatkowa 2022 dla beneficjentów programu Czyste Powietrze to ulga termomodernizacyjna, która obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 roku. Daje ona możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, podczas realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Ulga jest dla podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł. Ulgę tą możemy łączyć z dotacją z programu Czyste Powietrze.

Czytaj też:

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje:

 • podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku,
 • podatnikom, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ulga podatkowa 2022 - dotacja i ulga niezależne od siebie

Dotacja Czyste Powietrze oraz ulga są instrumentami niezależnymi od siebie, które mają wspierać przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Katalog kosztów kwalifikowanych w Programie Czyste Powietrze określony został odrębnie od katalogu kosztów odliczanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanego w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Tutaj lista:

Ważne

Od 1 stycznia 2022 roku nie można już skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na inwestycje w kotły węglowe.

Czego nie można odliczyć w programie Czyste Powietrze?

W przypadku korzystania jednocześnie z dotacji w programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:

 • odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana.
 • w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.
Ważne

Szczegółowe informacje na temat rozliczania ulgi termomodernizacyjnej w przypadku łączenia jej z dotacją zawarte są w objaśnieniach podatkowych opracowanych przez Ministerstwo Finansów i opublikowanych na prowadzonych przez nie stronach serwisu internetowego www.gov.pl.

Łączenie ulgi z dotacją - o czym trzeba pamiętać?

Program Czyste Powietrze Ulga termomodernizacyjna
Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu dotacji na każdy. Ulga przysługuje jako jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości.
Obowiązuje limit dotacji na budynek/lokal mieszkalny niezależnie od liczby jego współwłaścicieli. Z odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli danego budynku/ lokalu.
Do rozliczenia wymagane są faktury VAT jak również wystawione na beneficjenta rachunki imienne. Podatnik musi mieć faktury VAT wystawione wyłącznie przez podmioty nie korzystające ze zwolnienia z VAT, aby odliczyć wydatki w zeznaniu rocznym PIT.
Wydatki mogą być ponoszone do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszywydatek.

Ulga podatkowa 2022 - warunki odliczania w PIT 2021

Jak informuje Ministerstwo Finansów ,,Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”.

Ministerstwo Finansów przypomina o warunkach odliczania w PIT, wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Trzeba pamiętać, że odliczenie ulgi termomodernizacyjnej dotyczy wyłącznie budynków wybudowanych.

Ulgę odliczysz w zeznaniu podatkowym 2022 od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej,
 • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym,
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulgę możesz odliczyć, jeśli posiadasz fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT. Podstawą do odliczenia może być również faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE.

Odliczeń dokonasz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Źródło: gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej