Przeliczenie emerytury rocznik 1949 do 1953. Gdzie złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Jakie roczniki mogą przeliczyć emeryturę?

2024-04-07 10:57
Ponowne przeliczenie emerytury
Autor: Szymon Starnawski

Każdy uprawniony do emerytury może wystąpić do ZUS z prośbą o ponowne przeliczenie. Dla osób z roczników 1949 – 1953 oraz kolejnych świadczenie wyliczane jest na podstawie ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r. Zgodnie z przepisami kwota emerytury zależy od zgromadzonego na koncie kapitału, a ten może się zmienić w wyniku różnych czynników.

Spis treści

 1. Po co przeliczać emeryturę?
 2. Kiedy przeliczyć emeryturę?
 3. Przeliczenie emerytury – kapitał początkowy
 4. Przeliczenie emerytury - praca po osiągnięciu wieku emerytalnego
 5. Gdzie złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?
 6. Jakie roczniki mogą przeliczyć emeryturę?
Ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych. Szkoła budowania

Po co przeliczać emeryturę?

Mogą do tego skłaniać różne przesłanki. Jedną z nich mogą być zmiany w sposobie naliczania emerytur spowodowane nowymi zapisami ustaw, bo jednym pewnym elementem systemu emerytalnego w naszym kraju jest jego zmienność. Tak np. osoby, którym przyznano emerytury przed 1 stycznia 2009 r. mogły starać się o ponowne przeliczenie ze względu na zmiany, dzięki którym wynagrodzenie zerowe przyjęte do wyliczenia można było zastąpić wynagrodzeniem minimalnym w danym okresie. Podobnie, jak w przypadku, tzw. emerytów czerwcowych, którym ustawa podwyższyła świadczenia, ale wymagało to przeliczenia; na decyzję w tej sprawie czekają jeszcze emeryci z lat 2009 – 2019, którym orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego przyznało prawo do przeliczenia na warunkach ustawy z 2021 r.

Kiedy przeliczyć emeryturę?

Na przeliczenie emerytury warto się zdecydować jeśli:

 • dołączy się nowe, nieuwzględnione przy składaniu wniosku o świadczenie dokumenty poświadczające dodatkowe okresy ubezpieczenia, tzw. kapitału początkowego
 • można udokumentować zarobki za lata przed przejściem na emeryturę lub rentę lub zarobki po przyznaniu świadczenia,
 • po uzyskaniu praw do świadczeń emerytalno-rentowych uzyskiwało się dochody z pracy, od których opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne.

Przeliczenie emerytury – kapitał początkowy

Osoby kończące w 2024 r. od 71 do 75 lat, czyli urodzone w latach 1949 – 1953 objęte były już nowym systemem emerytalnym obowiązującym od 1 stycznia 1999 r. Zakłada on, że wysokość świadczeń zależna jest w głównej mierze od wielkości kapitału emerytalnego zgromadzonego na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS. Od tego czasu ZUS zaczął ewidencjonować składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego na indywidualnych kontach każdego zatrudnionego. Wszystkie składki na ubezpieczenie emerytalne wnoszone przed tym okresem noszą nazwę kapitału początkowego.

Do kapitału początkowego wlicza się składki za okresy:

 • pracy
 • urlopu wychowawczego,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności,
 • służby wojskowej,
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych
 • nauki w szkole wyższej.

Nieewidencjonowane a udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe ZUS mogą podnieść kapitał emerytalny, od którego wyliczana jest emerytura.

Przeliczenie emerytury - praca po osiągnięciu wieku emerytalnego

Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal były aktywne zawodowo, a od ich wynagrodzenia odprowadzane były składki na ubezpieczenie rentowe mogą wystąpić o ponowne przeliczenie emerytury po zakończeniu roku kalendarzowego, jeśli pracują nadal lub zaraz po zakończeniu zatrudnienia. Emerytura zostanie obliczona na nowo z zaliczeniem dodatkowych odprowadzonych składek.

Na wysokość emerytury mają wpływ opracowywane co roku tablice prognozowanego średniego trwania życia. Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego pracowały nadal i nie wystąpiły o emeryturę lub nie pobierały świadczeń mogą skorzystać z tablic zarówno z czasu, kiedy po zaprzestaniu pracy złożą wniosek o emeryturę jak i z tych które obowiązywały, kiedy osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Z reguły te z wcześniejszych lat, z wyłączeniem okresu pandemii, są korzystniejsze i zwiększają comiesięczne świadczenie.

Gdzie złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Wniosek ERPO o przeliczenie emerytury lub renty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w oddziale ZUS. Możliwe jest wysłanie go pocztą lub skorzystanie z platformy elektronicznej PUE ZUS. Urząd wyda decyzję w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, papierowe przy osobistym i listownym składaniu wniosku i cyfrowe (w formacie pdf, jpg) przez internet. Są to dokumenty z potwierdzeniem:

 • nauki w szkole wyższej,
 • pracy,
 • prowadzenia działalności pozarolniczej,
 • służby wojskowej,
 • urlopu wychowawczego i zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie roczniki mogą przeliczyć emeryturę?

Wniosek o przeliczenie emerytury może złożyć każdy uprawniony po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, a więc z chwilą ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. O ponowne przeliczenie mogą więc wystąpić kobiety urodzone w 1964 r. i poprzednich latach oraz mężczyźni urodzeni w 1959 r. i poprzednich latach.

Najpiękniejsze stacje metra w Warszawie. Zobacz subiektywny przegląd

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej