Czy można mieszkać na działce ROD cały rok? Czy zarząd ROD może odebrać działkę? W jakich przypadkach?

2024-03-17 18:23
Działka ROD
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Działka ROD przysługuje tylko takiemu działkowiczowi, który przestrzega regulaminu i uiszcza opłaty w terminie.

Działką ROD lubi się zajmować wiele osób, jednak trzeba pamiętać, że za naruszanie zasad obowiązujących na terenie rodzinnych ogrodów działkowych można stracić prawo do gruntu. Co jest zabronione na terenie ROD? Sprawdź, co mówią ustawa i regulamin.

Spis treści

 1. Czy działka ROD jest własnością? To warto wiedzieć o rodzinnych ogrodach działkowych
 2. Czy można stracić działkę ROD za długi?
 3. Ogródek działkowy może zostać odebrany za zakłócanie porządku i wandalizm
 4. Na działce nie wolno mieszkać, ale nie można jej też porzucić
 5. Czego nie wolno robić na obszarze rodzinnych ogrodów działkowych?
 6. Utrata prawa do działki ROD? Pamiętaj o przysługujących ci pieniądzach

Czy działka ROD jest własnością? To warto wiedzieć o rodzinnych ogrodach działkowych

Mając w planach wykup działki ROD, należy pamiętać, że ogródków działkowych tak naprawdę nie nabywa się na własność. Można je wyłącznie dzierżawić od zarządu konkretnego ROD, który pozostaje właścicielem gruntu. Oznacza to, że każdy działkowicz jest jedynie dzierżawcą działki ROD i nie może np. przekazać jej komuś w testamencie. W osobnym artykule wyjaśniamy, co warto wiedzieć przed „zakupem” rodzinnego ogrodu działkowego.

Warto pamiętać, że prawo do działki wygasa w przypadku:

 • śmierci działkowca,
 • likwidacji ROD albo jego części,
 • rozwiązania umowy dzierżawy lub jej wypowiedzenia.

Należy wiedzieć, że jeśli działkowicz naruszy pewne zapisy regulaminu ROD lub ustawy, może utracić możliwość korzystania z ogródka. Poniżej wyjaśniamy, w jakich sytuacjach może dojść do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki ROD.

Zobacz też: Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy można stracić działkę ROD za długi?

Działkowiec może korzystać z gruntu, dopóki sumiennie uiszcza wszystkie wymagane opłaty. Zaleganie z opłatami może się skończyć wypowiedzeniem umowy dzierżawy. Jak podaje art. 36 ustawy o ROD, stowarzyszenie ogrodowe może to zrobić, jeśli:

 • działkowiec zalega z opłatami za minimum pół roku,
 • działkowca uprzedzono na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczono mu dodatkowy, miesięczny termin na spłacenie długów,
 • działkowiec nie uregulował należności przed upływem dodatkowego terminu.

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, umowa wypowiadana jest z co najmniej miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Ważne

Ponieważ działka ROD nie jest własnością działkowicza, nie może ona zostać zajęta przez komornika.

Ogródek działkowy może zostać odebrany za zakłócanie porządku i wandalizm

Ustawa o ROD jasno określa, jakie zachowania mogą stać się przyczyną wypowiedzenia umowy dzierżawy działki. Stowarzyszenie ogrodowe ma do tego prawo, jeśli działkowiec:

 • udostępnia komuś swoją działkę do korzystania bez zgody stowarzyszenia (odpłatnie lub nieodpłatnie),
 • niszczy infrastrukturę ogrodową,
 • w sposób rażący albo uporczywy zakłóca porządek, przez co utrudnia sąsiadom korzystanie z działek,
 • korzysta z działki w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem ROD, mimo udzielonego pisemnego upomnienia.

W takich sytuacjach umowę wypowiada się z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

Na działce nie wolno mieszkać, ale nie można jej też porzucić

Jednym z poważniejszych naruszeń zasad korzystania z ogródków działkowych jest mieszkanie na działce ROD na stałe. Jest to bowiem zabronione zarówno przez ustawę, jak i regulamin ROD. Jest tak, ponieważ rodzinne ogródki działkowe są przeznaczone do rekreacji, a nie na cele mieszkaniowe.

Jednocześnie, jak wyjaśnia Polski Związek Działkowców, dzierżawca powinien aktywnie korzystać z przyznanego mu gruntu. Jeśli np. wyjedzie za granicę i porzuci działkę, może mu ona zostać odebrana. Warto dodać, że w domkach czy na samych działkach zabronione jest także prowadzenie działalności gospodarczej.

Art. 12 ustawy o ROD jednoznacznie wskazuje, że na terenie działki obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej – podaje Polski Związek Działkowców.

Czego nie wolno robić na obszarze rodzinnych ogrodów działkowych?

Niektóre z pozoru niewinne sposoby spędzania czasu na terenie rodzinnych ogródków działkowych są niezgodne z regulaminem i mogą się skończyć utratą działki. Najważniejsze zabronione aktywności to:

 • wznoszenie altanek, szklarni, tuneli foliowych itp. niezgodnych z przepisami (np. za dużych),
 • wybudowanie grilla murowanego (przenośne są dozwolone),
 • budowanie komórek i szop,
 • stawianie toalet przenośnych,
 • wykonywanie w ogrodzeniu zewnętrznym ROD bram lub furtek,
 • strzelanie z broni palnej (w tym pneumatycznej),
 • odpalanie fajerwerków,
 • polowanie,
 • palenie ognisk,
 • śmiecenie,
 • podrzucanie śmieci komunalnych do śmietników na terenie ROD,
 • wjazd pojazdami mechanicznymi na teren ROD bez uzyskania zgody,
 • mycie i naprawianie samochodów na działkach,
 • nieutrzymywanie działki w należytym stanie (np. gromadzenie śmieci czy zbędnych, nieestetycznych przedmiotów),
 • wprowadzanie na teren ROD psów bez smyczy i kagańca,
 • trzymanie na działce na stałe zwierząt domowych,
 • sadzenie lub usuwanie roślin na terenach wspólnych
 • hodowla pszczół lub gołębi bez uzyskania zgody,
 • prowadzenie uprawy jednorodnej roślin o charakterze produkcyjnym.

Każda osoba naruszająca powyższe zakazy musi liczyć się z ryzykiem utraty działki.

Utrata prawa do działki ROD? Pamiętaj o przysługujących ci pieniądzach

Warto pamiętać, że jeżeli działkowiec straci prawo do korzystania z działki, to stowarzyszenie ogrodowe musi zwrócić mu pieniądze za należące do działkowicza rośliny i obiekty.

W razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem – podaje art. 42 ust. 1 ustawy o ROD.

Obowiązuje jednak ważny wyjątek. Jeżeli do rozwiązania umowy doszło z powodu niewłaściwego zachowania działkowca, strony umowy muszą wspólnie ustalić, jaka kwota zostanie zwrócona. Może się więc np. okazać, że działkowiec dokonujący zniszczeń na terenie ROD nie dostanie prawie nic.

Działkowiec i zarząd ROD muszą zasiąść do negocjacji, jeśli utrata prawa do działki nastąpiła w związku z:

 • zaleganiem z opłatami przez minimum pół roku,
 • zakłócaniem porządku,
 • niszczeniem mienia,
 • utrudnianiem sąsiadom korzystania z ogródków,
 • korzystaniem z działki lub altany niezgodnie z regulaminem,
 • udostępnieniem komuś terenu do użytkowania bez zgody zarządu.

Co więcej, jeśli nie uda się dojść do porozumienia, zarząd ROD może żądać wystawienia nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowca na licytację, żeby w ten sposób uzyskać np. środki na pokrycie szkód czy długów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej