Praca zdalna dla rodziców dzieci do lat 4 - od 7 kwietnia 2023 większe prawa dla pracujących rodziców

2023-04-07 16:24
Praca zdalna dla rodziców dzieci do lat 4 - od kwietnia 2023 większe prawa dla rodziców
Autor: Gettyimages Zmiany w prawie pracy nakładają na pracodawcę obowiązek wyrażenia zgody na pracę zdalną dla niektórych rodziców

Praca zdalna dla rodziców dzieci do lat 4 - zmieniają się przepisy od 7 kwietnia 2023. Pracujący rodzice dzieci do lat 4 zyskają większe uprawnienia. Nowe przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek wyrażenia dla nich zgody na pracę zdalną, zresztą nie tylko dla nich. Kto jeszcze zyska większe prawa? Jak uzyskać zgodę na pracę zdalną?

Spis treści

  1. Jesteś rodzicem? Masz prawo do pracy zdalnej
  2. Jak uzyskać zgodę na pracę zdalną?
  3. Praca zdalna na żądanie

Jesteś rodzicem? Masz prawo do pracy zdalnej

Od 7 kwietnia 2023 nowe przepisy zobowiązują pracodawcę do udzielenia zgody na pracę zdalną pewnej grupie pracowników. Chodzi przede wszystkim o rodziców:

  • wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia,
  • wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia),
  • wychowujących dziecko z zaświadczeniem o ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
  • wychowujących dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia).

Pracodawca zobowiązany jest udzielić zgody na pracę zdalna także pracownicy w ciąży.

Pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia takiego wniosku tylko wtedy, gdy wykonywanie pracy w trybie zdalnym nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Jednak odmowę trzeba będzie uzasadnić w formie papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Jak uzyskać zgodę na pracę zdalną?

Od kwietnia 2023 pracę zdalną można będzie zawrzeć w umowie o pracy przy jej podpisywaniu. Osoby zatrudnione muszą złożyć wniosek o pracę zdalną. Jeśli w firmie nie obowiązuje regulamin pracy zdalnej, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Ważne jest, że zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mogli się wycofać z pracy zdalnej.

Praca zdalna na żądanie

Każdy pracownik zyskuje prawo do 24 dni pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego. Przepis ma być stosowany w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być konieczność opieki nad członkiem rodziny.

Więcej o zmianach w kodeksie pracy:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej