Wnioski w programie Czyste Powietrze. Dla kogo i na co? Jak poprawnie złożyć?

2021-11-02 14:05
czyste powietrze wnioski
Autor: gettyimages Wnioski w programie Czyste Powietrze należy składać przez internet lub w rzędzie, do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny

Wnioski w programie Czyste Powietrze dotyczą dofinansowania wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, a także prac związanych z termomodernizacją budynku. Jak i gdzie złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze? Jakie potrzebne są dokumenty do złożenia wniosku?

Spis treści

 1. Dla kogo wnioski w programie Czyste Powietrze?
 2. 2 rodzaje wniosków w programie Czyste Powietrze
 3. Wymagane dokumenty do wniosku o dofinansowanie
 4. Wniosek w programie Czyste Powietrze - podstawowe informacje
 5. Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Dla kogo wnioski w programie Czyste Powietrze?

Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze może złożyć osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem:

 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł rocznie.

2 rodzaje wniosków w programie Czyste Powietrze

W programie Czyste Powietrze przewidziano 2 rodzaje wniosków, które różni źródło finansowania. Są to:

1. wniosek o dotację, przeznaczony dla osób, które chcą skorzystać tylko z dofinansowania, a resztę przedsięwzięcia pokrywają z własnych środków. Wniosek ten w wersji elektronicznej dostępny jest na stronach beneficjenta wojewódzkich funduszy oraz na www.gov.pl.

 • Rozpoczęcie inwestycji - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku,
 • Okres realizacji - do 30 dni od daty złożenia wniosku.
 • Rozpatrzenie wniosku - do 30 dni od daty wpływu do właściwego WFOŚiGW.
 • Uzupełnienie wniosku - w przeciągu 10 dni roboczych od otrzymania wezwania.
 • Finansowanie - dotacja + środki własne.
 • Złożenie wniosku - do właściwego WFOŚiGW lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista gmin dostępna jest na stronach poszczególnych WFOŚiGW oraz na czystepowietrze.gov.pl.

2. wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu

 • Rozpoczęcie inwestycji - nie wcześniej niż przed datą złożenia wniosku w banku,
 • Okres realizacji - do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 • Rozpatrzenie wniosku - do 14 dni liczonych od dnia następującego po dacie wpływu do właściwego WFOŚiGW.
 • Uzupełnienie wniosku - brak takiej możliwości, także brak możliwości odwołania się od negatywnej decyzji,
 • Finansowanie - dotacja + kredyt udzielany przez bank środki własne (ewentualnie).
 • Złożenie wniosku - we właściwym banku (Alior Bank, BOŚ, BNP Paribas, Credit Agricole), bank przekazuje wniosek do WFOŚiGW. Lista banków dostępna jest na stronach poszczególnych WFOŚiGW oraz na czyste powietrze.gov.pl.

W programie można złożyć tylko jeden wniosek na otrzymanie jednej dotacji na wymianę jednego źródła ciepła.

Ważne

Program Czyste Powietrze dotyczy tylko i wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (definicja - Prawo budowlane), oddanych do użytku. Dofinansowanie w programie można uzyskać na: wymianę źródła ciepła, c.o. i c.w.u., wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, instalację OZE w tym mikroinstalację fotowoltaiczną i kolektory słoneczne, stolarkę okienną i drzwiową, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, dachu, stropodachu, stropu, podłogi na gruncie.

Wymagane dokumenty do wniosku o dofinansowanie

 • Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy dotacji.
 • Oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie.
 • Zaświadczenie z gminy o dochodzie.
 • Dokument potwierdzający własność/współwłasność w przypadku, gdy księga wieczysta nie została założona - dla ścieżki przez WFOŚiGW.
 • Dane: nr księgi wieczystej nieruchomości, nr działki, właściciel/współwłaściciel - zgodne z zapisami księgi wieczystej na stronie ekw.ms.gov.pl.
 • Dane z zeznania podatkowego PIT, zaświadczeń dotyczących źródła dochodu.
 • Dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę.

Wniosek w programie Czyste Powietrze - podstawowe informacje

Aby wypełnić wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, należy ze strony beneficjenta WFOŚiGW pobrać pdf wniosku. Podstawowe informacje o wypełnieniu wniosku:

 • we wniosku muszą być wypełnione wszystkie pola,
 • liczna pól do wypełnienia zależy od zaznaczenia określonych pól i oświadczeń,
 • pola w formularzu powinny być wypełniane po kolei, zgodnie z numeracją pól,
 • wnioskodawca ma obowiązek podania we wniosku o dotację aktualnych informacji, zgodnym ze stanem faktycznym,
 • przed rozpoczęciem wypełniania wniosku wnioskodawca powinien zapoznać się z treścią programu Czyste Powietrze, także regulaminu naboru wniosków oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Jest kilka możliwości, jeśli chodzi o sposób złożenia wniosku o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze:

 • wersja papierowa - z portalu beneficjenta dostępnego na stronie właściwego WFOŚiGW należy pobrać aktywny pdf wniosku, wypełnić i wydrukować. Wersję papierową wniosku należy dostarczyć do WFOŚiGW lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Listę gmin, które zawarły porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW oraz na czystepowietrze.gov.pl,
 • wersja elektroniczna - przez serwis gov.pl (wniosek wypełnia się w generatorze wniosków, a następnie przesyła przez skrzynkę ePUAP WFOŚiGW)
 • przez wybrany bank (jeśli wnioskodawca stara się o dotację na częściową spłatę kredytu).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej