Przejęcie działki przez zarząd ROD. Kiedy zarząd ROD może odebrać działkę?

2024-04-03 14:35
altana na działce
Autor: Andrzej Szandomirski Przejęcie działki przez zarząd ROD może nastąpić m.in. na skutek długów.

Działka ROD nie należy do osoby, która ją uprawia – jest jedynie dzierżawiona. Zaleganie z opłatami czy niewłaściwe zachowanie działkowca może skończyć się przejęciem działki przez zarząd ROD. Za co można stracić działkę ROD? Dowiedz się, kiedy zarząd ROD może odebrać działkę.

#MuratorOgroduje: Wiosenna pielęgnacja róż

Spis treści

 1. Przejęcie działki przez zarząd ROD – kiedy jest możliwe?
 2. Za co można stracić działkę ROD? Te zachowania mogą skutkować wypowiedzeniem umowy
 3. Czy zarząd ROD ma prawo wejść na moją działkę?
 4. Wynagrodzenie za własność działkowca w razie wypowiedzenia

Przejęcie działki przez zarząd ROD – kiedy jest możliwe?

Przejęcie działki przez zarząd ROD to forma kary, jaka może spotkać działkowicza łamiącego określone zasady, a konkretnie zapisy ustawy o ROD, statutu Polskiego Związku Działkowców lub regulaminu ROD. Odebranie działki ROD najczęściej następuje na skutek zalegania z opłatami albo korzystania z niej w sposób uciążliwy dla innych.

Jak podaje ustawa, zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy i przejąć teren w sytuacji, gdy działkowicz:

 • mimo pisemnego upomnienia nadal niszczy infrastrukturę ogrodową, korzysta z działki w sposób niezgodny z ustawą czy regulaminem lub zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych osób,
 • bez zgody zarządu ROD oddał działkę do użytku osobie trzeciej (odpłatnie lub nieodpłatnie),
 • zalega z opłatami za działkę za minimum 6 miesięcy i mimo pisemnego upomnienia nie ureguluje długu przez kolejny miesiąc.

W powyższych przypadkach umowa dzierżawy działki ROD wypowiadana jest nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie musi zostać dokonane na piśmie i określać przyczynę wypowiedzenia, inaczej jest nieważne.

Za co można stracić działkę ROD? Te zachowania mogą skutkować wypowiedzeniem umowy

Gdy dochodzi do konfliktu z zarządem ROD, niejeden działkowiec zaczyna się zastanawiać: „czy mogą mi zabrać działkę ROD?”. Odpowiedź brzmi – tak, jeśli doszło do którejś z sytuacji określonych w ustawie. Gdy chodzi o zaleganie z opłatami, sytuacja jest jednoznaczna, ale więcej wątpliwości może budzić zapis o korzystaniu z działki w niewłaściwy sposób. Co to dokładnie znaczy?

Nie ma niestety jednej zamkniętej listy postępków, które skutkują przejęciem działki przez zarząd ROD. Można jednak podać przykłady z życia. Za co można stracić działkę ROD? Najczęstsze przyczyny wypowiedzenia umowy to:

 • zamieszkiwanie na działce ROD na stałe,
 • oddanie komuś działki w użytkowanie bez zgody zarządu ROD (np. znajomemu, członkowi rodziny),
 • zaleganie z opłatami przez minimum 6 miesięcy,
 • budowa na działce obiektu niezgodnego z przepisami (np. zbyt dużej altany),
 • budowa na działce obiektu zakazanego przez regulamin (m.in. grill murowany, szopa, wykonanie w ogrodzeniu ROD nowego wejścia),
 • podrzucanie na teren ROD odpadów komunalnych,
 • śmiecenie, niszczenie mienia,
 • uporczywe lub rażące zakłócanie porządku (np. głośne imprezy),
 • stawianie na działce toalet przenośnych,
 • silne zaniedbanie działki (zalegają śmieci, wszędzie rosną chwasty, z działki cuchnie itp.),
 • porzucenie działki (np. w związku z przeprowadzką za granicę),
 • stwarzanie zagrożenia pożarowego (palenie ognisk, odpalanie fajerwerków itp.),
 • wjazd samochodami na teren ROD bez zgody, a także naprawianie i mycie samochodu na działce,
 • prowadzenie na działce ROD działalności gospodarczej,
 • trzymanie na stałe na działce zwierząt domowych,
 • wprowadzanie na teren ROD psów bez kagańca i smyczy,
 • strzelanie z broni palnej, w tym wiatrówek.

W praktyce zarząd ROD na ogół najpierw próbuje dojść do porozumienia z działkowcem i tylko go upomina, ale uporczywe łamanie zasad może skutkować utratą działki.

Czy zarząd ROD ma prawo wejść na moją działkę?

Część osób błędnie zakłada, że mogą na swojej działce postępować niezgodnie z zasadami i nie zostanie to wykryte, bo zarząd ROD nie wejdzie na teren. Tymczasem w regulaminie wielu Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest zapis pozwalający zarządowi ROD wejść na działkę nawet bez zgody działkowicza (zwykle po pisemnym uprzedzeniu o terminie wizyty). Warto więc dokładnie przeczytać regulamin swojego ROD, żeby uniknąć niespodzianek.

Wynagrodzenie za własność działkowca w razie wypowiedzenia

Warto pamiętać, że choć działkowiec nie jest właścicielem działki ROD, to należą do niego dokonane nasadzenia i wybudowane obiekty takie jak altany. W związku z tym statut Polskiego Związku Działkowców określa, co dzieje się z rzeczami działkowca po rozwiązaniu umowy z ROD. Jak się okazuje, w takim przypadku działkowiec może liczyć na wynagrodzenie za swoje obiekty i nasadzenia.

– W razie wygaśnięcia prawa do działki w ROD na skutek wypowiedzenia umowy, warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca ustala się w drodze pisemnego porozumienia pomiędzy PZD i działkowcem – podaje § 86 ust. 1 statutu PZD.

Jeżeli stronom nie uda się dojść do porozumienia, PZD może w trybie procesu żądać sprzedaży nasadzeń, obiektów i urządzeń działkowca w drodze licytacji sądowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej