Renta wdowia 2024 - od kiedy i dla kogo? Ile wyniesie nowe świadczenie ZUS

2024-06-03 15:29
Renta wdowia 2024 - dla kogo?
Autor: Szymon Starnawski Renta wdowia 2024 - dla kogo, od kiedy?

Renta wdowia ma wesprzeć emeryta po śmierci małżonka, aby łatwiej było w pojedynkę zmierzyć się z kosztami utrzymania. Kiedy wejdzie w życie renta wdowia? Dla kogo renta wdowia i na jakich zasadach? Ile wyniesie nowe świadczenie ZUS. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje, że wypłata renty wdowiej to koszt 8-10 mld zł rocznie.

Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Spis treści

  1. Renta wdowia 2024 - aktualności
  2. Dla kogo renta wdowia i na jakich zasadach?
  3. Ile wyniesie renta wdowia?
  4. Kiedy wejdzie w życie renta wdowia?
  5. Od kiedy ZUS zacznie wypłacać wdowie emerytury?
  6. Czy renta wdowia będzie działać wstecz?
  7. Jak długo przysługuje renta wdowia?

Renta wdowia 2024 - aktualności

Uchwalenie zmian w przepisach dot. renty wdowiej coraz bliżej. Jak wynika z zapewnień MRPiPS, istnieje techniczna i finansowa możliwość wprowadzenie renty wdowiej jeszcze w 2024 r. – środki na ten cel zostały zapewnione.

- Ministerstwo ten projekt popiera, zgodnie zresztą z umową koalicyjną. Są w budżecie zarezerwowane środki na to, żeby jeszcze w 2024 roku renta mogła zacząć obowiązywać - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało już sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny swoje uwagi do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

Dla kogo renta wdowia i na jakich zasadach?

Renta wdowia ma być nowym świadczeniem - alternatywną dla obecnie obowiązującej renty rodzinnej - teraz wdowa może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną.

W projekcie nowej ustawy zaproponowano, aby po śmierci współmałżonka można było zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia. Obecnie, w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Dlatego po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym.

Wprowadzenie rent wdowiej pozwoli wybrać korzystniejszą finansowo opcję. Świadczenie byłoby na nowo przeliczoną emeryturą z dodatkiem.

Ile wyniesie renta wdowia?

W ustawie przewidziano, aby wysokość pobieranych świadczeń nie mogła jednak być wyższa niż trzykrotność wartości przeciętnej emerytury w Polsce. Autorzy projektu zaproponowali tzw. model kroczący - dojście do poziomu 50 procent świadczenia byłoby stopniowe:

  • początkowo 15 procent drugiego świadczenia,
  • potem wzrosłoby do poziomu 20 procent,
  • docelowo do wysokości 50 procent.

Projekt ustawy o rencie wdowiej zakłada jednak pewne ograniczenia - maksymalna wysokość świadczenia nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności średniej miesięcznej emerytury w Polsce, a zatem na ten moment renta wdowia nie może być wyższa niż 7600 złotych brutto.

Kiedy wejdzie w życie renta wdowia?

Renta wdowia powinna wejść w życie jeszcze w 2024 roku. Nad nowym świadczeniem trwają prace. Przypomnijmy, że nową ustawą o emeryturach i rentach zajął się już Sejm w lutym 2024. Po skierowaniu ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i ewentualnych poprawkach ustawa wróci na obrady Sejmu. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jest zdania, że ustawa ma szansę na wejście w życie w ciągu najbliższych miesięcy.

Od kiedy ZUS zacznie wypłacać wdowie emerytury?

Uchwalenie zmian w przepisach dot. uprawnień wdów i wdowców jest coraz bliżej. Jak wynika z zapewnień MRPiPS, istnieje techniczna i finansowa możliwość wprowadzenia renty wdowiej jeszcze w połowie 2024 roku. To optymistyczna wersja, gdyż zaraz po przyjęciu ustawy trzeba będzie przygotować system informatyczny do obsługi wypłat. Dlatego też, realnie renta wdowia może być wypłacana nieco później np. po wakacjach. 

Czy renta wdowia będzie działać wstecz?

Po przyjęciu ustawy nowe przepisy obejmą nie tylko osoby, które zostaną wdowcami po tym terminie, ale wszystkich, którzy stracili swoich współmałżonków wcześniej. Będzie więc działać wstecz, a każdy uprawniony kto o nią wystąpi będzie miał przeliczane od nowa przysługujące mu świadczenia w ramach renty wdowiej. Według założeń wstępnych wprowadzanie zasad renty wdowiej będzie przeprowadzane etapowo. W pierwszych 6 miesiącach wdowa lub wdowiec mogliby liczyć na 15% emerytury lub renty zmarłego współmałżonka, w kolejnych 6 miesiącach - 20%, natomiast docelowe 50% byłoby wypłacane dopiero po 12 miesiącach. Na ostateczne ustalenia trzeba jednak poczekać, kiedy ustawa wróci pod obrady Sejmu po pracach w komisji sejmowej.

Jak długo przysługuje renta wdowia?

Renta wdowia jest przyznawana wdowcom i wdowom po osiągnięciu 50. roku życia na stałe. W przypadku wychowywania dzieci lub wnuków do osiągnięcia przez nie wieku 16 lat lub 18 lat jeśli pobierają naukę. Osoby opiekujące się dziećmi o orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji też mają to świadczenie przyznane dożywotnio. Jeśli wdowiec lub wdowa nie spełnia tych warunków, ale także nie ma stałego źródła utrzymania to uzyskuje prawo do renty po osobie zmarłej przez rok lub przez maksymalnie dwa lata jeśli weźmie udział w szkoleniach aktywizujących do podjęcia pracy zarobkowej.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej