Ulga na remont domu 2023 - nawet 106 tys. zł! Kiedy i komu przysługuje? Jak ją odliczyć od podatku?

2023-03-16 11:12
Ulga na remont domu 2023
Autor: Getty Images Ulga na remont domu w 2023 roku może wynieść nawet 106 tys. zł

Dzięki uldze na remont domu w 2023 roku można znacząco obniżyć koszty modernizacji. Przysługuje aż 53 tys. zł, a dla małżeństw nawet 106 tys. zł. To kwoty, które można odliczyć od kosztów remontu domu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Jakie remonty obejmuje ulga? Jak ją rozliczyć? Co dokładnie można odliczyć od podatku w ramach ulgi na remont domu?

Spis treści

 1. Ulga na remont domu 2023 - jakie oszczędności na remoncie?
 2. Czego jeszcze dotyczy ulga na remont 2023?
 3. Ulga na remont 2023 - jakie dokumenty potrzebne
 4. Ulga na remont domu - jak rozliczyć?
 5. Ulga na remont 2023 - co można odliczyć?
 6. Jakie usługi można odliczyć w ramach ulgi na remont?

Ulga na remont domu 2023 - jakie oszczędności na remoncie?

Ulga termomodernizacyjna to rozwiązanie dotyczące wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy w ubiegłym roku podatkowym zdecydowali się na remont swoich budynków. Ulga daje możliwość na odliczenia od podatku wszystkich wydatków, przeznaczonych na zakup materiałów budowlanych, usług i urządzeń, które były konieczne do przeprowadzenia procesu termomodernizacji domu. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Kwota odliczenia wynosi 53 tysiące złotych. Przysługuje ona współmałżonkom, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego i wspólnie ponoszą wydatki objęte ulgą termomodernizacyjną. Każdemu z małżonków przysługuje prawo do odliczenia do 53 000 zł (łącznie 106 tys. zł) od dochodu przed opodatkowaniem. Warto jednak pamiętać, że posiadanie większej liczby domów nie jest jednoznaczne ze zwielokrotnieniem ulgi.

Czytaj też:

Czego jeszcze dotyczy ulga na remont 2023?

Oszczędności mogą objąć także osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę. Od 1 stycznia 2019 istnieje bowiem możliwość odliczenia od PIT na podstawie ulgi termomodernizacyjnej także zamontowania instalacji fotowoltaicznej.

Oszczędzić można również na zakupie nowego, bardziej wydajnego pieca. Istnieje możliwość odliczenia kosztów nawet w przypadku, gdy zakupione rzeczy nie były montowane w naszym domu, ale chociażby w budynku gospodarczym. Istotne w tej kwestii jest natomiast to, żeby funkcjonowały one na korzyść naszego budynku mieszkalnego.

Ulga na remont 2023 - jakie dokumenty potrzebne

Aby odliczyć 53 lub 106 tysięcy złotych, konieczne jest przedstawienie faktur dokumentujących poniesione wydatki. Wymagane są wyłącznie faktury VAT, na których podana jest informacja na temat tego, czego dotyczyły wydatki, a także imię i nazwisko podatnika, który ma skorzystać z ulgi. Faktury muszą być wystawione przez czynnego podatnika VAT.

Co ważne, w przypadku rozliczenia dotyczącego współmałżonków, faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki nie muszą być wystawione na oboje małżonków - nie ma znaczenia na kogo została wystawiona faktura.

Ulga na remont domu - jak rozliczyć?

Ulgę termomodernizacyjną na remont domu odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26h ust. 6-7 ustawy o PIT).

Ulgę na remont domu można rozliczyć w jednym w: PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego trzeba dołączyć załącznik PIT/O, czyli informację o odliczeniach.

Ulga na remont 2023 - co można odliczyć?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia. Są to:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu ogrzewania elektrycznego; materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • pompę ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarkę okienną i drzwiowa.

Jakie usługi można odliczyć w ramach ulgi na remont?

W ramach ulgi na remont domu można odliczyć wykonanie:

 • audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • analizy termograficznej budynku;
 • dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • uruchomienia i regulacji źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacji i równoważenia hydrauliczne instalacji;
 • demontażu źródła ciepła na paliwo stałe.

oraz wymianę:

 • stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych;
 • elementów istniejącej instalacji grzewczej;

i montaż:

 • kotła gazowego kondensacyjnego;
 • kotła olejowego kondensacyjnego;
 • pompy ciepła;
 • kolektora słonecznego;
 • systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • instalacji fotowoltaicznej;
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej