Podatek PCC od nieruchomości od 1 stycznia 2024. Jakie zmiany w podatku PCC w nowym roku?

2023-12-28 16:02
mieszkania
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budownictwo i inwestycje domeną portali Grupy Murator

Zmieniają się zasady podatku od czynności cywilnoprawnych, popularnie zwanym PCC. Nowe zobowiązanie podatkowe będzie dotyczyć kupujących mieszkania na własność. Co nowego w podatku PCC na 2024 przygotowali ustawodawcy?

Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym

Spis treści

 1. Co to jest podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych?
 2. Jakie zmiany w podatku PCC w 2024 roku?

Co to jest podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych?

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy odprowadzić w przypadku:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych;
 • umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku (czyli bez podawania ich cech charakterystycznych);
 • umowy darowizny;
 • umowy dożywocia;
 • umowy o dział spadku i umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat;
 • ustanowienia hipoteki;
 • ustanowienia odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego i służebności;
 • umowy depozytu nieprawidłowego;
 • umowy spółki.

Umowy tego typu dotyczą rzeczy znajdujących się na obszarze Polski lub ich nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie naszego kraju. W przypadku spółek osobowych, jeśli są zarejestrowane na terenie Polski a w przypadku spółek kapitałowych w Polsce jest rzeczywisty ośrodek zarządzania lub siedziba, ale tylko w przypadku jeśli ośrodek zarządzania jest na terenie państwa członkowskiego UE.

Opłatę uiszczają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które występują w umowach jako strony czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten spoczywa na stronie, która zyskuje środki lub rzeczy, np. w umowie sprzedaży jest to kupujący, a w umowie darowizny – obdarowany.

Oprócz opłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-3; w przypadku umów notarialnych deklarację składa notariusz.

Obowiązek podatkowy powstaje przeważnie z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, pożyczki lub innych czynności cywilnoprawnych, np. podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki, uprawomocnienia się orzeczenia sądu. W przypadku umowy notarialnej obowiązek podatkowy powstaje w chwili dokonania czynności cywilnoprawnej, a płatnikiem podatku jest notariusz; pobiera on kwotę podatku od stron lub strony umowy.

Przeważnie kwota PCC to 0,5%, 1% lub 2% od wartości przedmiotu umowy. W przypadku sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego i podobnych wynosi 2% wartości przedmiotu umowy.

Jakie zmiany w podatku PCC w 2024 roku?

Zmiany PCC w 2024 r. to efekt przyjęcia w lipcu przez Sejm nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja zmienia podejście do PCC w przypadku nabywania mieszkań. Do tej pory był nim obciążony jedynie nabywca mieszkania z rynku wtórnego. W nowej ustawie podatek PCC musi zapłacić także osoba, która kupuje sześć lub więcej nowych mieszkań na rynku pierwotnym (dotyczy też współudziałowców) w jednej inwestycji rozumianej, jako pojedynczy obiekt lub zespół obiektów położonych na obszarze jednej nieruchomości gruntowej, czyli np. osiedla lub części osiedla.

Szóste i kolejne mieszkanie w danej inwestycji lub na nieruchomości będą obciążane PCC w wysokości 6%. Oznacza to, że przy kupnie lokalu, który jest szóstym zakupionym przez daną osobę lub jednostkę w bloku mieszkalnym np. za 500 000 zł nabywca będzie musiał odprowadzić 30 000 zł PCC. Opłata ta obowiązuje wszystkich nabywców również płatników VAT; zapłacenie VAT nie zwalnia z zapłacenia 6% PCC.

Są jednak i pozytywne informacje dla podatników. Wcześniej, bo już 31 sierpnia 2023 r. na mocy nowelizacji ustawy o PCC wszyscy, którzy kupują pierwsze swoje mieszkanie na własność na rynku wtórnym są zwolnieni z PCC. Nie muszą odprowadzać 2% podatku od wartości nabywanego mieszkania. Oszczędności z tego tytułu takie osoby przeznaczają na remont i wykończenie. Pisaliśmy o tym rozwiązaniu w artykule poniżej:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej