Jak najlepiej przepisać mieszkanie na dziecko? Ile to kosztuje? Jakie warunki?

2024-02-06 8:40
Jak rodzice mogą przepisać mieszkanie na dziecko?
Autor: Szymon Starnawski

Rodzice bardzo często korzystają z możliwości przepisania nieruchomości na swoje dziecko. To wyraz troski o jego przyszłość i chęć uchronienia go przed sprawami sądowymi o spadek. Jak najprościej przepisać mieszkanie na dziecko? Jakie dokumenty są niezbędne? Jakie koszty?

Spis treści

 1. Przepisanie mieszkania – jak to zrobić?
 2. Skąd dokumenty do aktu darowizny?
 3. Ile to kosztuje?
 4. Jakie warunki?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Wielu rodziców chce już za życia uporządkować wszystkie swoje doczesne sprawy. Przygotowują testamenty, przepisują nieruchomości, dzielą majątek i pamiątki rodzinne pomiędzy dzieci, chcąc uniknąć późniejszych waśni i kłótni. Najlepiej jeśli każda rzecz, która ma jakąś wartość, choćby symboliczną, a ma zostać przekazana innej osobie będzie jednoznacznie opisana w odpowiednich dokumentach z dokładną adnotacją komu się należy. Papier z urzędową pieczęcią jest święty i trudno podważyć jego moc prawną. Oczywiście do najcenniejszych darów należą mieszkania.

Przepisanie mieszkania – jak to zrobić?

Wspólny meldunek z rodzicami to nie jest w świetle prawa własność. Zameldowanie to tylko zgoda na użytkowanie. Hipotetycznie można założyć, że osoba mająca ten sam adres zamieszkania co rodzice po ich śmierci może z różnych przyczyn nie mieć do niego żadnych praw. Oczywiście w grę zawsze wchodzi postępowanie spadkowe, ale to zabiera często bardzo wiele czasu. Stąd nie dziwi, że wiele osób chcąc tego uniknąć zawczasu przekazuje za życia przysłowiową pałeczkę w sztafecie pokoleń.

Przepisania własności mieszkania można dokonać na trzy sposoby:

 • poprzez testament;
 • umową dożywocia;
 • umową darowizny.

Testament daje dziecku prawo do własności dopiero po śmierci, umowa dożywocia warunkuje nabycie prawa do mieszkania szeregiem zobowiązań dziecka wobec rodziców. Akt darowizny jest formą najprostszą. Ogranicza się do zebrania kilku dokumentów i wizyty u notariusza w celu spisania dokumentu. Do sporządzenia aktu darowizny wymagane są:

 • akt własności nieruchomości;
 • akt wyceny nieruchomości;
 • numer księgi wieczystej;
 • zaświadczenie o prawie do zwolnienia z podatku od darowizny (dzieci darczyńcy nie płacą podatku).

Skąd dokumenty do aktu darowizny?

Akt własności to aktualny wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny spisywany w momencie nabywania nieruchomości. Wypis można uzyskać drogą internetową za pośrednictwem państwowego systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych https://ekw.ms.gov.pl/. Dla uzyskania odpisu nie trzeba logować się do systemu. Trzeba jednak znać elektroniczny numer księgi wieczystej, a uzyskać go można w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla miejsca, w którym znajduje się mieszkanie. Na stronie EKW można złożyć wniosek o wydanie dokumentu – odpis zwykły z księgi wieczystej.

Wycenę mieszkania zamówić trzeba u licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego. To zawód podlegający ochronie prawnej. Przynależność potwierdza odpowiedni wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.

Numer księgi wieczystej będzie znajdował na odpisie z księgi wieczystej lub na akcie notarialnym.

Zaświadczenie o prawie do zwolnienia z podatku od darowizn uzyskać można w Urzędzie Skarbowym osobiście lub za pośrednictwem elektronicznego systemu internetowego podatki.gov.pl. We wniosku o wydanie oczywiście trzeba podać swoje dane, PESEL, określić cel wydania wniosku i miejsce przedłożenia i liczbę egzemplarzy.

Ile to kosztuje?

Koszty dokumentów potrzebnych do sporządzenia aktu darowizny:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej opłata skarbowa wynosi 30 zł;
 • rzeczoznawca majątkowy za wycenę mieszkania wystawi rachunek na kwotę 800 – 1500 zł; cena uzależniona jest od rozmiarów mieszkania oraz jego lokalizacji;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego kosztuje 17 zł.

Znacznym wydatkiem są koszty notarialne zależne od ceny mieszkania. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje rozporządzenie Ministra sprawiedliwości. W przypadku mieszkań będą to najczęściej kwoty mieszczące się w ustalonych urzędowych zakresach

 • powyżej 60 000 zł do 1000 000 zł taksa wynosi 1010 zł + 0,4% od nadwyżki ponad 60 000 zł;
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł taksa wynosi 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł.

Przy założeniu np. wartości mieszkania 500 000 zł maksymalna taksa wyniesie 1010 + 1760 zł, czyli 2770 zł, a dla mieszkania wartości 1 500 000 zł będzie to kwota 7770 zł. Notariusze jednak często nie stosują najwyższej kwoty taksy, a więc cena może być nieco niższa.

Jakie warunki?

Dziecko należy do grupy podatkowej 0, co oznacza, że darowizna od rodziców nie jest obciążana podatkiem. Jednak trzeba dopełnić obowiązku informacyjnego w stosunku do urzędu skarbowego, gdyż co do zasady darowizny i spadki są zwolnione, ale w ramach kwoty wolnej od podatku, która od 1 lipca 2023 r. wynosi 36 120 zł. Po jej przekroczeniu, a wartość mieszkania z pewnością ją przekroczy należy dokonać zgłoszenia darowizny do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy na druku SD-Z2. Zgłoszenie nie pociąga za sobą żadnych kroków finansowych i zwolnienie od podatku nadal obowiązuje, ale jest rodzajem formalności skarbowej. Jednak, gdyby w ciągu 5 lat była to kolejna darowizna to należałoby zapłacić od niej podatek.

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej