Jakie ulgi podatkowe 2024 dla rodzin? Ile można dostać zwrotu na dzieci?

2024-01-20 21:15

W rocznym zeznaniu podatkowym rodzicom i opiekunom dzieci przysługują odliczenia podatkowe. Skorzystanie z ulgi rodzinnej może obniżyć podatek o znaczną kwotę. Jakie są ulgi na dzieci w 2024? Ile można zyskać?

Spis treści

 1. Jakie ulgi rodzinne w 2024?
 2. Ulga na dziecko
 3. Ulga dla rodzin 4 plus
 4. Ulga dla samotnie wychowującego dziecko
 5. Ile można zyskać?
Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym

Jakie ulgi rodzinne w 2024?

Wychowujący dzieci podatnicy składający roczną deklarację mogą skorzystać z przysługujących odliczeń:

 • ulgi prorodzinnej, zwanej ulgą na dziecko;
 • ulgi dla rodziny z czwórką i więcej dzieci;
 • ulgi dla samotnie wychowujących dzieci.

Ulga na dziecko

Ulga prorodzinna, zwana ulgą na dziecko to odliczenie od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym ustalonej kwoty w wysokości uzależnionej od liczby dzieci będących na utrzymaniu. Ulga dotyczy dzieci do 18. roku życia, pełnoletnich, ale będących na zasiłku lub rencie, w przypadku przyznania ich przed osiągnięciem 18 lat, a także dzieci uczących się do ukończenia 25. roku życia.

Z odliczenia mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni rozliczający się według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Przy rozliczeniu indywidualnym może z niej skorzystać tylko jedna z osób sprawujących opiekę nad dzieckiem.

W zależności od liczby dzieci ulga wynosi:

 • jedno dziecko – 1112,04 zł;
 • dwoje dzieci – 2 x 1112,04 zł, czyli 2224,08 zł;
 • troje dzieci – 2 x 1112 zł + 2000,04 zł, czyli 4224,12 zł
 • czworo dzieci – 2 x 1112,04 + 2000 zł + 2700 zł, czyli 6924,12 zł
 • każde kolejne dziecko – dodatkowe 2700 zł na rok, czyli w przypadku pięciorga będzie to 9624,12 zł.

Przy jednym dziecku ulga przysługuje osobom, które uzyskały dochód nie przekraczający 56 000 zł. W przypadku rozliczenia wspólnego rodziców lub opiekunów limit jest podwajany i wynosi 112 000 zł. Przy dwójce i więcej dzieci oraz opiece nad przynajmniej jednym dzieckiem niepełnosprawnym (również pełnoletnim, jeśli niepełnosprawność nabyło do 18. roku życia) limit nie obowiązuje.

Ulga dla rodzin 4 plus

To odliczenie dla rodziców i opiekunów wychowujących czwórkę i więcej dzieci po raz pierwszy zostało wprowadzone w 2022 r. Co ciekawe, nie trzeba być rodzicem lub opiekunem przez cały rok podatkowy. Wystarczy, że czwarte dziecko pojawi się w rodzinie w dowolnym miesiącu roku.

Uldze podlegają przychody uzyskiwane z pracy na etacie, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem a także zasiłku macierzyńskiego.

Ulga dotyczy dzieci do 18. roku życia, pełnoletnich, ale będących na zasiłku lub rencie, w przypadku przyznania ich przed osiągnięciem 18 lat, a także uczących się do ukończenia 25. roku życia. Odliczenie można zastosować przy spełnieniu kilku warunków:

dzieci nie mogą osiągać dochodów podlegających podatkowi liniowemu, ryczałtowemu (poza najmem) lub tonażowemu;

dochody pełnoletnich, uczących się dzieci (m.in. umowy o pracę, zlecenie, zbycie akcji, papierów wartościowych) nie przekroczyły dwunastokrotności renty socjalnej.

Podatnik uprawniony do ulgi dla rodziny 4 plus jest zwolniony od płacenia podatku dochodowego do kwoty przychodu wynoszącej 85 528 zł; przy rozliczeniu ze współmałżonkiem – 171 056 zł. Stosując ulgę można dodatkowo połączyć jej kwotę z kwotą wolną od podatku, co przy rozliczeniu jednego z rodziców daje kwotę wolną 115 528 zł, a przy rozliczeniu obojga rodziców – 231 056 zł.

W przypadku gdy podatnik jest uprawniony do ulgi dla młodych, na powrót i dla pracujących seniorów nie może ich sumować z ulgą dla rodzin 4 plus; limit przychodów podlegających zwolnieniu ze wszystkich tych ulg wynosi maksymalnie 85 528 zł.

Ulgę dla rodzin 4 plus można połączyć z ulgą prorodzinną (na dziecko). Jeśli przy zastosowaniu ulgi dla rodzin 4+ przekroczy się limit kwoty wolnej od podatku to od należnego podatku ponad limit można odliczyć ulgę prorodzinną.

Ulga dla samotnie wychowującego dziecko

Z odliczenia mogą skorzystać:

 • osoby stanu wolnego
 • wdowy i wdowcy
 • rozwodnicy
 • osoby w związku małżeńskim, w którym jedna z osób pozbawiona jest praw rodzicielskich lub odbywa karę wiezienia.

Osoba, która chce skorzystać z tej ulgi nie może osiągać przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem (poza najmem prywatnym) lub tonażowym.

Ulgi dotyczą dzieci i pełnoletnich spełniających warunki potrzebne do uzyskania ulgi prorodzinnej i dla rodzin 4 plus.

Osoba samotnie wychowująca dziecko rozlicza się razem z nim, a więc kwota zwolniona z podatku wynosi 60 000 zł, podobnie jak w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków. Wykazując w zeznaniu rocznym kwotę dochodu (sumy dochodów rodzica i dziecka) nie przekraczającą 60 000 zł osoba taka nie płaci podatku. Należny podatek oblicza się, jako podwójną wysokość podatku obliczonego od połowy dochodu.

Skorzystanie z tej ulgi nie ogranicza prawa do korzystania z ulgi prorodzinnej (należy spełniać warunki do uzyskania obu odliczeń).

Ile można zyskać?

Osoby korzystające z ulgi prorodzinnej odliczają od podatku kwoty przysługujące na każde dziecko. Rodzina z pięciorgiem dzieci może więc zyskać 9624,12 zł; każde kolejne dziecko zwiększa tę kwotę o dodatkowe 2700 zł.

Ulgi dla rodziny 4 plus i osób samotnie wychowujących dziecko to w zasadzie możliwość skorzystania z wyższych kwot wolnych od podatku.

W przypadku rodziny 4 plus przy rozliczeniu się wspólnym rodziców nie płaci się podatku od dochodu do 231 056 zł. Można dodatkowo zastosować ulgę prorodzinną, która w przypadku czwórki dzieci wynosi 6924,12 zł, czyli rozliczając się wspólnie z małżonkiem nie płaci się podatku do kwoty 237 980,12 zł.

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko kwota wolna od podatku to 60 000 zł, ale przy połączeniu z ulgą prorodzinną można po ewentualnym przekroczeniu tej kwoty zmniejszyć należny podatek o kwotę odpowiadające kwocie ulgi za liczbę dzieci, np. 4224,12 zł przy trojgu dzieci.

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej