Przedłużenie 800 plus - kiedy składać wniosek? Jak złożyć wniosek o 800 plus przez bank? Terminy wypłat - kiedy 800 plus w lutym?

2024-02-12 10:42
Od 1 lutego 2024 r. można składać wnioski 800 plus
Autor: Szymon Starnawski

Pobierający świadczenie 500 plus po jego podwyżce od 1 stycznia 2024 r. automatycznie otrzymywali je w nowej wysokości. Jednak od 1 czerwca 2024 rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymywać pomoc 800 plus muszą złożyć wniosek. Nabór ruszył 1 lutego 2024. Jak złożyć wniosek o 800 plus przez bank?

Spis treści

 1. Kiedy złożyć wniosek o 800 plus?
 2. Jak złożyć wniosek o 800 plus przez bank?
 3. Kiedy 800 plus w lutym?
 4. 800 plus komu przysługuje?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Kiedy złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć po narodzinach dziecka jak też w każdym momencie do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Jeśli wniosek wpłynie w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka świadczenie zostanie przyznane, a jego wypłata nastąpi z wyrównaniem od daty urodzenia.

W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od urodzenia dziecka w trakcie trwania okresu świadczeniowego wypłata jest przyznawana od miesiąca złożenia wniosku.

Prawo do świadczenia jest ustalane na roczny okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Na każdy nowy okres świadczeniowy trzeba złożyć ponownie wniosek. Najlepiej złożyć pomiędzy 1 lutego a 30 kwietnia, gdyż to gwarantuje ciągłość wypłat. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony do końca czerwca to ciągłość zostanie przerwana, ale wypłata nastąpi z wyrównaniem od początku nowego okresu świadczeniowego. Złożenie wniosku po 30 czerwca skutkuje przyznaniem wypłaty od dnia jego złożenia i utratą czerwcowej wypłaty.

Jak złożyć wniosek o 800 plus przez bank?

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia 800 plus za pośrednictwem banku jest jednym z najprostszych sposobów uzyskania pomocy na nowy okres świadczeniowy.

Trzeba mieć internetowy dostęp do swojego konta w banku. Po zalogowaniu się trzeba odnaleźć na stronie internetowej zakładkę „e-Urząd”. Po wejściu w jej zawartość pokaże się lista dokumentów dostępnych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Jednym z nich jest „wniosek Rodzina 800+”. Do złożenia wniosku drogą internetową przez banki trzeba przygotować:

 • dane dzieci,
 • akt urodzenia dziecka, jeżeli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL,
 • jeśli nie masz polskiego obywatelstwa – dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce,
 • skany i zdjęcia dokumentów, które chcesz dołączyć.

Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu dokumentów za pośrednictwem strony przysyłane są one do banku, który następnie na mocy porozumienia przesyła je do systemu informatycznego ZUS. Po przesłaniu otrzymujemy potwierdzenie nadania wniosku. Można śledzić jego status w zakładce, np. „Złożone wnioski”. W przypadku stwierdzenia błędu we wniosku nie ma możliwości jego korekty, ale można złożyć wniosek ponownie z poprawnymi danymi; ZUS zajmie się weryfikacją danych.

Kiedy 800 plus w lutym?

Pierwsze wypłaty 800 plus trafiły na konta beneficjentów w piątek 2 lutego. Tego dnia przelewy otrzymali także rodzice, w przypadku których przelewy wypadają 4. dnia danego miesiąca (czyli niedziela). W lutym jest jeszcze kilka terminów wypłat 800 plus.

terminy wypłat 800 plus w lutym 2024 roku:

 • 2 lutego (piątek)
 • 7 lutego (środa),
 • 9 lutego (piątek),
 • 12 lutego (poniedziałek),
 • 14 lutego (środa),
 • 16 lutego (piątek),
 • 18 lutego (niedziela - wypłata w piątek 16 lutego),
 • 20 lutego (wtorek),
 • 22 lutego (czwartek).

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

800 plus komu przysługuje?

Świadczenie przysługuje każdemu dziecku od chwili urodzenia do ukończenia 18. roku życia. Otrzymują je:

 • matka lub ojciec (bez względu na stan cywilny) lub opiekun faktyczny (osoba, która wystąpiła z wnioskiem o przysposobienie dziecka) w przypadku gdy dziecko mieszka i jest na utrzymaniu jednej z tych osób;
 • opiekun prawny;
 • dyrektor domu pomocy społecznej;

O przyznanie świadczenia mogą się także ubiegać:

 • rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorzy ośrodków opiekuńczo-wychowawczych;
 • dyrektorzy ośrodków opiekuńczo-terapeutycznych;
 • dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej