Ruszył nowy program dopłat do termomodernizacji. Wnioski można składać do 30 września

2024-07-03 10:00
Dotacje dla samorządów
Autor: Szymon Starnawski/Murator 900 mln zł dotacji dla instytucji publicznych na termomodernizację i OZE

Od 1 lipca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyjmuje wnioski o nowe dopłaty do termomodernizacji. Chodzi o projekty poprawy efektywności energetycznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej. Jak dostać dofinansowanie? Nabór trwa do 30 września 2024.

Spis treści

  1. Dla kogo dofinansowanie z NFOŚiGW?
  2. Na co można uzyskać dotacje?
  3. Jakie warunki dotacji NFOŚiGW?
Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym

Dla kogo dofinansowanie z NFOŚiGW?

Z programu dopłat mogą skorzystać państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa wraz z nadzorowanymi lub podległymi jej organami i jednostkami organizacyjnymi, w tym przychodnie i szpitale. Projekty mogą dotyczyć też budynków mieszkalnych, które nie są zabytkami, ale tylko te należące do państwowych jednostek budżetowych.

Na co można uzyskać dotacje?

Dotacje przewidziane są na:

  • wykonanie izolacji cieplnej budynków,
  • modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • instalację urządzeń odzyskujących ciepło,
  • przyłączenie do sieci ciepłowniczej,
  • instalację OZE,
  • instalację magazynów energii,
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Wsparcie można uzyskać nie tylko na termomodernizację, ale też na projekty realizujące szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym unijnej strategii Fali Renowacji, np. zwiększenie powierzchni zielonych czy rozwoju elektromobilności przez instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Pomoc finansową mogą uzyskać też projekty poprawy infrastruktury związanej z dostępnością, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami.

Jakie warunki dotacji NFOŚiGW?

W programie nie przewidziano minimalnej i maksymalnej wartości dofinansowania. Jej przyznanie uzależniają wytyczne zawarte w opracowaniu "Szczegółowy opis priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027". Wszystkie prace objęte dotacją muszą zostać zakończone do końca 2029 r.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch trybach konkurencyjnym, na który przeznaczono 500 mln zł i niekonkurencyjnym z pulą 400 mln zł. Zgłoszenie projektu w ramach niekonkurencyjnego sposobu wyboru wymagać będzie identyfikacji jednostki przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej