Wnioski w programie Czyste Powietrze. Dla kogo i na co? Jak poprawnie złożyć?

2021-11-02 14:05
czyste powietrze wnioski
Autor: gettyimages Wnioski w programie Czyste Powietrze należy składać przez internet lub w rzędzie, do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny

Wnioski w programie Czyste Powietrze dotyczą dofinansowania wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, a także prac związanych z termomodernizacją budynku. Jak i gdzie złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze? Jakie potrzebne są dokumenty do złożenia wniosku?

Spis treści

 1. Dla kogo wnioski w programie Czyste Powietrze?
 2. 2 rodzaje wniosków w programie Czyste Powietrze
 3. Wymagane dokumenty do wniosku o dofinansowanie
 4. Wniosek w programie Czyste Powietrze - podstawowe informacje
 5. Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Dla kogo wnioski w programie Czyste Powietrze?

Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze może złożyć osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem:

 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł rocznie.

2 rodzaje wniosków w programie Czyste Powietrze

W programie Czyste Powietrze przewidziano 2 rodzaje wniosków, które różni źródło finansowania. Są to:

1. wniosek o dotację, przeznaczony dla osób, które chcą skorzystać tylko z dofinansowania, a resztę przedsięwzięcia pokrywają z własnych środków. Wniosek ten w wersji elektronicznej dostępny jest na stronach beneficjenta wojewódzkich funduszy oraz na www.gov.pl.

 • Rozpoczęcie inwestycji - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku,
 • Okres realizacji - do 30 dni od daty złożenia wniosku.
 • Rozpatrzenie wniosku - do 30 dni od daty wpływu do właściwego WFOŚiGW.
 • Uzupełnienie wniosku - w przeciągu 10 dni roboczych od otrzymania wezwania.
 • Finansowanie - dotacja + środki własne.
 • Złożenie wniosku - do właściwego WFOŚiGW lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista gmin dostępna jest na stronach poszczególnych WFOŚiGW oraz na czystepowietrze.gov.pl.

2. wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu

 • Rozpoczęcie inwestycji - nie wcześniej niż przed datą złożenia wniosku w banku,
 • Okres realizacji - do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 • Rozpatrzenie wniosku - do 14 dni liczonych od dnia następującego po dacie wpływu do właściwego WFOŚiGW.
 • Uzupełnienie wniosku - brak takiej możliwości, także brak możliwości odwołania się od negatywnej decyzji,
 • Finansowanie - dotacja + kredyt udzielany przez bank środki własne (ewentualnie).
 • Złożenie wniosku - we właściwym banku (Alior Bank, BOŚ, BNP Paribas, Credit Agricole), bank przekazuje wniosek do WFOŚiGW. Lista banków dostępna jest na stronach poszczególnych WFOŚiGW oraz na czyste powietrze.gov.pl.

W programie można złożyć tylko jeden wniosek na otrzymanie jednej dotacji na wymianę jednego źródła ciepła.

Ważne

Program Czyste Powietrze dotyczy tylko i wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (definicja - Prawo budowlane), oddanych do użytku. Dofinansowanie w programie można uzyskać na: wymianę źródła ciepła, c.o. i c.w.u., wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, instalację OZE w tym mikroinstalację fotowoltaiczną i kolektory słoneczne, stolarkę okienną i drzwiową, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, dachu, stropodachu, stropu, podłogi na gruncie.

Wymagane dokumenty do wniosku o dofinansowanie

 • Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy dotacji.
 • Oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie.
 • Zaświadczenie z gminy o dochodzie.
 • Dokument potwierdzający własność/współwłasność w przypadku, gdy księga wieczysta nie została założona - dla ścieżki przez WFOŚiGW.
 • Dane: nr księgi wieczystej nieruchomości, nr działki, właściciel/współwłaściciel - zgodne z zapisami księgi wieczystej na stronie ekw.ms.gov.pl.
 • Dane z zeznania podatkowego PIT, zaświadczeń dotyczących źródła dochodu.
 • Dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę.

Wniosek w programie Czyste Powietrze - podstawowe informacje

Aby wypełnić wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, należy ze strony beneficjenta WFOŚiGW pobrać pdf wniosku. Podstawowe informacje o wypełnieniu wniosku:

 • we wniosku muszą być wypełnione wszystkie pola,
 • liczna pól do wypełnienia zależy od zaznaczenia określonych pól i oświadczeń,
 • pola w formularzu powinny być wypełniane po kolei, zgodnie z numeracją pól,
 • wnioskodawca ma obowiązek podania we wniosku o dotację aktualnych informacji, zgodnym ze stanem faktycznym,
 • przed rozpoczęciem wypełniania wniosku wnioskodawca powinien zapoznać się z treścią programu Czyste Powietrze, także regulaminu naboru wniosków oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Jest kilka możliwości, jeśli chodzi o sposób złożenia wniosku o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze:

 • wersja papierowa - z portalu beneficjenta dostępnego na stronie właściwego WFOŚiGW należy pobrać aktywny pdf wniosku, wypełnić i wydrukować. Wersję papierową wniosku należy dostarczyć do WFOŚiGW lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Listę gmin, które zawarły porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW oraz na czystepowietrze.gov.pl,
 • wersja elektroniczna - przez serwis gov.pl (wniosek wypełnia się w generatorze wniosków, a następnie przesyła przez skrzynkę ePUAP WFOŚiGW)
 • przez wybrany bank (jeśli wnioskodawca stara się o dotację na częściową spłatę kredytu).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej