Renta socjalna - podwyżkę zastąpi dodatek. Rząd planuje nowe świadczenie. Jaka będzie jego kwota?

2024-06-10 14:00
Dodatek do renty socjalnej
Autor: Szymon Starnawski Renta socjalna nie wzrośnie - będzie nowy dodatek

Rząd zapowiedział dodatek, który nie spowoduje wzrostu samej kwoty renty socjalnej, ale pozwoli na wyrównanie jej kwoty z minimalnym wynagrodzeniem krajowym. Prace nad zmianą ustawy są obecnie po pracach podkomisji. Jakie są zmiany w ustawie o rencie socjalnej? Komu będzie przysługiwał nowy dodatek?

Spis treści

  1. Renta socjalna – jakie warunki?
  2. Dodatek do renty socjalnej – jaka kwota?
  3. Dodatek do renty socjalnej – jakie warunki?
  4. Dodatek do renty socjalnej – kontrowersje
  5. Dodatek do renty socjalnej – od kiedy?
Murator Remontuje: Montaż zestawu podtynkowego
Materiał sponsorowany

7 marca 2023 r. do Sejmu poprzedniej kadencji wpłynął projekt obywatelski o zmianie ustawy o rencie socjalnej. W listopadzie 2023 r. projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Miesiąc temu podkomisja stała do spraw osób z niepełnosprawnościami działająca w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła projekt ustawy zmieniającej dotychczasowe przepisy. Może on ulec jeszcze zmianom w toku kolejnych prac, gdyż wzbudził wiele kontrowersji. Najwięcej wątpliwości budzi sama forma świadczenia, jako dodatek oraz ograniczenie listy uprawnionych do niego tylko do określonej grupy osób niepełnosprawnych.

Renta socjalna – jakie warunki?

Rentę socjalną wypłacaną co miesiąc przez ZUS otrzymują osoby częściowo lub całkowicie niezdolne do podjęcia pracy. Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim:

  • po ukończeniu 18. roku życia,
  • po ukończeniu 16 lat przez kobiety, jeśli wstąpiły w związek małżeński.

Częściową lub całkowitą niezdolność do pracy stwierdza orzecznik lub komisja lekarska ZUS. W myśl przepisów niezdolność musi być wynikiem choroby lub wypadku przed ukończeniem 18 lat lub w trakcie nauki szkole, także w szkole wyższej, nie później jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Renta socjalna może być przyznana:

  • na stałe w przypadku braku rokowań na poprawę zdrowia i osiągnięcie przez osobę zdolności do pracy
  • czasowo, w przypadku stwierdzenia możliwości poprawy zdrowia; maksymalny czas przyznania renty socjalnej na czas określony wynosi 5 lat.

Renta socjalna może być pobierana razem z rentą rodzinną, ale suma obu świadczeń nie może przekroczyć obecnie 200% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku przekroczenia renta socjalna jest obniżana o kwotę przekroczenia. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% reny z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Dodatek do renty socjalnej – jaka kwota?

Zgodnie z wprowadzonymi rządowymi zmianami do ustawy renta socjalna ma został uzupełniona o dodatek w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W ustawie przyjęto na początek, że suma obu świadczeń ma być równa minimalnemu wynagrodzeniu ustalonemu na 31 grudnia 2024 r.

Dodatek, podobnie jak obecnie renta socjalna ma podlegać rocznej waloryzacji.

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe od dotychczasowego o kilkadziesiąt złotych i osiągnie 4300 zł brutto. Oznacza to, że dodatek do renty socjalnej wyniesie około 2500 zł brutto.

Dodatek do renty socjalnej – jakie warunki?

Dodatek ma przysługiwać osobom uprawnionym do renty socjalnej, będących całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

W propozycji zmiany ustawy zapisano także, że renta socjalna może być łączona z uprawnieniami do renty rodzinnej, ale suma obu świadczeń nie może przekroczyć 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; maksymalne obniżenie renty socjalnej z tego tytułu nie może być niższe niż 10% jej kwoty.

Dodatek do renty socjalnej – kontrowersje

W odpowiedzi na projekt pojawiły się już spore kontrowersje, gdyż w myśl poprawki do dodatku będą uprawnieni tylko osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Ten zapis przyznaje bowiem dodatek tylko 1/3 uprawnionych obecnie do renty socjalnej. Co oznacza, że większość osób, które otrzymały prawo do renty socjalnej zostanie odebrane prawo do nowego dodatku.

Obrońcy projektu zmian ustawy argumentują, że taki zapis wynika z aktualnych możliwości finansowych państwa i poprawi życie najbardziej potrzebujących. Wiele osób jest zawiedzionych i uważa, że poprawka w takiej formie grzebie całkowicie ideę zeszłorocznego projektu obywatelskiego, według którego wyznacznikiem wysokości renty socjalnej miała być najniższa krajowa.

Dodatek do renty socjalnej – od kiedy?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada wejście w życie nowych przepisów z dniem 1 stycznia 2025 r.

Jednak nic nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone. Projekt może jeszcze ulec zmianie, jak też termin wprowadzenia w życie nowych przepisów.

10 najnowocześniejszych hal przemysłowych. Co buduje się ostatnio w Polsce?

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej