Taksa notarialna 2024 - stawki, informacje. Jak obliczyć taksę notarialną?

2024-02-19 11:20
Notariusz
Autor: Gettyimages Jeśli czynności, dla której prawo obligatoryjnie przewiduje formę aktu notarialnego, dokonamy w zwykłej formie pisemnej bez udziału notariusza, to będzie ona nieważna i nie wywoła skutków prawnych

Zakup nieruchomości lub tylko przepisanie jej na nowego właściciela, sporządzenie testamentu, poświadczenie dokumentów wiąże się z wizytą u notariusza. On swoim podpisem i pieczęcią potwierdza poprawność i zgodność transakcji i dokumentów pod względem formalnoprawnym. Pobiera za swoje usługi opłaty, Jakie są stawki?

Spis treści

 1. Ile wynoszą maksymalne stawki taksy notarialnej 2024 za niektóre akty dokumentujące i poświadczenia?
 2. Ile wynosi taksa notarialna potwierdzająca zakup lub darowiznę?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Notariusz to zawód zaufania publicznego. Jest osobą, która została upoważniona przez władze państwowe do sporządzania dokumentów mających skutki i znaczenie prawne. Obowiązują go zasady określone w Prawie o notariacie, a prawomocność wydanych przez niego dokumentów i aktów poświadcza państwowa nominacja ministerstwa sprawiedliwości. Usługi notarialne są płatne, a stawki ustala na określony okres minister sprawiedliwości w formie rozporządzenia. Opłata zwana taksą notarialną jest zawsze podana w rozporządzeniu w kwocie maksymalnej. Notariusz nie może jej przekroczyć, zawsze jednak może zastosować upust od tej maksymalnej kwoty i na tym m.in. polega konkurencja między kancelariami.

Notariusz może do stawki taksy dodać ustaloną kwotę za każdą godzinę, jeśli podpisanie aktu następuje poza kancelarią. Jest to 50 zł w porze dziennej (w godzinach 8 – 20) i 100 zł w porze nocnej i dni wolne od pracy.

Ile wynoszą maksymalne stawki taksy notarialnej 2024 za niektóre akty dokumentujące i poświadczenia?

 • testament – 50 zł;
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
 • odwołanie testamentu – 30 zł;
 • pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności – 30 zł
 • pełnomocnictwo przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł;
 • umowa majątkowa małżeńska – 400 zł
 • poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem – 6 zł za każdą stronę;
 • poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Ile wynosi taksa notarialna potwierdzająca zakup lub darowiznę?

Akty notarialne potwierdzające nabycie praw do majątku, przedmiotów i rzeczy, nieruchomości itp. należą do najbardziej kosztownych. Opłata za ich sporządzenie jest uzależniona od wartości nabywanych przedmiotów, praw, np. mieszkania, domu.

Maksymalne stawki za sporządzenie dokumentu wynoszą:

 • przy wartości do 3000 zł – 100 zł;
 • przy wartości powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • przy wartości powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • przy wartości powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • przy wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • przy wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • przy wartości powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł,

Wysokość taksy jest jednak ograniczona do maksimum 7500 zł w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami należących do I grupy podatkowej, czyli: zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), rodzeństwa, pasierba, zięcia, synowej, ojczyma, macochy, teściów.

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej