Rekordowa waloryzacja emerytur w 2024! Od czerwca nawet kilkaset złotych więcej

2024-05-13 14:55
Waloryzacja składek ZUS 2024
Autor: Szymon Starnawski Dzięki waloryzacji składek na kontach emerytury będa kilkaset złotych wyższe

ZUS jak co roku 1 czerwca zwaloryzuje kapitał emerytalny ubezpieczonych. Rocznej waloryzacji podlegają fundusze zgromadzone na koncie głównym oraz na subkoncie. W tym roku wskaźnik waloryzacji może być bliski 15%! Ile wzrosną kwoty zgromadzone na emeryturę?

Spis treści

  1. Jak waloryzuje się konto składek w ZUS?
  2. Waloryzacja emerytur 2024
  3. O ile wzrosną emerytury?
Z czego budować dom? Szkoła Budowania

W momencie przejścia na emeryturę ZUS przelicza zgromadzone na koncie emerytalnym fundusze na miesięczne świadczenia. Kwota emerytury to kapitał emerytalny podzielony przez wskaźnik średniego dalszego trwania życia z tabeli (co roku od 1 kwietnia obowiązuje nowa tabela ogłaszana przez GUS).

Różnice wyliczonej emerytury przed i po waloryzacji kapitału w ostatnich dwóch latach są rekordowo wysokie i sięgają kilkuset złotych.

Jak waloryzuje się konto składek w ZUS?

Co roku suma składek zgromadzonych na koncie emerytalnym ZUS podlega podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji. Waloryzuje się kwotę składek zaewidencjonowanych na koncie na dzień 31 stycznia danego roku. Wskaźnik rocznej waloryzacji oblicza się na podstawie inflacji oraz wzrostu przypisu składek w roku poprzednim. Wskaźniki rocznej waloryzacji składek zgromadzonych na koncie głównym i na subkoncie ZUS mają inną wartość. Są one ogłaszane do 25 maja każdego roku. Przykładowe wskaźniki rocznych waloryzacji za lata ubiegłe:

  • za 2018 r. konto główne - 109,20%, subkonto – 105,01%,
  • za 2019 r. konto główne - 108,94%, subkonto - 105,73%,
  • za 2020 r. konto główne - 105,41%, subkonto – 105,23%,
  • za 2021 r. konto główne - 109,33%, subkonto – 107,07%,
  • za 2022 r. konto główne - 114,40%, subkonto – 109,20%,

Waloryzacji podlega również kapitał początkowy, czyli suma składek zgromadzonych przed reformą ubezpieczeń społecznych w 1999 r. Podlega takim zasadom, jak waloryzacja konta głównego. Jedynie za rok 1999 r. wskaźnik waloryzacji kapitału początkowego był ustalony osobno w wysokości 115,60%.

Waloryzacja emerytur 2024

Są duże szanse, że waloryzacja kapitałów emerytalnych zgromadzonych przez ubezpieczonych doczeka się rekordowego wyniku. To wynik wysokiej inflacji i wysokiego wzrostu przypisu składek. Według ekspertów może ona osiągnąć nawet 14,9%, czyli wskaźnik rocznej waloryzacji kont głównych może wynieść aż 114.90%. Nieco mniejszy będzie wskaźnik waloryzacji subkont.

O ile wzrosną emerytury?

Przykładowo, jeśli kapitał na koncie głównym w dniu przejścia na emeryturę ubezpieczonego wynosił 700 000 zł przed rewaloryzacją to po waloryzacji o 14,9% wzrośnie do kwoty 804 300 zł.

Jeśli osoba z takim kapitałem na koncie głównym ZUS (700 000 zł) wystąpiła przed waloryzacją w maju o emeryturę w wieku 65 lat jeden miesiąc, to świadczenie przy uwzględnieniu wskaźnika z tablicy średniej długości trwania życia o wartości 218,12 wyniosło 3209 zł.

Jeśli ta sama osoba złoży wniosek o emeryturę już po waloryzacji np. we październiku (kapitał wzrośnie do 804 300 zł), czyli w wieku 65 lat i sześć miesięcy, to przy uwzględnieniu współczynnika średniej długości życia 214,6 emerytura wyniesie 3748 zł. Okres pięciu miesięcy powoduje wzrost miesięcznego świadczenia o ponad 500 zł. To jest tylko szacunek, bo obliczony tylko na podstawie kapitału z konta głównego, ale pokazuje ogólną tendencję.

Przechodząc na emeryturę w drugiej połowie roku po dacie waloryzacji pozwalamy na zwiększenie kwot kapitału, a jednocześnie zmniejszeniu się wskaźnika średniego dalszego trwania życia, co podwyższa znacznie świadczenia emerytalne.

Wieże widokowe. 10 miejsc z pięknymi widokami

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej